Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 17-01-2006
Aflevering 2
TitelMilieu- en bouwtoezicht: ambtelijk en niet anders!
CiteertitelJBa 2006/9
SamenvattingMenigeen zal het probleem (h)erkennen dat toezicht en handhaving binnen de overheidsorganisaties steeds meer tijd vergt. Bovendien worden voortdurend hogere kwaliteitseisen gesteld. Ten gevolge daarvan neemt de werkdruk alsmaar toe. En om de werkvoorraad binnen aanvaardbare grenzen te houden, wordt vanuit het management meer dan eens naar het middel van een inhuurkracht gegrepen. Talloze bureaus bieden op de meest uitlopende terreinen gekwalificeerd personeel aan. Zo ook op het terrein van het milieu en het bouwtoezicht. Maar biedt die helpende hand wel soelaas in de beteugeling van de werkvoorraad met betrekking tot dat toezicht? Anders geformuleerd, biedt de huidige milieuwetgeving en de Woningwet wel voldoende ruimte voor de particuliere toezichthouder? Deze vraag zal hierna worden beantwoord.
Auteur(s)H.J.S. Janssen
Pagina14-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200502560/1
CiteertitelJBa 2006/10
SamenvattingBestuursorgaan. Rechtspersoon.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 8 november 2001 is de afstudeerscriptie van [wederpartij] in het kader van de opleiding bedrijfseconomie aan de HEAO van de Hogeschool Zuyd (thans Stichting Hogeschool Zuyd) te Heerlen, als onvoldoende beoordeeld en gewaardeerd met het cijfer vier.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200502849/1
CiteertitelJBa 2006/11
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg. Feitelijk handelen.
Samenvatting (Bron)Het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk (hierna: het college) heeft op 1 juni 2004 besloten een fietspad aan te leggen langs de Akkerweg in Moergestel, voorzien van drie doorsteken naar naastgelegen straten.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200504309/1
CiteertitelJBa 2006/12
SamenvattingBesluit. Schadevergoeding. Feitelijk handelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten (hierna: het college) een verzoek van appellanten om schadevergoeding afgewezen.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200503070/1
CiteertitelJBa 2006/13
SamenvattingBeleidsregels. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2003 heeft appellant geweigerd aan [wederpartij] vrijstelling en een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een garagedeur in de carport bij de woning op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200502109/1
CiteertitelJBa 2006/14
SamenvattingDwangsom. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venlo (hierna: het college) appellant op grond van artikel 14, eerste lid, van de Woningwet aangeschreven tot het treffen van voorzieningen aan de panden [locaties] te [plaats], onder oplegging van een last onder dwangsom. Het college heeft daarbij appellant onder meer gelast vůůr 1 juli 2004 de trappen van het gezamenlijke trappenhuis van die panden te verbreden tot tenminste 0,70 m onder oplegging van een dwangsom ineens van 15.000,00.
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200505559/1
CiteertitelJBa 2006/15
SamenvattingDwangsom. Opheffing. Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2003 heeft verweerder afwijzend gereageerd op de verzoeken van appellante van 10 en 24 juli 2003 om opschorting van de looptijd van de lasten onder dwangsom, die haar zijn opgelegd bij besluit van 17 december 2002.
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200502564/1
CiteertitelJBa 2006/16
SamenvattingHoorzitting. Verslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Aalst dorp 1988, partiele herziening 2002" vastgesteld.
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200503228/1
CiteertitelJBa 2006/17
SamenvattingZitting. Uitnodiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit met als data 5 september 2002 en 26 augustus 2002 hebben de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; hierna: de Minister) en de Staatssecretaris van FinanciŽn (hierna: de Staatssecretaris) de beschikkingen van 16 mei 2001 en 11 mei 2001 inhoudende de rangschikking van het Landgoed "De Langenhorst" onder de Natuurschoonwet 1928 ingetrokken met ingang van 29 augustus 2001.
Pagina20-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200503630/1
CiteertitelJBa 2006/18
SamenvattingTermijnoverschrijding. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) aan appellante mededelingen gedaan omtrent de eigendomsoverdracht van het pand "De Batavier" (hierna: het pand) aan de Batavierenstraat 15-35 te Rotterdam.
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200503946/1
CiteertitelJBa 2006/19
SamenvattingBeroep. Rechtsmiddelenclausule. Termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2002 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van de raad voor rechtsbijstand te Amsterdam de aan [wederpartij] verstrekte voorwaardelijke toevoeging niet omgezet in een definitieve toevoeging.
Pagina21-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200506146/1
CiteertitelJBa 2006/20
SamenvattingHeroverweging. Omvang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van WŻnseradiel (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast uiterlijk voor 8 oktober 2004 de op het kampeerterrein aan de [locatie] te [plaats] boven het toegestane aantal geplaatste kampeermiddelen te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina21-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200502194/1
CiteertitelJBa 2006/21
SamenvattingVrijstelling. Rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel (hierna: het college) vrijstelling ingevolge artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend voor het plaatsen van 14 caravans voor maximaal 28 seizoensarbeiders in dienst van appellante voor de periode van 15 maart tot en met 31 oktober in 2004, 2005, 2006 en 2007.
Pagina22-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn