SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 24-01-2006
Aflevering 1
RubriekDeze maand
TitelOver armoede en civil society. Bij een diamanten jubileum
CiteertitelSMA 2006, 3
SamenvattingIn de maand juli van het jaar 1946 verschenen de eerste nummers van de eerste jaargang van het Sociaal Maandblad en het maandschrift Arbeid. Dat de zestigste jaargang met het december-nummer van 2005 werd voltooid, valt te verklaren uit de omstandigheid dat de eerste jaargang slechts een half jaar besloeg. Vanuit de samenhang tussen het wetenschappelijk georiŽnteerde Sociaal Maandblad en het op de praktijk gerichte maandschrift Arbeid kwam het ingaande 1954 tot integratie in het Sociaal Maandblad Arbeid. Sedert 1998 heet het voluit SMA, tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid.
Auteur(s)E.P. de Jong
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe nieuwe zorgverzekering: tussen sociale doeleinden en marktoriŽntatie
CiteertitelSMA 2006, 5
SamenvattingNa decennia van discussie is er vanaf 2006 een nieuwe zorgverzekering: een sociale verzekering in privaatrechtelijke vorm, maar met sterke publiekrechtelijke invloeden. De sociale doeleinden van de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen tot uiting in de algemene verzekerings- en acceptatieplicht, een uniform verzekerd pakket en een uniforme financieringssystematiek. [...] De Zvw kent vrij subtiele grenslijnen tussen regulering en vrijheid, tussen sociale doeleinden en marktwerking. De nieuwe zorgverzekering is een sprong vooruit, maar onvermijdelijk ook een sprong in het duister.
Auteur(s)G.R.J. de Groot
Pagina5-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWijzigingen in het ontslagrecht: van bergen en muizen
CiteertitelSMA 2006, 16
SamenvattingHet ontslagrecht wordt gewijzigd. Dat gebeurt deels door wijzigingen van het Ontslagbesluit en deels door een voorstel dat deel uitmaakt van een wetsvoorstel dat in hoofdzaak strekt tot amendering van de Werkloosheidswet. Dat voorstel strekt ertoe dat voor bedrijfseconomische ontslagen bij CAO selectiecriteria kunnen worden afgesproken die afwijken van die van het Ontslagbesluit. In het navolgende worden die verschillende voorstellen tot versoepeling van het ontslagrecht gewogen, waarbij het betoog wordt geplaatst tegen de achtergrond van de ontwikkeling die het kennelijk onredelijk ontslag in de rechtspraak van de laatste jaren heeft doorgemaakt.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina16-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 26-08-2005, C02/1220
CiteertitelSMA 2006, 23
SamenvattingManagementovereenkomst. Gezagsverhouding. Pensioen.
Samenvatting (Bron)Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds, wel of niet arbeidsovereenkomst, arbeidsovereenkomst aanwezig ondanks stamrecht-B.V., tussenarrest is gepubliceerd onder LJN: AU3147.
Pagina23-23
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU3151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-09-2005, 04/992
CiteertitelSMA 2006, 24
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Wederzijds goedvinden. Ontslag op staande voet. Matiging loonvordering. Toepasselijk recht.
Samenvatting (Bron)De Ondernemingskamer heeft op vrijdag 7 oktober 2005 uitspraak gedaan in het door de Centrale Ondernemingsraad (COR) jegens AVEBE U.A. aangespannen geding. De Ondernemingskamer heeft bepaald dat AVEBE U.A. niet in redelijkheid tot het besluit van 21 juni 2005 tot inrichting van de zogenaamde Functionele Organisatie heeft kunnen komen. De Ondernemingskamer verplicht AVEBE U.A. dat besluit in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken.
Pagina24-24
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU4043
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-09-2005, 04/1
CiteertitelSMA 2006, 25
SamenvattingConcurrentiebeding.
Samenvatting (Bron)Concurrentiebeding tussen advocaten.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-09-2005, C0400337
CiteertitelSMA 2006, 25
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Schadeloosstelling. Gelijke behandeling.
Samenvatting (Bron)Geschil betreft de vraag of geÔntimeerde vanaf 1 juli 2002 voor de tijd dat [appellante] werkloos is op grond van art. 16 van het Sociaal Plan de Belgische werkloosheidsuitkering van [appellante] moet aanvullen tot 90% van het laatstverdiende maandinkomen van [appellante] in de eerste 12 maanden van de werkloosheid, en voor de daarop volgende 12 maanden van de werkloosheid tot 80% van het laatstverdiende inkomen.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU5171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 19-10-2005, 0400423
CiteertitelSMA 2006, 26
SamenvattingGezagsverhouding. Dienstwoning. Ziekte. Loon.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. De overeenkomst tussen de Baptisten Gemeente Hoogeveen en geÔntimeerde (vvorganger) is een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU4708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-10-2005, C04/150HR
CiteertitelSMA 2006, 26
SamenvattingHoger beroep ontbinding gewichtige reden. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Vervolg van HR 21 juni 2002, C00/240HR, NJ 2002, 540; arbeidsgeschil, vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst op de voet van voorheen geldende CAOs, rechtsverwerking; geding na verwijzing, uitleg van een overeenkomst tot beŽindiging van de arbeidsovereenkomst, Haviltexcriterium, 81 RO.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-10-2005, C04/200HR
CiteertitelSMA 2006, 26
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid werknemer voor schade aan werkgever, verkeersongeval van taxichauffeur tijdens de uitoefening van werkzaamheden, negeren verkeersbord (inrijverbod) en wegafzetting, opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van art. 7:661 lid 1 BW, gelijke uitleg van het begrip bewuste roekeloosheid als in art. 7:658 lid 2 BW, ervaringsfeit, bewijslastverdeling, omkeringsregel van toepassing?
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 21-10-2005, C04/273HR
CiteertitelSMA 2006, 27
SamenvattingGelijke behandeling. Loon. Ziekte. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil, aanspraak werknemer op suppletie door werkgever van AAW/WAO-uitkering, toetsing aan de eisen van goed werkgeverschap als bedoeld in art. 7:611 BW, beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid, objectieve rechtvaardigingsgrond, Agfa-criterium, 81 RO.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT8244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 27
SamenvattingGezagsverhouding. Gelijke behandeling.
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 09-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 28
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Loon.
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 28
SamenvattingOntslag op staande voet.
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 09-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 28
SamenvattingDirecteur. Pensioen.

(Bruil / Bruil Beheer).
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 08-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 29
SamenvattingOntslag op staande voet. Kennelijk onredelijk voet. Kennelijk onredelijk ontslag. Gefixeerde schadevergoeding. Keuze nietigheid/schadeplichtigheid.
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht gelijke behandeling. Selectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling, juli tot en met november 2005
CiteertitelSMA 2006, 30
SamenvattingHet Nederlandse gelijkebehandelingsrecht kent tegenwoordig een groot aantal verboden gronden van onderscheid, mede omdat talrijke Europese richtlijnen over gelijke behandeling moesten worden geÔmplementeerd.
[...] In dit thematische rechtspraakoverzicht is een selectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de CGB verwerkt. Voor een uitgebreid commentaar op de oordelen van de Commissie gelijke behandeling per discriminatiegrond kan worden verwezen naar de oordelenbundels die de CGB jaarlijks publiceert.
Auteur(s)S.D. Burri
Pagina30-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, 40
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, 41
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn