Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 23-01-2006
Aflevering 1
TitelDe ambtelijke status: verder normaliseren of afschaffen?
CiteertitelTAR 2006,
SamenvattingDeze bijdrage is, op de laatste paragraaf na, geschreven vůůr verschijning van het rapport 'Buitengewoon normaal' van de werkgroep 'Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel'. Na verschijning van het rapport is de laatste paragraaf toegevoegd. [...]
Eind jaren tachtig werd door de Minister van Binnenlandse Zaken een proces in gang gezet dat ten doel had de arbeidsrechtelijke positie van de ambtenaar te normaliseren. Onder 'normaliseren' werd verstaan: het zoveel mogelijk aanpassen aan de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer in de private sector.
Auteur(s)G.L. Coolen
Pagina3-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSturingsmiddel of besluit met rechtsgevolg? Annotatie bij CRvB 17 maart 2005, TAR 2005 nr. 82
CiteertitelTAR 2006,
SamenvattingDe ambtenarenrechtelijke jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep over de vraag of iets al of niet moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht heb ik altijd een beetje voorspelbaar gevonden. Met name gold dat voor de vraag of een 'schriftelijk blijk van ongenoegen' dat niet of nauwelijks meer was dan dat, en niet leidde tot het reeds dan opleggen van enige rechtspositionele maatregel, een besluit was waartegen bezwaar en beroep openstond of niet.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina11-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDragen van wenkbrauwpiercing is geen grondrecht; verbod is sturingsmiddel. Annotatie bij CRvB 7 april 2005, TAR 2005 nr. 88
CiteertitelTAR 2006,
SamenvattingOok deze uitspraak is, evenals de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 17 maart 2005, TAR 2005 nr. 82, een uitspraak over de vraag of een bepaalde mededeling (in dit geval de mededeling dat het dragen van een wenkbrauwpiercing niet is toegestaan) een besluit is, gericht op rechtsgevolg, dan wel een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen, waartegen geen rechtsmiddel openstaat.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina15-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-03-2005, 04/716 AW
CiteertitelTAR 2006, 1
SamenvattingReorganisatie; herplaatsing bij geprivatiseerd woningbedrijf.
Samenvatting (Bron)Herplaatsing na reorganisatie. Plaatsing van gedaagde in de functie van financieel medewerker district; passende functie.
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT3540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-05-2005, 03/1709 WW + 03/1712 WW
CiteertitelTAR 2006, 2
SamenvattingBovenwettelijke werkloosheidsuitkering privaatrechtelijk van aard.
Samenvatting (Bron)Klassenassistent. Ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter op verzoek van betrokkene. Is hij verwijtbaar werkloos geworden? Is weigering WW terecht? Is bestuursrechter bevoegd te oordelen over weigering bovenwettelijke uitkering?
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT6746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-05-2005, 04/1224 AW
CiteertitelTAR 2006, 3
SamenvattingGeen verlenging opleiding van rio.
Samenvatting (Bron)Betrokkene is rechter in opleiding. Is het verzoek van betrokkene tot verlenging van de duur van de opleiding terecht afgewezen?
Pagina23-26
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT6803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-06-2005, 03/3059 AW
CiteertitelTAR 2006, 4
SamenvattingOngeschiktheidsontslag; oprijzend beeld.
Samenvatting (Bron)Is betrokkene terecht op grond van artikel 8:6 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling eervol ontslag verleend wegens ongeschiktheid voor zijn functie?
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT7262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2005, 03/290 WWCON
CiteertitelTAR 2006, 5
SamenvattingBezoldiging bij ziekte.
Samenvatting (Bron)Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel. Werkloosheidsuitkering. Ziekteuitkering. Bijverdienregeling. Hoogte ziekte-uitkering; Overgangsrecht.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT7333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-06-2005, 03/2058 AW
CiteertitelTAR 2006, 6
SamenvattingOngelukkige landing bij parachutespringen.

(X / de Staatssecretaris van Defensie).
Pagina31-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-06-2005, 03/5458 AW
CiteertitelTAR 2006, 7
SamenvattingHervatten op arbeidstherapeutische basis moet leiden tot beŽindiging van de korting wegens ziekte ex art. 38, lid 4, sub b, Bbp.
Samenvatting (Bron)Is op goede gronden de betaling van de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van betrokkene teruggebracht tot het verschil tussen 80% van de bezoldiging en de WAO-uitkering?
Pagina33-36
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT8515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-06-2005, 03/5554 AW
CiteertitelTAR 2006, 8
SamenvattingToetsing van organieke functiebeschrijving.
Samenvatting (Bron)Organieke functiebeschrijving.
Pagina37-39
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT9173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2005, 04/1902 APPA
CiteertitelTAR 2006, 9
SamenvattingPensioenaanspraken politieke ambtsdragers.
Samenvatting (Bron)Is verzoek tot waarde-overdracht Pensioenaanspraken terecht afgewezen? Is alleen overdracht mogelijk als opbouw niet is beŽindigd op of voor 8 juli 1994? Vertrouwensbeginsel.
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU3146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-11-2005, 04/3924 AW
CiteertitelTAR 2006, 10
SamenvattingOok zijstap kan passen in carriŤrepatroon; ontvankelijk bezwaar.
Samenvatting (Bron)Sollicitatie: horizontale overstap naar een functie in een verwant werkveld. Ontvankelijk beroep. Door afwijzing sollicitatie rechtstreeks in belang als ambtenaar getroffen.
Pagina42-44
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-10-2005, AWB 04/3153 AW
CiteertitelTAR 2006, 11
SamenvattingNiet hard te maken beschuldigingen van discriminatie blijven vulploegmedewerker achtervolgen.

(X / de directeur Personeel en Organisatie van de Koninklijke Landmacht).
Pagina44-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-11-2005, AWB 04/4707 MAW
CiteertitelTAR 2006, 12
SamenvattingNiet ontvankelijk wegens gebrek aan procesbelang.

(X / de Bevelhebber, thans Commandant, der Landstrijdkrachten).
Pagina48-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-11-2005, AWB 05/478 MAW
CiteertitelTAR 2006, 13
SamenvattingGeen noodzaak voor neergeschud functioneren.

(X / de Bevelhebber, thans Commandant, der Landstrijdkrachten).
Pagina50-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-12-2005, AWB 04/5218 MAWKLU
CiteertitelTAR 2006, 14
SamenvattingAansprakelijkheid voor longcarcinoom na asbestblootstelling.

((De erven van) X / de Staatssecretaris van Defensie).
Pagina53-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInformatief
CiteertitelTAR 2006,
SamenvattingWetgeving - Literatuur - Varia.
Pagina56-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn