AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-02-2006
Aflevering 5
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200510219/1
CiteertitelAB 2006/32
SamenvattingRegistratie politieke groepering. Naam 'Venray Transparant' misleidend ten opzichte van Europa Transparant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2005 heeft verweerder (hierna: het centraal stembureau) voor de vereniging "Venray Transparant" (hierna: Venray Transparant) op haar verzoek de aanduiding 'Venray Transparant' geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina159-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-10-2005, 200508400/2
CiteertitelAB 2006/33
SamenvattingBouwvergunning niet in strijd met enige wettelijke weigeringsgrond. Besluit luchtkwaliteit speelt geen rol.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 2 en 9 november 2004 heeft verzoeker sub 1 aan Woonmaatschappij Hestia Groep vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede  lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, respectievelijk drie bouwvergunningen verleend voor het bouwen van 60 appartementen en een parkeergarage, 59 appartementen en een parkeergarage en 15 patiowoningen op nader in deze besluiten aangegeven percelen, plaatselijk bekend ten noordoosten van de Melchersstraat/Einsteinstraat te Landgraaf.
AnnotatorA. Bus , R.H.K. Middeldorp , A.G.A. Nijmeijer , M. Vincken
Pagina161-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200409073/1
CiteertitelAB 2006/34
SamenvattingOngeldigverklaring tentamen door examencommissie van bijzondere hogeschool is geen besluit.

(J.J. / Het College van beroep voor de examens van de Haagse Hogeschool).
AnnotatorB.P. Vermeulen
Pagina164-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200508004/1 en 200508004/2
CiteertitelAB 2006/35
SamenvattingBeoordeling van een stage of tentamen door een examencommissie/ examinator van een bijzondere hogeschool is geen besluit.
Samenvatting (Bron)Op 24 februari 2005 heeft de examencommissie HBO-V van de Hogeschool Zeeland, conform de beslissing van 13 januari 2005 van de examinator, het resultaat van zorgstage 1 van appellant als onvoldoende vastgesteld.
AnnotatorB.P. Vermeulen
Pagina171-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-06-2005, 200504299/1 en 200504299/2
CiteertitelAB 2006/36
SamenvattingTemporiseren van een sanctie ziet louter op de feitelijke tenuitvoerlegging en een beslissing daarover heeft geen publiekrechtelijk rechtsgevolg zodat die niet als een besluit in de zin van de Awb kan worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2001 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) de aan Garage en autoverhuurbedrijf Davos B.V. (hierna: Davos) verleende erkenning voor het uitvoeren van periodieke keuringen voor de categorie voertuigen tot en met 3500 kg definitief ingetrokken. Bij besluit van dezelfde datum heeft de RDW voorts de aan [appellant A] verleende keuringsbevoegdheid voor het uitvoeren van voormelde keuringen voor de duur van zes weken ingetrokken.
AnnotatorH. Peters
Pagina173-177
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-12-2005, 05/2811 WSF
CiteertitelAB 2006/37
SamenvattingAfwijking van GBA-adres; omzettingsbesluit uitwonendebeurs naar thuiswonendebeurs; reparatoir of punitief?
Samenvatting (Bron)Is betrokkene aan te merken als uitwonende studerende? Studiefinanciering naar norm uitwonende omgezet naar norm voor thuiswonende.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina178-182
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-10-2005, AWB 04/790en 04/791
CiteertitelAB 2006/38
SamenvattingWeigering afgifte paspoort paard en weigering afgifte duplicaatpaspoort - ander - paard; voldoende procesbelang bij uitspraak; standpunten bij CBB-voorzieningenrechter; in 1998 resp. 1999 afgifte zgn. hippische paspoorten; eigenaarschap paard.
Samenvatting (Bron)Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Regeling identificatie en registratie van dieren
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina183-188
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU5014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 19-10-2004, BC 03/3358
CiteertitelAB 2006/39
SamenvattingFinancieel bestuursrecht; bestuurlijke boete; bewijsrecht; onrechtmatig verkregen bewijs; schutznorm; nemo tenetur; zwijgrecht; cautieplicht; evenredigheidsbeginsel; gelijkheidsbeginsel; functiescheiding.
Samenvatting (Bron)Boete wegens bemiddeling bij aantrekking opvorderbare gelden van het publiek zonder vergunning. Bewijsvergaring, schutznorm, nemo tenetur, overgang toezichtsfase naar boetefase. Vernietiging wegens meenemen periode waarin bemiddeling plaatsvond door een van de oprichters. Terughoudende toets inzake beroep op gelijkheidsbeginsel met betrekking tot de vraag of het bestuur in redelijkheid een boete kon opleggen. Volle evenredigheidstoets inzake toepassing wettelijke matigingsbevoegdheid inzake vast boetetarief. De rechtbank stelt zelf de boete vast op een aanzienlijk lager bedrag.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina188-200
UitspraakECLI:NL:RBROT:2004:AR4867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 15-12-2005, 2005/386
CiteertitelAB 2006/40
SamenvattingNiet meer beantwoorden van correspondentie. Evenredigheidsvereiste.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina200-208
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn