Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 31-01-2006
Aflevering 3
TitelVertegenwoordiging in rechte: een kwestie van interpretatie?
CiteertitelJBa 2006/22
SamenvattingArt. 160, lid 1, sub f van de Gemeentewet bepaalt dat het college in ieder geval bevoegd is te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.
Auteur(s)M.M.H. Rongen
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200505286/1
CiteertitelJBa 2006/23
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.

(Appellanten / Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) aan de Aerdenhoutse Mixed Hockey Club Rood-Wit (hierna: Rood-Wit) ontheffing verleend voor het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de mol en de veldmuis.
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200501586/1
CiteertitelJBa 2006/24
SamenvattingBesluit. Mededeling.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een agrarische bedrijfsruimte ten behoeve van een varkensbedrijf op een perceel aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [].
Pagina35-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200504345/1
CiteertitelJBa 2006/25
SamenvattingBesluit. Wijziging huisnummer.

(Appellant / Dagelijks bestuur van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2002 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer (hierna: het dagelijks bestuur) besloten tot de vaststelling van de adresomschrijving [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats].
Pagina35-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200504096/1
CiteertitelJBa 2006/26
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Belangenafweging.

(B en W van Hulst / Wederpartijen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft appellant (hierna: het college) de bij besluit van 17 april 1994 verleende bouwvergunningen voor het oprichten van varkensstallen op de percelen [locatie 1] te [plaats] en [locatie 2] te [plaats], ingetrokken.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200500788/1
CiteertitelJBa 2006/27
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Onderzoeksplicht.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004, kenmerk MV/07/04, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een biologische champignonkwekerij, gelegen aan [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 16 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200504588/1
CiteertitelJBa 2006/28
SamenvattingDiscretionaire bevoegdheid. Beleidsvrijheid.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2003 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) besloten de aan appellant verleende vergunning voor de exploitatie van de recreatie-inrichting in het perceel Zichtenburglaan 23 te Den Haag (hierna: het partycentrum) in te trekken, en besloten zo nodig met toepassing van bestuursdwang het inrichten en drijven van het partycentrum te beletten indien dit na afloop van zes weken na dagtekening van het besluit wordt geŽxploiteerd.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200410050/1
CiteertitelJBa 2006/29
SamenvattingHandhaving. Revisievergunning.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2004 heeft verweerder het verzoek van appellanten om het treffen van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van de inrichting gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200500502/1
CiteertitelJBa 2006/30
SamenvattingHandhaving. Belangenafweging.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2004 heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van [voormalig vergunninghoudster] op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-01-2006, 20055417/1
CiteertitelJBa 2006/31
SamenvattingSchriftelijke beschikking. Preventief besluit.

(Appellante / GS van Zeeland).
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-01-2006, 200500045/1
CiteertitelJBa 2006/32
SamenvattingBeroepschrift. Gronden. Procesorde.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2004 heeft verweerder een vergunning verleend aan [aanvrager] als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200503805/1
CiteertitelJBa 2006/33
SamenvattingBeroep. Kennelijke verschrijving.

(Appellant / B en W van Achtkarpspelen).
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200505907/1
CiteertitelJBa 2006/34
SamenvattingHoorplicht. Horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de voorschriften verbonden aan de bij besluit van 1 april 2003 voor zijn inrichting op het perceel [locatie] te [plaats] verleende milieuvergunning alsmede vanwege overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
Pagina39-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200505191/1
CiteertitelJBa 2006/35
SamenvattingBasisadministratie. Wijziging.

(Appellant / B en W van Pijnacker-Nootdorp).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp (hierna: het college) geweigerd om de registratie van de naam- en geboortegegevens van appellant in de gemeentelijke basisadministratie te wijzigen.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingKamerstuk 2005-2006, 30080, nr. 4, Tweede Kamer.
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina42-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn