Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 03-02-2006
Aflevering 1
RubriekTer Visie
TitelEen nieuw artikel 6 BBA: enkele vragen
CiteertitelSR 2006, 1
Samenvatting1. Het Nederlandse ontslagrecht zal dit jaar naar verwachting een tweetal interessante wijzigingen voor de opzegging wegens bedrijfseconomische redenen te zien geven. In de eerste plaats valt te verwachten, dat door een wijziging van het Ontslagbesluit per 1 maart a.s. de afspiegeling het oude vertrouwde 'lifo' zal vervangen als criterium ter bepaling van de volgorde van de ontslagen.
Auteur(s)J. Heinsius
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWIA en re´ntegratie
CiteertitelSR 2006, 2
SamenvattingWerkhervatting en alleen inkomensondersteuning als dit noodzakelijk is. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) die op 29 december 2005 in werking is getreden. In de WIA is derhalve een grote rol weggelegd voor de re´ntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Betekent de WIA op het gebied van re´ntegratie nu echter ook een verbetering ten opzichte van de WAO? Deze vraag staat centraal in het navolgende artikel. De auteur gaat daarbij niet alleen in op de positie van de 'gewone' werkgever, maar ook op de positie van de eigenrisicodrager.
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina7-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet belangengeschil van belang?
CiteertitelSR 2006, 3
SamenvattingWanneer is er bij een collectief conflict tussen een werkgever en een werknemer(sorganisatie) sprake van een belangengeschil in de zin van art. 6 lid 4 ESH? Hoe moet het begrip 'rechtsgeschil' worden uitgelegd? Bij de beoordeling van een conflict tussen Avebe en FNV op 27 september 2005, kwam de voorzieningenrechter Rechtbank Groningen tot het oordeel dat sprake was van zowel een rechtsconflict als van een belangenconflict.
Auteur(s)D.F.A. Mollema
Pagina16-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHoge Raad, 14-10-2005, C04/200HR
CiteertitelSR 2006, 4
SamenvattingBewuste roekeloosheid bij het veroorzaken van schade aan bedrijfsauto. Aansprakelijkheid werknemer.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid werknemer voor schade aan werkgever, verkeersongeval van taxichauffeur tijdens de uitoefening van werkzaamheden, negeren verkeersbord (inrijverbod) en wegafzetting, opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van art. 7:661 lid 1 BW, gelijke uitleg van het begrip bewuste roekeloosheid als in art. 7:658 lid 2 BW, ervaringsfeit, bewijslastverdeling, omkeringsregel van toepassing?
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina25-28
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-09-2005, 75255/01
CiteertitelSR 2006, 5
SamenvattingBeroep op eigendomsbescherming en de invoering van de ANW.

(Goudswaard- van der Lans / Nederland).
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina28-29
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0922JUD007525501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelAfdeling IV ZW en het recht op bezoldiging bij ziekte van de ambtenaar
CiteertitelSR 2006, 6
Samenvatting1. Van artikel XV Wet TZ naar afdeling IV ZW.

Voor civiele werknemers biedt art. 7:629 BW een wettelijke minimumaanspraak op doorbetaling van ten minste 70 % van het loon gedurende de eerste 104 weken van ziekte. Voor ambtenaren is sinds 1994 een vergelijkbare aanspraak vastgelegd in art. XV Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ). Art. XV Wet TZ kan worden gezien als de tegenhanger van art. 7:629 BW.
Auteur(s)B.B.B. Lanting
Pagina29-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGeschillencommissie Fusiegedragsregels, 30-11-2005, ---
CiteertitelSR 2006, 7
SamenvattingOvertreding Fusiegedragsregels.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-10-2005, ---
CiteertitelSR 2006, 8
SamenvattingReorganisatie na reorganisatie. Adviesrecht.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina33-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn