Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 09-02-2006
Aflevering 2
TitelToeslagrechten: enkele bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 62
SamenvattingOp 1 januari 2005 is in werking getreden de Regeling GLB-inkomenssteun, die inmiddels is vervangen door de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 (verder: GLB). Deze regeling is gebaseerd op enkele Europese Verordeningen en komt in de plaats van diverse Europese steunregelingen voor de landbouwsector. Zulks als uitvloeisel van het in juni 2003 door de Europese ministers van Landbouw bereikte akkoord over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Auteur(s)P. Stehouwer
Pagina62-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 69
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina69-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-04-2004, 03/520 P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5318
SamenvattingDevolutieve werking van het hoger beroep.

(Wals / Staatsbosbeheer).
Pagina79-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-04-2004, 03/560 P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5338
SamenvattingExceptio plurium litis consortium. Vastlegging.

(Peutz c.s. / Thiessen).
Pagina83-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 11-05-2004, 03/773P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5320
SamenvattingBeŽindigingsovereenkomst. Dwaling. Misbruik van omstandigheden.

Samenvatting (Bron)Het hof gaat er in navolging van partijen van uit, dat het door [appellant] ondertekende stuk moet worden beschouwd als een pachtbeŽindigingsovereenkomst. Het hof begrijpt uit datgene wat [appellant] in zijn memorie van grieven onder nr. 2 aanvoert, dat hij niet langer betwist dat er bij het sluiten van die overeenkomst van wilsovereenstemming sprake is geweest. Wel handhaaft hij zijn beroep op dwaling en misbruik van omstandigheden en bestrijdt hij de beslissing van de pachtkamer in eerste aanleg dat de beŽindigingsovereenkomst feitelijk is uitgevoerd. Het hof zal deze standpunten achtereenvolgens beoordelen.
Pagina90-94
UitspraakECLI:NL:GHARN:2004:AP0197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-06-2004, 2003/468 P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5321
SamenvattingSchadevergoeding voor afstand voorkeursrecht en afstand pachtrechten.

(Garming / Garming c.s.).
Pagina94-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 22-06-2004, 2003/694 P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5322
SamenvattingPachtovereenkomst. Duur van overeenkomst. Bewijslast.

(Voor den Dag / Kolff).
Pagina99-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-06-2004, 2003/627 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5323
SamenvattingPachtovereenkomst. Redelijkheid en billijkheid. Ontbinding.

(Bus c.s. / Doornbos).
Pagina101-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-06-2004, 2003/408 P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5324
SamenvattingMisbruik van omstandigheden.

(Smit / erven Neefjes).
Pagina107-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-07-2004, 02/281 P
CiteertitelAgr.r. 2006/ 5325
SamenvattingGebruik voor landbouw.

(Van Reeuwijk / Van Reeuwijk).
Pagina111-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 78
Pagina78-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn