AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-02-2006
Aflevering 6
TitelHoge Raad, 17-09-2004, C03/068HR
CiteertitelAB 2006/41
SamenvattingVergoeding van schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden voor niet-verdachte; gelijkheidsbeginsel in de zin van gelijkheid voor de openbare lasten; normaal maatschappelijk risico; eigen schuld.
Samenvatting (Bron)17 september 2004 Eerste Kamer Nr. C03/068HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, Ministerie van Justitie, gevestigd te 's-Gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. G. Snijders, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorB.P.M. van Ravels
Pagina209-227
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO7887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405005/1
CiteertitelAB 2006/42
SamenvattingHet Centraal College Medische Specialismen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG) is een bestuursorgaan dat onder bestuurlijk toezicht staat van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenvatting (Bron)Op 12 februari 2001 heeft het Centraal College Medische Specialismen (hierna: het CCMS) het verzoek van appellante (hierna: de VSG) afgewezen de sportgeneeskunde aan te wijzen als een onder haar vallend medisch specialisme.
AnnotatorH. Peters
Pagina227-233
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200406974/1
CiteertitelAB 2006/43
SamenvattingOverschrijding redelijke termijn, geen nadeel van de lange duur van de behandeling van de zaak, geen compensatie, reden tot in stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2000 is de huursubsidie aan [wederpartij] te [plaats] over het subsidiejaar 1996/1997 vastgesteld op een bedrag van 2700,-- en is, gelet op de reeds aan appellante uitbetaalde huursubsidie, een bedrag van 1740,-- van [wederpartij] teruggevorderd.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina233-236
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-04-2005, 02/1702 AOW, 02/1703 AOW, 02/1704 AOW, 02/1705 AOW, 02/1706 AOW, 02/1707 AOW en 02/1708 AOW
CiteertitelAB 2006/44
SamenvattingRedelijke termijn; schadevergoeding; aannemelijk dat spanning en frustatie als gevolg van de lange duur van de procedure; termen om Svb te veroordelen tot vergoeding van de door appellante geleden immateriŽle schade.
Samenvatting (Bron)Toekenning AOW aan personen wonende te Zwitserland. Zijn terecht niet de zogeheten overgangsvoordelen AOW toegekend? Uitspraaktermijn; termijn verzending afschrift uitspraak. Schending redelijke termijn door bestuursorgaan; immateriŽle schadevergoeding.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina236-243
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 22-12-2005, SBR 05/714
CiteertitelAB 2006/45
SamenvattingRedelijke termijn en schadevergoeding; aannemelijk dat spanning en frustratie als gevolg van de lange duur van de procedure ondergaan; aanleiding het Uwv te veroordelen tot vergoeding van de door eiseres geleden immateriŽle schade.
Samenvatting (Bron)Overschrijding redelijke termijn 6 EVRM. ImmateriŽle schadevergoeding 2.000. Gedragsnorm Uwv.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina243-245
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AU9106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2005, AWB 05/565
CiteertitelAB 2006/46
SamenvattingVoorzieningenrechter; concessie openbaar (bus)-vervoer na aanbesteding (West- en Midden-Brabant); buiten beschouwing laten inschrijving economisch goedkoopste inschrijving; rechtstreeks in belang getroffen; beginsel gelijke behandeling inschrijvers en transparantiebeginsel; ondubbelzinnig(e) aanbestedingsbericht en gunningsprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2005 hebben verweerders, onder intrekking van hun besluit van 5 juli 2005, verzoekster meegedeeld dat zij hebben besloten de inschrijving van verzoekster voor de concessie van het openbaar vervoer voor de percelen 1 (West-Brabant) en 3 (Midden-Brabant) terzijde te leggen. Daarbij hebben verweerders meegedeeld dat zij voornemens zijn de concessie aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. (hierna: Connexxion) te gunnen. Bij brief van 3 augustus 2005 heeft verzoekster bezwaar gemaakt tegen het besluit van 15 juli 2005. Bij brief van 4 augustus 2005, bij het College ingekomen op 5 augustus 2005, heeft verzoekster zich tot de voorzieningenrechter van het College gewend met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen ten aanzien van het besluit van verweerders van 15 juli 2005.
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina245-257
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU4408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 21-11-2005, 05/1749
CiteertitelAB 2006/47
SamenvattingFinancieel bestuursrecht; zorgvuldigheidsbeginsel; bewijsrecht; zwijgrecht; cautieplicht; uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs; moment a quo; redelijke termijn; evenredigheidsbeginsel; hoogte boete; matiging.
Samenvatting (Bron)Niet geven cautie. Onrechtmatig verkregen bewijs. Bemiddelen bij het bedrijfsmatig buiten besloten kring aantrekken van krediet (artikel 82 lid 1 Wtk 1992). Redelijke termijn. Matiging boete.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina257-264
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AU7199
Artikel aanvragenVia Praktizijn