Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 13-01-2006
Aflevering 3
TitelVier misverstanden over het verschoningsrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 110
SamenvattingHet verschoningsrecht van de advocaat ligt onder vuur. In de krant en de politiek worden daarbij nogal wat misverstanden gedebiteerd, zeggen Bannier en Fanoy. Zij proberen er vier op te ruimen. Zoals: 'beperking van het beroepsgeheim tot werk waarbij rechtstreeks over procedures wordt geadviseerd, miskent de realiteit van het juridische advocatenwerk'. In het volgende artikel laten Sjöcrona, Koops en Noorduyn aan de hand van recente rechtspraak zien hoe het verschoningsrecht in de praktijk wordt ingeperkt door het handelen van politie, OM en R-C, én door weinig waakzame dekens en advocaten.
Auteur(s)F.A.W. Bannier , N.A.M.E.C. Fanoy
Pagina110-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschoningsrecht in praktijk ingeperkt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 115
SamenvattingOpsporende en vervolgende instanties maken vaak niet aannemelijk dat bepaalde informatie niet door het verschoningsrecht wordt beschermd vóórdat ze er de hand op leggen. En 'vertrouwelijke' informatie wordt bekend aan politie en justitie voordat de rechtmatigheid van de inbeslagneming in rechte is vastgesteld. Sjöcrona, Koops en Noorduyn ontwaren deze zorgelijke tendensen in de praktijk van het verschoningsrecht. Ze hebben adviezen voor deken én advocaat.
Auteur(s)W. Koops , C. Noorduyn , J. Sjöcrona
Pagina115-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Insolventierecht II
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 118
SamenvattingIn dit nummer deel II van de Kroniek Insolventierecht 2004. In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten, evenals het invorderingsrecht van de Ontvanger der Rijksbelastingen.
Auteur(s)M. van Oostveen , J. Rommes , I. Spinath
Pagina118-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAndere praktijk, andere selectie van stagiaires
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 128
SamenvattingBinnen twee jaar voorziet Maarten de Haas een overspannen vraag naar nieuwe advocaten. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de rechtshulp daalt en dat veel jonge juristen het beroep op oneigenlijke gronden kiezen en snel weer vertrekken of afknappen, moeten kantoren bij de selectie van stagiaires meer rekening houden met de eisen van de verschillende praktijksoorten.
Auteur(s)M. de Haas
Pagina128-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe cultuur van
TitelWilfred Schovers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 134
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, als ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Wilfred Schovers (49; advocaat in Prinsenbeek, bouwrecht; samenwonend, twee kinderen) breekt een lans voor muziekkunst met een zogenaamde kleine k.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina134-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelOnderzoek domeinmonopolie & naschrift
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 136
Pagina136-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelCurator aan banden & naschrift
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 138
Pagina138-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelAdvocaten verwacht iets van de bestuursrechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 139
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelGedragsregels tegenover Rv
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 139
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelKoek en cliënt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 141
Pagina141-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 22-11-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 150
SamenvattingInformatieverstrekking in strijd met geheimhoudingsplicht.
Pagina150-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 08-12-2004, 9535
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 151
SamenvattingOntvankelijkheid nabestaanden.
Pagina151-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Arnhem, 05-07-2004, 4144
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 152
SamenvattingKantoornaam in strijd met samenwerkingsverordening.
Pagina152-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 21-04-2004, 4082
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 153
SamenvattingVertaling nasturen.
Pagina153-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 10-01-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 154
SamenvattingKlager bedenkt zich.
Pagina154-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelElektronisch kantoorarrest - Column
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 99
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina99-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWetenschapsfilosoof Ton Derksen over a priori aannames
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 103
SamenvattingBinnenkort trekt de Tweede Kamer conclusies uit de gemaakte fouten bij de Schiedammer Parkmoord. In andere individuele, afgesloten zaken blijft het intussen rommelen. Het OM heropent het onderzoek naar de Deventer moordzaak, en wetenschapsfilosoof Ton Derksen wil dat de zaak-Lucia de B. opnieuw wordt bezien.
Auteur(s)L. Heuts
Pagina103-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Van de deken
TitelVrouwen naar de top
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 109
Auteur(s)E. Unger
Pagina109-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Voortgezette Stagiaire Opleiding
TitelVoortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 142
Pagina142-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 145
Pagina145-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 11-10-2005, ADV-D05 0077B
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 148
SamenvattingWelk uurtarief is overeengekomen blijkt niet uit correspondentie. Nu het uurtarief de Geschillencommissie niet ongebruikelijk voorkomt en de declaratie evenmin onredelijk hoog of anderszins onredelijk, wordt de hoogte van de declaratie vastgesteld overeenkomstig de opgave van de advocaat.
Pagina148-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 24-08-2005, ADV-D04 0264
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 149
SamenvattingOnder meer door een schikkingsvoorstel van de werkgever van de cliënte niet door te geven heeft de advocaat onzorgvuldig gehandeld. Er is aanleiding de verzonden declaraties te matigen en bovendien een schadevergoeding toe te kennen, waarbij zowel materiële als immateriële elementen worden meegewogen.
Pagina149-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 1, p. 109
Pagina109-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn