Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 14-02-2006
Aflevering 1/2
RubriekMededinging
TitelDistributie van motorvoertuigen: een overzicht
CiteertitelNTER, 2006, p. 3
SamenvattingDe autosector is een zeer belangrijke en omvangrijke (Europese) markt. De Europese Commissie houdt deze markt voortdurend en scherp in de gaten. Zo heeft zij vrij recent een boete opgelegd van 49,5 miljoen euro aan Automobiles Peugeot S.A. en Peugeot Nederland N.V. wegens belemmering van de uitvoer van nieuwe motorvoertuigen naar consumenten in andere lidstaten. Concurrentiecommissaris Kroes benadrukte hierbij dat mededingingsbeperkende afspraken in de automobielsector met name schadelijk zijn omdat een motorvoertuig de op een na duurste uitgave is van het gezinsbudget.
Auteur(s)I. van Wijngaarden
Pagina3-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelDaimlerChrysler/Commissie - Het GvEA verwerpt analyse agentuurovereenkomst Commissie. De rol van het 'merkbaarheidsvereiste' bij de analyse van agentuurovereenkomsten nader gedefinieerd
CiteertitelNTER, 2006, p. 13
SamenvattingHet Gerecht van Eerste Aanleg ('GvEA') vernietigde bij arrest van 15 september 2005 grotendeels de DaimlerChrysler-beschikking van de Commissie en decimeerde daarbij de door de Commissie opgelegde boete van bijna 72 miljoen euro tot 9,8 miljoen euro. De verboden prijsafspraken in BelgiŽ werden door het GvEA wel bewezen geacht. De boete voor leveringsbeperkingen aan leasemaatschappijen ten behoeve van voorraadvorming in Duitsland en Spanje en de verkoopbeperkingen voor Duitse handelsagenten buiten hun rayon, werden echter nietig verklaard. Het belangrijkste van de uitspraak van het GvEA is dat de analyse van de Commissie inzake de Duitse agentuurovereenkomsten naar de prullenbak is verwezen.
Auteur(s)H.M. Cornelissen
Pagina13-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociaal beleid
TitelDe sociale verzekering van personen die niet langer in Nederland werkzaam of woonachtig zijn: het arrest Van Pommeren-BourgondiŽn
CiteertitelNTER, 2006, p. 18
SamenvattingEen essentiŽle taak van het coŲrdinatierecht op het terrein van de sociale zekerheid is om te bepalen in welk stelsel een werknemer of zelfstandige sociaal verzekerd is. Alleen met een sluitende regeling van welk socialezekerheidsrecht van toepassing is, kan het vrij verkeer van werknemers worden gerealiseerd, vandaar dat een van de eerste verordeningen van de EG (Verordening 3) al een regeling op dit terrein gaf. Inmiddels zijn de aanwijsregels opgenomen in Verordening 1408/71.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina18-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelEerste 'strafarrest' van het Hof van Jusititie EG over een kaderbesluit
CiteertitelNTER, 2006, p. 24
SamenvattingHet dwingende karakter van kaderbesluiten verplicht de nationale instanties, ook de nationale rechter, tot 'kaderbesluitconforme' interpretatie van hun nationale recht. Het kaderbesluit over slachtofferbescherming (2001/220/JAI, Pb. EG 2001, L 82/1) houdt in dat de nationale rechter de mogelijkheid moet hebben jonge kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, op een voor hen weinig bezwarende wijze te horen. De nationale bepalingen moeten zoveel mogelijk worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van het kaderbesluit.
HvJEG, 16 juni 2005, zaak C-105/03, Pupino.
Auteur(s)G.J.M. Corstens
Pagina24-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelToch strafrecht in de Eerste Pijler! Annotatie onder het arrest HvJ 13 september 2005, C-176/03, n.n.g.
CiteertitelNTER, 2006, p. 29
SamenvattingMet dit arrest heeft het Hof van Justitie EG in een keer een einde gemaakt aan de lange discussie over de beantwoording van de vraag of de Europese Gemeenschap bevoegd is de lidstaten voor te schrijven het strafrecht in te zetten bij de handhaving van het Gemeenschapsrecht. De Europese Gemeenschap bezit daartoe onder bepaalde voorwaarden de competentie, oordeelde het Hof van Justitie EG in het arrest van 13 september jongstleden. Het Hof van Justitie EG heeft een duidelijke keuze gemaakt voor het verder ontwikkelen van de eerste pijler.
Auteur(s)M.I. Veldt-Foglia
Pagina29-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntvangen boeken
TitelOntvangen boeken
CiteertitelNTER, 2006, p. 35
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
Titel5e Jaarcongres Markt & Mededinging
CiteertitelNTER, 2006, p. 36
Pagina36-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn