SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 15-02-2006
Aflevering 2
TitelIn memoriam Ad Geers (1945-2005)
CiteertitelSMA 2006, 43
SamenvattingOp 28 december 2005 overleed volstrekt onverwacht prof. mr. A.J.C.M. (Ad) Geers, sinds 1 januari 1990 lid van de adviesraad van SMA. Hij werd 60 jaar.
Auteur(s)S. Klosse
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDeze maand
TitelVia Philadelphia
CiteertitelSMA 2006, 44
SamenvattingIs de VIA-CAO in strijd met het recht?
De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) heeft een CAO gesloten met de Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV). De CAO betreft de arbeidsvoorwaarden van werknemers uit het buitenland die in Nederland als uitzendkracht werken.
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelScholing en ontslag: flexibiliteit en werkzekerheid
CiteertitelSMA 2006, 46
SamenvattingEmployability van werknemers kan, naar algemeen wordt aangenomen, worden vergroot door scholing en opleiding. Een beter geschoolde werknemer is breder inzetbaar op de arbeidsmarkt en loopt daardoor minder risico werkloos te raken, of te blijven.
Auteur(s)A. Baris , E. Verhulp
Pagina46-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSeksuele intimidatie en omkering van de bewijslast: wat levert het op?
CiteertitelSMA 2006, 57
SamenvattingIn september van het afgelopen jaar is door het kabinet een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de positie versterkt van de werknemer die over seksuele intimidatie klaagt.
Auteur(s)M.B. Kerkhof
Pagina57-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 02-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 62
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.

(Dieteren / Engelen).
Pagina62-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 09-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 62
SamenvattingBedrijfsongeval.

(Van Eggelen / Doruijter).
Pagina62-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 09-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 62
SamenvattingCAO. VUT.

(Rietschle / Stichting).
Pagina62-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRaad van Bestuur Centrale Organisatie Werk en Inkomen, 28-10-2005, 2005002441/0002-SB
CiteertitelSMA 2006, 64
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. AnciŽnniteitbeginsel.

Pagina64-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 15-11-2005, 2005-222
CiteertitelSMA 2006, 64
SamenvattingSollicatie. Gelijke behandeling.
Pagina64-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Roermond, 08-11-2005, 05 / 394 WET K1
CiteertitelSMA 2006, 65
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Arbeidsongeval. Bij het primaire besluit heeft verweerder met toepassing van artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 aan eiser een boete opgelegd van 2.025,-- wegens overtreding van artikel 16, tiende lid van de Arbowet, in samenhang met artikel 7.5, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RBROE:2005:AU6328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 01-11-2005, 2004/00588 H
CiteertitelSMA 2006, 65
SamenvattingLoon. CAO. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Vakvereniging.
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 09-11-2005, Rolnummer 0500423
CiteertitelSMA 2006, 65
SamenvattingProeftijd. CAO.
Samenvatting (Bron)In appel is in geding of tussen partijen een proeftijd is overeengekomen.
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU5980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 11-11-2005, C04/248HR
CiteertitelSMA 2006, 66
SamenvattingCAO. Bepaalde tijd.

(Koenen / Npc).
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen een onderwijsinstelling en een deeltijd-docente over het niet continueren van haar dienstbetrekking, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?, uitleg CAO, maatstaf, gebrekkige motivering.
Pagina66-66
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 11-11-2005, C04/253HR
CiteertitelSMA 2006, 66
SamenvattingBedrijfsongeval.

(Bayar / Wijnen).
Samenvatting (Bron)Arbeidsongeval met lichamelijk letsel bij de bediening van een gevaarlijke (inpak)machine ondanks de door de werkgever getroffen (veiligheids)maatregelen, werkgeversaansprakelijkheid, strekking van art. 7:658 BW, waarschuwingsplicht van werkgever, effectieve(re) maatregelen?, voorzienbaarheid van het te duchten gevaar.
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 18-11-2005, C04/287HR
CiteertitelSMA 2006, 67
SamenvattingBedrijfsongeval. Gezagsverhouding.

(Grevenstette / Van Oel).
Samenvatting (Bron)Ongeval van een door een onderhouds- en installatiebedrijf ingehuurde loodgieter tijdens (door dat bedrijf aangenomen) werkzaamheden aan dak van woonhuis buiten reguliere diensttijd en buiten dienstbetrekking, aansprakelijkheid van aannemer op de voet van art. 7:658 BW?, 81 RO.
Pagina67-67
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 22-11-2005, C-144/04
CiteertitelSMA 2006, 67
SamenvattingBepaalde tijd. Gelijke behandeling.

(Mangold / Helm).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 22 november 2005.#Werner Mangold tegen Rudiger Helm.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Munchen - Duitsland.#Richtlijn 1999/70/EG - Clausules 2, 5 en 8 van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 6 - Gelijke behandeling inzake arbeid en beroep - Discriminatie op grond van leeftijd.#Zaak C-144/04.
Pagina67-67
UitspraakECLI:EU:C:2005:709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 67
SamenvattingWederzijds goedvinden. AnciŽnniteitbeginsel.
Pagina67-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 68
SamenvattingGezagsverhouding.
Pagina68-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 68
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina68-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 19-10-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 68
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina68-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 69
SamenvattingDeeltijdarbeid. Gelijke behandeling. Pensioen.
Pagina69-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 69
SamenvattingGezagsverhouding. Loon. Dringende reden.
Pagina69-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Wet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelSMA 2006, 71
Pagina71-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, 75
Pagina75-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, 77
Pagina77-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn