Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 09-03-2006
Aflevering 3
TitelActualiteiten wetgeving Algemene wet bestuursrecht
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 120
Samenvatting[...] In dit overzicht worden puntsgewijs de belangrijkste ontwikkelingen op Awb-wetgevingsgbied aangestipt. Eerst passeert een aantal recent in werking getreden onderdelen van de Awb de revue, vervolgens komen enige wijzigingsvoorstellen aan de orde die thans de parlementaire procedure doorlopen, waarna ten slotte de blik op de toekomst wordt gericht. Het overzicht is beperkt tot wetenswaardigheden op wetgevingsgebied en verwijst niet naar publicaties of rechtspraak over genoemde onderwerpen. Daarvoor zij verwezen naar de kronieken in verschillende tijdschriften.
Auteur(s)D. Brugman
Pagina120-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijzondere situaties toeslagrechten
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 127
SamenvattingOp het moment dat dit artikel verschijnt, zijn de aanvraagformulieren in het kader van het zogenoemde stelsel van toeslagrechten inmiddels door de overheid richting de landbouwers verspreid. Vanaf 1 januari 2006 is het namelijk mogelijk om in het kader van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 een aanvraag in te dienen. Dit jaar betreft dit zowel de aanvraag om toeslagrechten voor een landbouwer vast te stellen als een aanvraag om uitbetaling van deze rechten.
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina127-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 138
Pagina138-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 145
Pagina145-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, 03-11-2005, ---
CiteertitelAgr.r. 2006/5326
SamenvattingHet betreft een contract aangaande de levering van een areaal aardappelen. Op dit contract is het Aardappelenreglement (Tafel) 2004-2005 met bijbehorend arbitragereglement van toepassing. Verweerster heeft de prijs conform het reglement vastgesteld.
Pagina146-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 18-04-2005, AM 04-41
CiteertitelAgr.r. 2006/5327
SamenvattingOvertreding artikel 3 lid 1 van de Verordening HPA aardappelmoeheid 2003.
Pagina148-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-11-2005, PH 05-11
CiteertitelAgr.r. 2006/5328
SamenvattingIn de zaak tegen: BV Exploitatie NZ 27.
Pagina149-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-11-2005, PH 05-13
CiteertitelAgr.r. 2006/5329
SamenvattingIn de zaak tegen: Maatschap S. Dijkstra en N.A. Dijkstra-Snel.
Pagina150-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-11-2005, VM 05-27
CiteertitelAgr.r. 2006/5330
SamenvattingIn de zaak tegen: Maatschap P.L. van Andel en M. Norder.
Pagina151-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 16-01-2006, WH 05-21
CiteertitelAgr.r. 2006/5331
SamenvattingOvertreding artikel 2 van de Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003.
Pagina153-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 16-01-2006, KC 05-29
CiteertitelAgr.r. 2006/5332
SamenvattingOvertreding artikel 4, eerste lid onderdeel d van de Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004.
Pagina154-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn