Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-02-2006
Aflevering 7246
TitelGemeenten en de regels van het vrije personenverkeer
CiteertitelGst. 2006, 28
SamenvattingDit artikel behandelt de invloed van de regels van het vrije personenverkeer op het handelen van gemeenten in Nederland. Al sinds de beginjaren van de Europese Economische Gemeenschap is er juridisch een vrij verkeer van personen tussen de lidstaten van de Europese Unie. In de praktijk blijkt dit verkeer lang niet altijd volledig vrij te zijn. De belangrijkste oorzaak voor het ontbreken van een werkelijk vrij personenverkeer binnen de Europese Unie is dat de juridische regelingen hiervoor vaak niet of onjuist worden toegepast. In Nederland is dit deels te wijten aan gemeenten. [...]
De bedoeling van dit artikel is gemeenten een overzicht te bieden van de inhoud van de Europese regels over het vrije personenverkeer, zodat zij deze regels eenvoudiger op correcte wijze kunnen toepassen.
Auteur(s)H. Luijendijk
Pagina101-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStemmen via het internet. De stand van zaken
CiteertitelGst. 2006, 29
SamenvattingIn 1998 is door Staatssecretaris Kohnstamm voor het internetstemmen een kleurige toekomst geschilderd. Daarvan blijkt acht jaren later echter weinig te zijn uitgekomen. Met de verkiezingen voor de gemeenteraden voor de deur volgt hier een kort overzicht van de stand van zaken.
Auteur(s)W.M.B. Stoker
Pagina111-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 06-04-2005, 74475/HAZA 04-688
CiteertitelGst. 2006, 30
SamenvattingGeen perfecte koopovereenkomst totstandgekomen tussen gemeente en aanbieder van grond. Werking van voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad onder de dualiseringswet. B&W mag voorbehoud stipuleren. Geen strijd met de Gemeentewet. Geen pseudo-delegatie. (Langedijk).

(Agrico, Co÷peratieve Handelsvereniging voor Akkerbouwgewassen b.a / de gemeente Langedijk).
AnnotatorM.J. de Groot
Pagina112-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200306639/1
CiteertitelGst. 2006, 31
SamenvattingEen belang bij bezwaar moet bestaan binnen de bezwaartermijn. Buurtgroep geen rechtspersoon. Daarom geen belanghebbende. Was bestreden beslissing besluit ex art. 1:3 lid 1 Awb? (Amsterdam).

Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 mei 1999 is de Jordanese Buurtgroep Schievink (hierna: de buurtgroep) meegedeeld dat er geen extra inspraakbijkomst georganiseerd zal worden inzake het plan tot renovatie van een aantal panden behorende tot het project "cluster Schievink".
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina117-119
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200502605/1
CiteertitelGst. 2006, 32
SamenvattingLast onder dwangsom tot afbraak van zonder bouwvergunning opgerichte carport. Niet vergunningvrij, want gebouwd binnen ÚÚn meter van feitelijk voor openbaar verkeer openstaand pad. (Middelburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast binnen een termijn van zes weken de gebouwde carport op het perceel [locatie] te Middelburg af te breken en te verwijderen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina119-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200406327/1
CiteertitelGst. 2006, 33
SamenvattingWeigering bouwvergunning voor woning. Aanvullende werking (rooilijnvoorschriften) bouwverordening. 'Weg' in de bouwverordening is openbare weg in de zin van de Wegenwet. (Baarn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Baarn (hierna: het college) aan [appellanten] een bouwvergunning verleend voor de bouw van een woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina120-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200408244/1
CiteertitelGst. 2006, 34
SamenvattingBouwvergunning met binnenplanse vrijstelling voor groepsverblijfsruimte. Aanvullende werking bouwverordening. 'Weg' in art. 2.5.3 model-bouwverordening is openbare weg in de zin van de Wegenwet. Geschikte verbindingsweg naar openbare weg? (Texel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2003 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwervergunning met binnenplanse vrijstelling verleend voor het bouwen van een groepsverblijfsruimte en een toiletvoorziening aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina123-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-01-2006, 05/3621 WWB, 05/3622 WWB
CiteertitelGst. 2006, 35
SamenvattingKoppelingsbeginsel. Bijstand, minderjarige kinderen, zeer dringende redenen, niet rechthebbende ouders. Gelijkheidsbeginsel. (Zaanstad).

(X / het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad).
AnnotatorJ.W.A. Fleuren
Pagina125-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-10-2005, 200409392/1
CiteertitelGst. 2006, 36
SamenvattingNa WOB-verzoek ten onrechte computergegevens gewijzigd zonder voorafgaande vastlegging. Niet opnieuw voorzien. (Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) appellant naar aanleiding van zijn verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een aantal financiŰle gegevens verstrekt en daarnaast medegedeeld dat een verdere uitwerking van de vermelde bedragen niet aan hem zal worden verstrekt.
AnnotatorR. Kooper
Pagina129-132
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken. Co÷rdinatieplichten en bevoegdhedenintegratie: geen wonderolie!
CiteertitelGst. 2006, 37
Samenvatting'Een burger, gefragmenteerd bestuur.' Zo luidt de titel van de Groningse oratie van Leo Damen (L.J.A. Damen, EÚn burger-Gefragmenteerd bestuur. Daar heb ik niks mee te maken! Moet ik het dan soms beter weten? (oratie RUG), Den Haag: 2000). In zijn rede vroeg Damen terecht aandacht voor het probleem dat bestuursorganen besluitvorming vaak slecht afstemmen. Niet zelden heeft een burger voor ÚÚn activiteit verschillende overheidstoestemmingen of andere besluiten nodig. Problemen dienen zich onder meer aan indien verschillende vergunningen worden verleend, terwijl ÚÚn vergunning wordt geweigerd.
Auteur(s)R.J.N. Schl÷ssels
Pagina136-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn