SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 16-03-2006
Aflevering 3
RubriekDeze maand
TitelHoliday Blues
CiteertitelSMA 2006, 83
SamenvattingElke werknemer in Nederland heeft recht op vakantie. Uitzonderingen daargelaten, verwerft iedere werknemer ingevolge art. 7:634 viermaal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Voor de voltijder betekent dat, dat hij jaarlijks recht heeft op twintig vakantiedagen. Zoals bekend, worden aan de meeste werknemers in de praktijk meer vakantiedagen toegekend. [...] Niet altijd worden deze dagen elk kalenderjaar verbruikt. De vraag die dan opkomt, [...] , is wat met deze dagen mag geschieden.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina83-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFaillissement als afscheid van werknemers: legitieme afwenteling of misbruik van recht?
CiteertitelSMA 2006, 85
SamenvattingFaillissement kan in Nederland door ondernemingen worden gebruikt als middel om personeel te laten afvloeien, waarna de bedrijfsactiviteiten in een andere formele gedaante worden voortgezet. Jaarlijks verliezen zo vele duizenden werknemers hun baan. Uit de jurisprudentie en uit de resultaten van recent empirisch onderzoek naar faillissementen blijkt, zo wordt in deze bijdrage betoogd, dat een beroep op 'misbruik van bevoegdheid' aan deze praktijk nauwelijks grenzen stelt. Een korte verkenning van buitenlands recht op dit terrein inspireert tot voorstellen voor verbetering van de in het Nederlandse recht - internationaal gezien - zwakke bescherming van de werknemer in geval van faillissement.
Auteur(s)R. Knegt , J.R. Popma , I. Zaal
Pagina85-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWerknemer en schade aan derden, een verkenning
CiteertitelSMA 2006, 94
SamenvattingIeder mens maakt fouten. Ook werknemers ontkomen daar niet aan. We kennen niet voor niets de uitdrukking 'mensen die geen fouten maken, werken niet'. De vraag is echter wie er aansprakelijk is voor de schade. Is dat de werknemer zelf of speelt zijn werkgever hier ook een rol bij? Uit dit artikel zal blijken dat de werknemer alleen aansprakelijk te stellen is op grond van art. 6:162 BW. Vaak is het verstandig om (ook) zijn werkgever aansprakelijk te stellen. Mochten beiden aansprakelijk zijn, dan moet de werkgever de schade vergoeden op grond van art. 6:170 lid 3 BW. Dit geldt tenzij een in de wet genoemde uitzondering zich voordoet.
Auteur(s)C. van der Meijden
Pagina94-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSociaalrechtelijke proefschriften 1999-2005
CiteertitelSMA 2006, 104
SamenvattingHet is al lang geleden dat hoogleraren uit het hoofd konden aangeven welke rechtsgeleerde proefschriften er in een bepaalde periode waren verschenen over een bepaald onderwerp of over een bepaald probleem. Nadat de rechtsgeleerdheid was uitgewaaierd in verschillende deeldisciplines kenden de wetenschapsbeoefenaren op het terrein van het arbeids- en sociaal recht nog lang vrijwel alle proefschriften op hun vakgebied. Met de groei van het aantal dissertaties in het recente verleden is het steeds moeilijker geworden het overzicht te bewaren van dat belangrijke segment van de academische arbeid. Dit artikel beoogt er een beredeneerd overzicht van te bieden.
Auteur(s)E.P. de Jong
Pagina104-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 06-01-2006, C04/298HR
CiteertitelSMA 2006, 114
SamenvattingExecutiegeschil. Ontslag op staande voet. Loon. Ziekte.
Samenvatting (Bron)Executiegeschil over betaling door een werkgever van een bij vonnis toegewezen loonvordering bij uitblijven van gespecificeerde opgave door de werknemer van hetgeen hij aan gelden i.v.m. ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, schuldeisersverzuim werknemer?; cassatie, ontvankelijkheid, gebrek aan belang, obiter dictum.
Pagina114-114
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU7499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 21-06-2005, AR 1625/02 - H. 198/04
CiteertitelSMA 2006, 114
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 115
SamenvattingCAO. VUT.
Pagina115-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 22-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 115
SamenvattingBedrijfsongeval.
Pagina115-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 18-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 116
SamenvattingGezagsverhouding. RDA-/CWI-vergunning. Loon.

(Blom / De Klinkaert).
Pagina116-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 01-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 116
SamenvattingArbeidstijd.

(Dellas / Ministre).
Pagina116-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 15-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 117
SamenvattingOvergang van onderneming.

(GŁney / Securicor).
Pagina117-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 117
SamenvattingWederzijds goedvinden.

Pagina117-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 14-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 118
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina118-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, 122
Pagina122-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, 124
Pagina124-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, 114
SamenvattingJanuari 2006.
Auteur(s)P. van der Laan Bouma-van der Does
Pagina114-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn