Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-03-2006
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelToepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties in het licht van de biotechnologierichtlijn
SamenvattingMet richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (biotechnologierichtlijn) heeft de EG-wetgever de octrooiwetgeving op het gebied van de biotechnologie in Europa willen harmoniseren. Ofschoon de implementatie van die richtlijn niet zonder slag of stoot is verlopen, is sinds november 2004 ook de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) gewijzigd. Het Europees Octrooiverdrag (EOV) was al eerder aangepast aan de richtlijn. Onlangs is ook in Duitsland en Frankrijk de biotechnologierichtlijn in nationale wetgeving omgezet. [...]
Auteur(s)A. Kupecz
Pagina111-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-07-2005, ---
SamenvattingOnvoldoende zeker dat in de bodemprocedure tot inbreuk op het ABC wordt geoordeeld, gezien gestelde en niet ondenkbare grenzen van beschermingsomvang van ABC; vorderingen in conventie stranden; onvoldoende spoedeisend belang bij ingrijpen in kort geding zo kort voor uitspraak in bodemgeschil.

(1. Sankyo Lifetech Company, 2. Virbac SA / 1. Merial Ltd, 2. Merial BV).
Pagina116-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 30-12-2004, ---
SamenvattingGenoemde stukken zijn inventiviteitsschadelijk, zeker in combinatie met in de oppositieprocedure ingeroepen, vóór de prioriteitsdata gepubliceerde, documenten m.b.t. paclitaxeloplossingen; gerede kans dat octrooi oppositie niet zal overleven.

(Mayne Pharma Inc / 1. Teva Pharmaceuticals Europe BV, 2. Pharmachemie BV).
Pagina119-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 16-06-2005, ---
SamenvattingOverdracht van octrooien gevorderd d.m.v. opeisingsactie ongeschikt voor toewijzing in kort geding; wel is ordemaatregel mogelijk waarbij octrooi wordt gesteld op naam van degene die de sterkste pretenties lijkt te hebben.

(G.P.J. van der Klaauw / Heineken Technical Services BV).
Pagina123-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 10-06-2005, ---
SamenvattingMerk 'WORLD PACK' heeft voldoende onderscheidend vermogen voor de (transport-)diensten waarvoor het is gedeponeerd; inbreuk, ook al gebruikt TPG de aanduiding Worldpack slechts naast merk TPGPost.

(1. NMBS Holding/SNCB Holding, 2. Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen/Société Nationale des Chemins de Fer Belges, 3. ABX Logistics NV / Koninklijke TGP Post BV).
Pagina128-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 12-04-2005, ---
SamenvattingTeken X5 geschikt om bep. type personenauto aan te duiden, terwijl publiek dit teken ook als merk opvat (anders: Rb); door het enkele gebruik van merk X5 met toevoeging 'Centrum' wordt onterecht indruk gewekt dat tussen X5 Centrum en merkhouder BMW commerciële band bestaat; verwarringssgevaar (anders:Rb).

(Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tevens h.o.d.n. BMW / X5 Centrum BV).
Pagina130-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-09-2005, ---
SamenvattingWederpartij was voldoende op de hoogte van het uiterlijk van het niet-ingeschreven model van de ter zitting getoonde computerkast; model van wederpartij wekt door overeenkomende kenmerkende elementen geen andere algemene indruk dan het gemeenschapsmodel.

(Enlight Europe BV / Avantronic Europe BV).
AnnotatorJ.W. du Pon
Pagina135-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank Amsterdam, 30-03-2005, ---
SamenvattingNu KPN niet langer monopoliepositie heeft, kunnen derden gebruik maken van telefoongids-aanduiding; gebruik van domeinnaam 'telefoongids.nl' niet onrechtmatig; bepaling dat licentienemer zich dient te onthouden van aanduiding 'telefoongids' in een domeinnaam is een niet billijke voorwaarde in licentieovereenkomst, nu KPN daarmee een exclusief recht zou krijgen zonder objectief recht en zonder redelijke grond.

(1.Koninklijke KPN NV, 2. PKN Telecom BV, 3. Telemedia Nederland BV / Website Services BV).
Pagina137-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn