Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 23-03-2006
Aflevering 3
RubriekTer Visie
TitelFlexibiliteit ontslagcriteria zonder goede reden van de baan
CiteertitelSR 2006, 15
SamenvattingBinnen twee maanden nadat de minister De Geus een wetsvoorstel indiende tot flexibilisering van ontslagcriteria trok hij dit voorstel weer in, hoewel de Tweede Kamer in december 2005 nog overwegend positief reageerde. De minister beroept zich op een analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) aangaande een mogelijk grote uitstroom van 55-plussers naar de Werkloosheidswet (WW). Lezing van deze CPB-notitie leert echter dat het CPB aangeeft dat het effect van de flexibilisering op die uitstroom van ouderen naar de WW juist 'niet valt aan te geven'. Wat beweegt de minister?
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina83-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchuivende machtsverhoudingen op het terrein van arbeid en ziekte. Het arbeidsrechtelijke landschap na de WIA
CiteertitelSR 2006, 16
SamenvattingDit artikel gaat wel en niet over de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). WIA staat namelijk niet op zichzelf, maar is het sluitstuk van een stelselherziening die in gang is gezet na - of met - de wet die niet voor niets de V van 'verbetering' in zijn naam draagt, de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Feitelijk is sprake van twee herzieningen: die van de jaren negentig die de stapsgewijze privatisering van de Ziektewet (ZW) bewerkte en is afgesloten met de WVP en die van de jaren nulnul die loopt vanaf de WVP over de band van de verlenging van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte naar uiteindelijk de WIA en de Invoerings- en Financieringswet WIA ((I)WIA).
Auteur(s)M. Westerveld
Pagina85-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan boete naar re´ntegratie?
CiteertitelSR 2006, 17
SamenvattingWanneer de titel de kortste samenvatting van de inhoud van een verhaal moet zijn. dan is de naam van de Wet van 25 april 1996 gelukkig gekozen: de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (BMTI). De wet is afschrikwekkend ('om tot een uniform en strenger sanctiebeleid te komen') bedoeld, en de inhoud is dan ook navenant. Bedrijfsverenigingen worden in een heel aantal situaties verplicht sancties op te leggen en de omvang van die sancties zijn vaak onredelijk hoog. [...] De vraag die in dit artikel wordt onderzocht, is of de stelling gerechtvaardigd is dat, en in welke mate, in welke mate, in de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidswetgeving de focus verlegd is van beboeten naar re´ntegreren.
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina91-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 02-12-2005, C04/353HR
CiteertitelSR 2006, 18
SamenvattingBewuste roekeloosheid bij verkeersongeval in werktijd. Aansprakelijkheid werkgever, bewuste roekeloosheid werknemer.
Samenvatting (Bron)Werkgeversaansprakelijkheid, ongeval van aan suikerziekte lijdende koerier met zijn bestelauto; bewuste roekeloosheid werknemer; bewustheid roekeloos karakter van rijgedrag onmiddellijk voorafgaand aan ongeval?, stelplicht- en bewijslastverdeling.
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina99-102
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-10-2005, ---
CiteertitelSR 2006, 19
SamenvattingInformatievoorziening aan de OR bij verkoop onderneming. Adviesrecht, overdracht deel onderneming. Informatieplicht ondernemer.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina102-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelHoge Raad, 12-08-2005, ---
CiteertitelSR 2006, 20
SamenvattingWerkkleding of niet? Werkkleding, verstrekken.
AnnotatorD.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo
Pagina104-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn