Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 14-03-2006
Aflevering 6
TitelLuchtkwaliteit en het bestuursprocesrecht
CiteertitelJBa 2006/68
SamenvattingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) liet bouwend Nederland schudden op haar grondvesten met een aantal uitspraken in september 2004 over het bereik van het Besluit luchtkwaliteit (Blk). Luchtkwaliteit leek ineens een toverwoord waarmee iedere zaak kon worden gewonnen. In tal van zaken werd een beroep op het Blk gedaan. Verwerende partijen probeerden te redden wat er te redden viel. Hoe ging de Afdeling met deze beroepen om? Aan de hand van de uitspraken over luchtkwaliteit worden in dit artikel enkele leerstukken van het bestuursprocesrecht besproken. Ofwel, bestuursprocesrecht in de praktijk.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina84-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200500979/1
CiteertitelJBa 2006/69
SamenvattingBesluit. Subsidie. Publiekrechtelijke grondslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van appellante van 13 juli 2001 om aanvullende subsidie voor de jaren 1989 tot en met 2000 afgewezen en voor de jaren 2001 tot en met 2004 een meerjarige instellingssubsidie verleend van jaarlijks 231.197,00 ( 104.913,00), in totaal 924.788,00 ( 419.651,00).
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200504907/1
CiteertitelJBa 2006/70
SamenvattingBesluit. Privaatrechtelijke rechtshandeling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 9 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoorn (hierna: het college) de bewoners van de Westerdijk 8 tot en met 36 evenzijde in de gelegenheid gesteld twee steigers en enkele andere zaken in het water van het Hoornse Hop en aan de dijk ter hoogte van de woningen Westerdijk 10/12 en 26/28 te verwijderen en hen voorts medegedeeld dat indien die steigers niet binnen twee weken zijn verwijderd, de gemeente Hoorn daartoe zal overgaan.
Pagina87-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200507602/1
CiteertitelJBa 2006/71
SamenvattingBesluit. Verkeersbesluit. Feitelijk handelen.
Samenvatting (Bron)Op 4 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten (hierna: het college) besloten de Vianenweg opnieuw in te richten.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200503311/1
CiteertitelJBa 2006/72
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Gewekt vertrouwen. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college) geweigerd appellante vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het overkappen van twee mestsilo's en het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie] te Middelharnis.
Pagina88-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200503994/1
CiteertitelJBa 2006/73
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2003 heeft appellant aan de Stichting "Stichting Kinderopvang Roermond" (hierna: de Stichting) een bedrag toegekend voor de instandhouding van 95,72 plaatsen kinderopvang en buitenschoolse opvang tot en met 31 december 2003.
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 28-02-2006, 200600306/1, 200600306/2
CiteertitelJBa 2006/74
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.

(X / B en W van Aa en Hunze).
Pagina89-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200503807/1
CiteertitelJBa 2006/75
SamenvattingNiet-ontvankelijk. Vormeisen. Herstel verzuim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weesp (hierna: het college) geweigerd aan appellant een reguliere bouwvergunning te verlenen voor het vervangen van een recreatiewoning op het perceel [locatie] te Weesp.
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200503783/1
CiteertitelJBa 2006/76
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Vermelden rechtsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heusden (hierna: het college) geweigerd om medewerking te verlenen aan het verzoek van appellant tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied" ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen aan de Tuinbouwweg te Haarsteeg.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200506434/1
CiteertitelJBa 2006/77
SamenvattingGeen beroep. Ontvankelijkheid. Algemeen verbindend voorschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2005, kenmerk NL-2004/00042, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer de op 3 januari 2005 aan appellante verleende vergunning gewijzigd in een vergunning voor de emissie in de lucht van broeikasgassen en stikstofoxiden. Dit besluit is op dezelfde dag aan appellante toegezonden; de kennisgeving is op 10 juni 2005 gepubliceerd (Stcrt. 2005, nr. 110).
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200504055/1
CiteertitelJBa 2006/78
SamenvattingNiet-ontvankelijk. Ontvankelijkheid. Kennisgeving. Europees recht. Rechtstreekse werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het opslaan van (asfalt)puin, puingranulaat, ijzer, non-ferrometalen, papier, hout, kunststoffen, grind en zand en het breken van (asfalt)puin op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 29 maart 2005 ter inzage gelegd.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina92-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingKamerstuk 2005-2006, TK 22343, nr. 128
- Kamerstuk 2005-2006, TK 22343, nr. 129
- Kamerstuk 2005-2006, EK 28916, nr. A.
Pagina93-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina94-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn