Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-03-2006
Aflevering 7248
TitelDe nieuwe gemeentelijke co÷rdinatieregeling als opgenomen in de (huidige) Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelGst. 2006, 46
SamenvattingDe in de onlangs in werking getreden Interim-wet Stad- en Milieubenadering opgenomen gemeentelijke co÷rdinatieregeling schept de bevoegdheid voor de gemeenteraad om te beslissen de ter verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk beleid benodigde besluiten, geco÷rdineerd voor te bereiden. Door stroomlijning van de procedures en gelijktijdige bekendmaking van de desbetreffende besluiten treden deze gelijktijdig in werking waarna tegen deze geco÷rdineerd voorbereide besluiten ÚÚn beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak openstaat, op welk beroep de Afdeling bestuursrechtspraak binnen korte termijn moet beslissen.
Auteur(s)H. Ellerman , J. Hoekstra
Pagina167-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200407385/1
CiteertitelGst. 2006, 47
SamenvattingSluiting horecabedrijf (coffeeshop) voor onbepaalde tijd. Beleid dat gedoogstatus mede een persoonsgebonden karakter heeft niet onredelijk. Wisseling van exploitant. (Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2003 heeft de burgemeester van Eindhoven (hierna: de burgemeester) beslist om het door appellant geŰxploiteerde horecabedrijf "[Theehuis]" aan de [locatie] te Eindhoven met toepassing van bestuursdwang voor onbepaalde tijd te sluiten.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina171-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200502251/1
CiteertitelGst. 2006, 48
SamenvattingSluiting horecabedrijf (coffeeshop) voor drie maanden onrechtmatig. Op enige afstand gelegen woning van waaruit wordt bevoorraad behoort niet tot de inrichting (Vlissingen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2004 heeft appellant (hierna: de burgemeester) met toepassing van bestuursdwang de door [wederpartij] geŰxploiteerde [coffeeshop] aan de [locatie 1] te [plaats] met ingang van 24 januari 2005 te 12.00 uur voor een periode van drie maanden gesloten.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina173-175
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200407209/1
CiteertitelGst. 2006, 49
SamenvattingToezending per abuis is geen openbaarmaking. De WOB strekt niet tot selectieve openbaarmaking aan betrokkene zelf. Fiscale geheimhoudingsplicht en de WOB. Vrijstellingsbevoegdheid richtlijn conform toepassen. (Staat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris van FinanciŰn (hierna: de Staatssecretaris) een verzoek van appellante om verstrekking van informatie afgewezen, behoudens wat betreft twee documenten.
AnnotatorR. Kooper
Pagina175-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200405143/1
CiteertitelGst. 2006, 50
SamenvattingLast onder dwangsom wegens zonder bouwvergunning aangebrachte kunststof kozijnen. Last impliceert vereiste toestemming om aan last te voldoen. Geen bouwvergunning nodig voor vervanging kunststof door houten kozijnen. (Leiden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom aangeschreven ervoor zorg te dragen dat binnen 13 weken na verzending van dat besluit alle kunststof kozijnen in het pand [locatie] te Leiden worden verwijderd en dat in plaats daarvan houten kozijnen worden geplaatst, welke qua houtzwaarte, detaillering en indeling uitgevoerd dienen te worden conform de situatie van vˇˇr de wijziging naar de aanwezige kunststof kozijnen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina179-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200407291/1
CiteertitelGst. 2006, 51
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. herontwikkeling woonwijk. Gemeentelijke bijdrage. Art. 87 EG-verdrag (verboden staatssteun) staat niet in de weg aan economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan. (Renkum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2003 heeft de gemeenteraad van Renkum, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2003, het bestemmingsplan "Doorwerth, Tussen de lanen" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina181-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200402074/1
CiteertitelGst. 2006, 52
SamenvattingVergunning op andere grond dan de in bezwaar naar voren gebrachte. Procesgang bijna vier jaar. Overschrijding redelijke termijn, schade. Fairplaybeginsel kan niet leiden tot verlening van bouwvergunning in strijd met de wet. (Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan appellant bouwvergunning verleend voor het verbouwen/uitbreiden van een winkel op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina183-186
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200406902/1
CiteertitelGst. 2006, 53
SamenvattingGehandicaptenparkeerkaart. Bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en deelraden. Mandaat en (sub-)delegatie. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2001 heeft de directeur van de Dienst Stadstoezicht, namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college), appellante medegedeeld dat zij niet in aanmerking komt voor een invalidenparkeerkaart (zelfrijdend). Hierbij is tevens de aan de invalidenparkeerkaart gekoppelde parkeervergunning ingetrokken.
AnnotatorA.H.M. D÷lle
Pagina186-188
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200510458/1 en 200510458/2
CiteertitelGst. 2006, 54
SamenvattingUMTS-mast bouwvergunningvrij. Uitleg art. 3 Bblb wat betreft bouwvergunningplicht antenne-installaties. (Haaksbergen).
Samenvatting (Bron)Op 15 november 2005 heeft appellant (hierna: het college) de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN Mobile The Netherlands B.V. (hierna: KPN) verrichte bouwwerkzaamheden bij de antennemast op het perceel, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie H, nummer 4726, plaatselijk bekend Demmertweg ong., met onmiddellijke ingang stilgelegd. Deze bouwstop is bij brief van 17 november 2005 aan KPN bevestigd.
Pagina188-189
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2227
Artikel aanvragenVia Praktizijn