Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 06-04-2006
Aflevering 7
RubriekRedactionele bijdrage
TitelEen korte blik op de begunstigingstermijn
CiteertitelJBa 2006/79
SamenvattingEen beslissing tot toepassing van bestuursdwang dient ingevolge art. 5:24, lid 1 Awb op schrift te worden gesteld. De schriftelijke beslissing is een beschikking. In de beschikking dient te worden vermeld welk voorschrift is overtreden. Daarnaast moet in de beschikking een begunstigingstermijn worden opgenomen waarbinnen de overtreder de overtreding ongedaan moet hebben gemaakt.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina100-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200502042/1
CiteertitelJBa 2006/80
SamenvattingBelanghebbende. Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2004, kenmerk DGWM/2004/12050, heeft verweerder vastgesteld dat ten aanzien van de locatie Langeraarseweg 23-25 te Langeraar in de gemeente Ter Aar (hierna: de saneringslocatie) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering niet-urgent is en heeft in dit besluit melding gemaakt dat met ingang van 20 juli 2004 van rechtswege is ingestemd met het saneringsplan betreffende deze saneringslocatie.
Pagina103-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200505249/1
CiteertitelJBa 2006/81
SamenvattingBelanghebbende. Niet-ontvankelijk. Beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) vrijstelling en een lichte bouwvergunning verleend aan de Naamloze Vennootschap "Orange Nederland N.V." (hierna: vergunninghoudster) voor het plaatsen van een gsm-antenne-installatie op het perceel Jan van Nassaustraat 124-133 (hierna: het perceel).
Pagina103-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5041
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200502789/1
CiteertitelJBa 2006/82
SamenvattingAanvraag. Ontvangstdatum. Ondertekening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna: de Minister) de aanvraag van [wederparij] om een bijdrage voor de beŽindiging van diens beroepsactiviteit afgewezen.
Pagina104-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200505110/1
CiteertitelJBa 2006/83
SamenvattingBuiten behandeling. Subsidie. Onvolledige aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) de aanvraag van appellante om een uitkering op grond van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast afgewezen.
Pagina104-105
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200505263/1
CiteertitelJBa 2006/84
SamenvattingHandhaving. Rechtskracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004, verzonden op 11 februari 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) het verzoek van appellant tot toepassing van bestuursdwang ten aanzien van het gebruik van een loods op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) door [partij], afgewezen.
Pagina105-106
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200505643/1
CiteertitelJBa 2006/85
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast voor 1 augustus 2004 de zonder vergunning opgerichte variantloods op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen.
Pagina106-106
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200504828/1
CiteertitelJBa 2006/86
SamenvattingVoorbereidingshandeling. Voorbereiding besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf (hierna: het college) een eerder in het kader van de tenuitvoerlegging van een rechtens onaantastbaar geworden last onder dwangsom gedaan voorstel ingetrokken.
Pagina106-106
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200507029/1
CiteertitelJBa 2006/87
SamenvattingHoorplicht. Afzien horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 13 april 2005 jegens appellant bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van appellant komen.
Pagina107-107
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200505926/1
CiteertitelJBa 2006/88
SamenvattingHoorplicht. Horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2000 heeft appellant (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan de gemeente Dronten voor het oprichten van een hekwerk met ballenvanger op het perceel Muntmeestersdreef te Dronten, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie B, nummer 1306 gedeeltelijk.
Pagina107-108
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200503031/1
CiteertitelJBa 2006/89
SamenvattingZitting. Proces-verbaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) de aanvraag om een bijzondere bijdrage in de huurlasten op grond van het Besluit vangnetregeling huursubsidie (hierna: het Besluit) afgewezen.
Pagina108-108
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200504284/1
CiteertitelJBa 2006/90
SamenvattingUitspraak. Afhandeling beroep.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 april 2003 heeft appellant op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) verzocht om stukken die betrekking hebben op de planvorming met betrekking tot blok [] in het Hart van de Landenbuurt in Oud-Mathenesse.
Pagina108-108
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200505722/1
CiteertitelJBa 2006/91
SamenvattingSchadevergoeding. Causaal verband. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft de voorzitter van de commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Leeuwarden het verzoek van appellante om toezending van het dossier omtrent haar persoon, zowel van documenten als van al het andere materiaal, afgewezen.
Pagina109-109
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200508306/1
CiteertitelJBa 2006/92
SamenvattingIntrekking beroep. Proceskosten. Rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) een verzoek van appellante om toezending van een raadkamerverslag van de commissie van advies van bezwaar- en beroepschriften, sociale zekerheidskamer, afgewezen.
Pagina109-109
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200502040/1
CiteertitelJBa 2006/93
SamenvattingKennisgeving. Omschrijving. Terinzagelegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Heusden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2004, het bestemmingsplan "Elshout" vastgesteld.
Pagina110-110
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200502219/1
CiteertitelJBa 2006/94
SamenvattingUitwerkingsplan. Goede ruimtelijke ordening. Terinzagelegging. Beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht het uitwerkingsplan "Langerak 2" vastgesteld.
Pagina110-110
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200505575/1
CiteertitelJBa 2006/95
SamenvattingWelstandsadvies. Overnemen welstandsadvies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland (hierna: het college) geweigerd appellanten bouwvergunning te verlenen voor het vernieuwen van gevelkozijnen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie [], nr. [] (hierna: het perceel).
Pagina110-111
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina111-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina112-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
Pagina112-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina113-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn