SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 10-04-2006
Aflevering 4
RubriekDeze maand
TitelOngewenste kinderen. Opmerkingen naar aanleiding van CRvB 24 januari 2006
CiteertitelSMA 2006, 131
SamenvattingIn het SMA rechtspraakoverzicht 'Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht', SMA 2005, p. 561 e.v., deden mijn medeauteurs en ik opgetogen verslag van een voorlopige voorziening die de CRvB afgelopen zomer had gewezen. Het ging in deze zaak om een Ghanees gezin, met twee in Nederland geboren kinderen van drie en twaalf jaar oud. Ouders en kinderen woonden al lange tijd in Nederland, maar zonder verblijfsvergunning. Het gezin verkeerde in een acute noodsituatie, daarover bestond geen verschil van mening.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina131-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGaan liberale marktprincipes het stakingsrecht insnoeren?
CiteertitelSMA 2006, 135
SamenvattingHet moest er een keer van komen. Het stakingsrcht is terechtgekomen op de burelen van het Hof van Justitie van de EG. Het stakingsrecht wordt nog pas aarzelend gerekend tot de grondrechten, die door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgd worden.
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs
Pagina135-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCassatierechter en arbeidsovereenkomst: in Den Haag weinig nieuws
CiteertitelSMA 2006, 141
SamenvattingIn deze kroniek wordt per periode van ongeveer anderhalf jaar verslag gedaan van de rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht. In deze zesde aflevering gaat het om zo'n 50 uitspraken die de Hoge Raad tussen 1 oktober 2004 en 1 februari 2006 heeft gedaan. Van die uitspraken behoeft een klein deel geen, een groot deel enige en opnieuw een klein deel uitvoeriger aandacht. Bij de bespreking van die laatste groep arresten wordt onder meer bezien hoe de Hoge Raad de uikomsten waartoe hij komt, motiveert.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina141-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDeelaansprakelijkheid voor longkanker
CiteertitelSMA 2006, 151
SamenvattingEnige tijd geleden zijn er enkele uitspraken gedaan betreffende een rokende werknemer met longkanker die tijdens het werk aan asbest was blootgesteld. De eigen schuld van de werknemer leidde tot vermindering van de schadevergoedingsplicht van de werkgever op grond van art. 7:658 BW. Staat art. 7:658 BW wel toe dat de werkgever slechts voor een deel aansprakelijk is wanneer de kans groot is dat de werknemer longkanker heeft gekregen door eigen rookgedrag? Deze jurisprudentie roept een aantal vragen op met betrekking tot de causaliteitsproblematiek.
Auteur(s)C.C.A.M. Jacobs-de Klerk
Pagina151-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, 163
SamenvattingFebruari 2006.
Auteur(s)P. van der Laan Bouma-van der Does
Pagina163-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, 177
Pagina177-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelJ. Malmberg (ed), B. Fitzpatrick, M. Gotthardt, S. Laulom, A. Lo Faro, T. van Peijpe, A. Swiatkowski, Effective enforcement of EC Labour Law
CiteertitelSMA 2006, 179
Auteur(s)F. Dorssemont
Pagina179-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, 180
Pagina180-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 03-02-2006, C04/311HR
CiteertitelSMA 2006, 163
SamenvattingDirecteur. Opzegging.
Samenvatting (Bron)Geschil over de vraag of ontslagneming door de statutair directeur van een besloten vennootschap het einde van zijn arbeidsovereenkomst met deze vennootschap tot gevolg heeft (81 RO).
Pagina163-163
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU9716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGem. Hof Nederlandse Antillen en Aruba, 23-08-2005, AR 1724/01-H-218/04
CiteertitelSMA 2006, 163
SamenvattingBedrijfsongeval.
Pagina163-163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-10-2005, C05/088HR
CiteertitelSMA 2006, 163
SamenvattingOntslag op staande voet. Loon.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil, veroordeling in hoger beroep tot betaling van achterstallig loon c.a. na ongeldig ontslag op staande voet; incidentele vordering in cassatie tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad, veroordeling gedeeltelijk voldaan, belangenafweging; proceskostenveroordeling, compensatie.
Pagina163-164
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 12-05-2004, 72423 / HA ZA 01-2308
CiteertitelSMA 2006, 164
SamenvattingBedrijfsongeval.
Pagina164-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-11-2005, 04/883
CiteertitelSMA 2006, 164
SamenvattingOntslag op staande voet. Boete. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Vordering tot vernietiging overeenkomst wegens dwaling bij memorie van antwoord. Indienen van een dergelijke geheel nieuwe vordering met een geheel nieuwe grondslag in een zo laat stadium is in strijd met goede procesorde.
Pagina164-164
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU8556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Alkmaar, 21-12-2005, 76486/HA ZA 04-1013
CiteertitelSMA 2006, 165
SamenvattingDirecteur. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina165-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 14-09-2005, 211882/HA ZA 04-633
CiteertitelSMA 2006, 165
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.
Pagina165-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-12-2005, 01439/03
CiteertitelSMA 2006, 166
SamenvattingOntslag op staande voet. Directeur.
Pagina166-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2005, 2005/808
CiteertitelSMA 2006, 166
SamenvattingConcurrentiebeding. Bepaalde tijd.
Pagina166-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Alkmaar, 25-01-2006, 75431/HA ZA 04-857
CiteertitelSMA 2006, 167
SamenvattingAansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Aanrijding van stewardess door piloot in golfkar op Cuba tijdens wachttijd tussen twee vluchten. Piloot aansprakelijk. Martinair, als werkgever van beiden, niet aansprakelijk voor gedraging piloot (6: 170 BW), niet aansprakelijk i.v.m. schending zorgplicht veiligheid stewardess (7: 658 BW), maar wel aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap (7: 611 BW).
Pagina167-167
UitspraakECLI:NL:RBALK:2006:AV0785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 28-12-2005, 313290
CiteertitelSMA 2006, 167
SamenvattingLoon. Ziekte.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad UWV jegens werkgever door herroeping van eerder afgegeven arbeidsongeschiktheidsverklaring van werknemer. Veroordeling tot betaling van loonschade.
Pagina167-168
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU9732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 03-01-2006, 2002/861
CiteertitelSMA 2006, 168
SamenvattingOntslag op staande voet. Matiging loonvordering. Wettelijke verhoging.
Samenvatting (Bron)Verklaring voor recht dat gegeven ontslag op staande voet vernietigbaar is. Matiging loonvordering in verband met nieuwe baan.
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AU9493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 04-11-2005, 03/964
CiteertitelSMA 2006, 168
SamenvattingCAO. Vakvereniging.
Pagina168-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-12-2005, C04/1549
CiteertitelSMA 2006, 168
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)gewapende overval medewerker geldautomaat, werkgeveraansprakelijkheid
Pagina168-169
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU9629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-09-2005, C0400096
CiteertitelSMA 2006, 169
SamenvattingCAO. Buitenlandse werknemer. Toepasselijk recht.
Samenvatting (Bron)De rechtsstrijd tussen partijen is beperkt tot de beloning van de bij [ge´ntimeerde] in dienst zijnde chauffeurs met Duitse nationaliteit en woonachtig in Duitsland (met vervoer tussen [plaats 1], Duitsland en [plaats 2], Zwitserland) en de registratie daarvan. [ge´ntimeerde] honoreert deze chauffeurs niet conform de Nederlandse CAO. Zij ontvangen het zogenoemde Pauschallohn, een 'all-in'-beloning inclusief overuren. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de CAO onverkort van toepassing is op de Duitse chauffeurs of niet.
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU4725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-01-2006, R200500877
CiteertitelSMA 2006, 169
SamenvattingHoger beroep ontbinding. Ontbinding gewichtige redenen. Competentie.
Samenvatting (Bron)Betreft hoger beroep van een tussenbeschikking ex art. 7:685 BW. In deze zaak komt de vraag aan de orde of het in art. 358 lid 4 Rv neergelegde appelverbod van de tussenbeschikking wordt doorbroken, aangezien de kantonrechter in de bestreden beschikking de voorvraag of aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt onjuist heeft beantwoord, waardoor hij buiten het toepassingsgebied van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is getreden. Naar het oordeel van het hof is deze zogenaamde doorbraakjurisprudentie niet van toepassing op het appelverbod van art. 358 lid 4 Rv. De vraag of de kantonrechter buiten het toepassingsgebied van art. 7:685 BW is getreden, aangezien hij in de bestreden beschikking de voorvraag of aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt onjuist heeft beantwoord, zodat in weerwil van art. 7:685 lid 11 BW appel openstaat, heeft geen belang, omdat ook in dat geval de regel van art. 358 lid 4 Rv moet worden geŰerbiedigd; deze maakt immers deel uit van de algemene regels voor rekestprocedures. Pas bij appel tegen de (al dan niet gedeeltelijke) eindbeschikking kan de hier bedoelde vraag aan de orde komen.
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AV0013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 20-01-2006, C04/137HR
CiteertitelSMA 2006, 169
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Verzekeringszaak; oogletstel werknemer bij ongeval met een gehuurde gebrekkig functionerende cementpomp; rechtsgeldigheid cessie door de curator in het faillissement van de werkgever van alle rechten en aanspraken uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekering aan zijn werknemer, ontvankelijkheid van de werknemer in rechtsvordering tegen de verzekeraar, verenigbaarheid van hoedanigheden; werkgeversaansprakelijkheid, zorgplicht van een werkgever t.a.v. werktuigen en gereedschappen die van derden zijn gehuurd en naar hun aard een veiligheidsrisico meebrengen, door werkgever te treffen maatregelen en te verstrekken aanwijzingen ingeval werkgever zorg voor veiligheid aan deze werknemer als ervaren bedrijfsleider/uitvoerder overlaat.
Pagina169-170
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AT6013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-11-2005, C0401516
CiteertitelSMA 2006, 170
SamenvattingOpzegtermijn. RDA-/CWI-vergunning.
Samenvatting (Bron)Het gaat in dit hoger beroep om de vraag of het aan [appellant] gegeven ontslag vernietigbaar is, of MVV jegens [appellant] de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen en voorts over de hoogte van de schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijke opzegging van het dienstverband.
Pagina170-170
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU8044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-11-2005, C0400876/HE
CiteertitelSMA 2006, 171
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Bewijs.
Samenvatting (Bron)De primaire vraag die moet worden beantwoord is of Securicor de zorgplicht van art.7:658 lid 1 BW heeft geschonden en derhalve aansprakelijk is voor schade die is geleden als gevolg van het onderhavige bedrijfsongeval.
Pagina171-171
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU8122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-11-2005, C0201245
CiteertitelSMA 2006, 171
SamenvattingBewijs. Ontbinding gewichtige redenen.
Samenvatting (Bron)Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. [appellant] is van 1 juni 1994 tot 1 mei 1999 als verkoper, tevens commercieel manager, in dienst geweest van [ge´ntimeerde]. Op 1 mei 1999 is de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te Breda ontbonden. De dienstbetrekking is op initiatief van [ge´ntimeerde] beŰindigd. Partijen hebben na de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op 28 oktober 1999 overleg gevoerd over de door [appellant] aan [ge´ntimeerde] nog te betalen bedragen. Na dit overleg heeft [ge´ntimeerde] het bedrag dat [appellant] aan haar zou moeten betalen berekend op F 35.403,78 in totaal, verdeeld over 17 posten. Een deel van dit bedrag heeft [ge´ntimeerde] verrekend met het bedrag van F 6.321,09 dat aan [appellant] per 30 april 1999 nog toekwam wegens loon en vakantiegeld en van het overige, te weten F 29.082,69, heeft [ge´ntimeerde] bij inleidende dagvaarding in dit geding betaling gevorderd van [appellant], vermeerderd met wettelijke rente vanaf 3 november 1999, buitengerechtelijke kosten ad F 2.800,- en beslagkosten.
Pagina171-171
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU8135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 07-12-2005, 174328/HA ZA 04-463
CiteertitelSMA 2006, 171
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Collegiaal stoeien. Letsel. Werkgevers aansprakelijkheid. Formele rechtskracht.
Pagina171-172
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AU7713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 02-11-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 172
SamenvattingProeftijd. CAO.
Pagina172-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn