Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 22-04-2006
Aflevering 6663
TitelHet wetsvoorstel Pacht; een 'nieuwe' titel in het BW?
CiteertitelWPNR 6663/315
SamenvattingHet wetsvoorstel Pacht (titel 7.5 BW) brengt minder nieuw recht dan werd voorzien. Op den duur zullen slechts enkele van de voorgestelde bepalingen worden toegepast. Rechtvaardigt dit magere resultaat alle inspanningen?
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina315-320
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelObjectieve novatie of schuldvernieuwing bij aanpassing van een kredietovereenkomst
CiteertitelWPNR 6663/321
SamenvattingIn de praktijk komt nog regelmatig de vraag op of aanpassing van een kredietovereenkomst het risico van objectieve schuldvernieuwing meebrengt. De relevantie van deze vraag is duidelijk: indien sprake is van objectieve schuldvernieuwing zou het risico kunnen bestaan dat gevestigde zekerheden vanwege hun accessoire karakter van rechtswege tenietgaan.
Auteur(s)D.A. Vietor , B.M. Visser
Pagina321-326
LinkVolledige tekst artikel (nautadutilh.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelGeschillen in Familievennootschappen
CiteertitelWPNR 6663/327
SamenvattingIn het themanummer over familievennootschappen in WPNR van 17 december 2005 wordt niet ingegaan op geschillenbeslechting. Arbitrage wordt geen bruikbaar alternatief geacht voor de beslissing door de rechter. Daarentegen zou bij geschillen in familievennootschappen mediation een rol kunnen spelen.
Auteur(s)P. Sanders
Pagina327-328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvraag
TitelRechtsvraag
CiteertitelWPNR 6663/328
SamenvattingZijn huwelijkse voorwaarden tevens partnerschapsvoorwaarden?
Auteur(s)M.J.A. van Mourik
Pagina328-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn