Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 28-04-2006
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 157
Pagina157-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKetensystemen in de Agro-Foodsector. Juridische vormgeving van afspraken binnen de keten en de relatie tot de publieke taken van de overheid
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 158
SamenvattingOp 24 januari 2006 ontdekte de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) een forse overschrijding van de dioxinenorm bij een mengvoederbedrijf. Overeenkomstig de General Food Law (GFL) - waarvan hierna meer - nam het betrokken bedrijfsleven, in nauw overleg met de VWA, maatregelen. De aangetroffen hoeveelheden dioxine bleken op te lopen tot 200 keer de norm. De VWA blokkeerde vervolgens op 29 januari 2006 uit voorzorg 275 bedrijven. [...] Incidenten met veevoeder en levensmiddelen hebben de afgelopen jaren geleid tot een afnemend vertrouwen bij consumenten in de veiligheid van voedsel en de gezondheid van dieren die bestemd zijn voor de voedselproductie.
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina158-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerkt kavelruil nog?
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 188
Samenvatting"Kavelruil werkt!". Zo luidt de bemoedigende titel van een brochure die de Stichting Ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) Noord-Holland in januari 2005 uitbracht. In deze brochure wordt het instrument kavelruil gepromoot als een eenvoudige, snelle manier om gronden te ruilen en daardoor de structuur van het landelijk gebied te versterken. [...] Hoewel ik deze positieve opstelling [...] toejuich, wil ik in deze bijdrage de vraag beantwoorden of deze optimistische gevoelens over de kavelruil nog wel gerechtvaardigd zijn, gezien enige recente ontwikkelingen omtrent de kavelruil.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina188-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 202
Pagina202-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 205
Pagina205-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 31-08-2004, 03/373 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5333
SamenvattingOntbinding. Melkquotum.

(Otjes / Otjes c.s.).
Pagina206-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 31-08-2004, 03/1093 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5334
SamenvattingOntbinding. Betaling pachtprijs.

(Verstegen / gemeente Roermond).
Pagina211-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 03-03-2006, 04/1043 WRO K1
CiteertitelAgr.r. 2006, 5335
SamenvattingVerhouding WRO en Reconstructiewet.

(X / gemeente Mook en Middelaar).
Pagina218-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn