Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 27-04-2006
Aflevering 17
RubriekOpinie
TitelHandhavingsconvenanten
CiteertitelNTFR 2006/554
SamenvattingBij brief van 3 juni 2004, nr. DGB2004/3005, NTFR 2004/909, heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de Belastingdienst vormen van horizontaal toezicht zal gaan verkennen. [...]
Auteur(s)A.J. van den Bos
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41897
CiteertitelNTFR 2006/556
SamenvattingVerbouwing in casu geen economisch goed.
Pagina4-4
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41898
CiteertitelNTFR 2006/557
SamenvattingVerbouwingskosten waren niet zakelijk, dus geen afschrijving.
Samenvatting (Bron)Verbouwing privť-woning door fysiotherapeut: praktijkkosten?
AnnotatorS.J.C. Hemels
Pagina4-6
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 42526
CiteertitelNTFR 2006/558
SamenvattingGeen vervangingsreserve/bosbouwvrijstelling voor recreatieparkenhandelaar.
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41569
CiteertitelNTFR 2006/559
SamenvattingBepaling zakelijkheid overdracht open geÔndexeerd pensioen in eigen beheer.
Samenvatting (Bron)Waardering opengeÔndexeerd pensioen bij overdracht aan gelieerde vennootschap.
AnnotatorP.A. Visser
Pagina6-8
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW1747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 21-04-2006, 40686
CiteertitelNTFR 2006/560
SamenvattingBoete mocht opgelegd voor onherroepelijk vaststaan S&O-verklaring.
Samenvatting (Bron)Intrekking S&O-verklaring. Vergrijpboete op te leggen als intrekking nog niet onherroepelijk vaststaat?
AnnotatorJ. van de Merwe
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 21-04-2006, 41646
CiteertitelNTFR 2006/561
SamenvattingVoor kind betaalde vermogensbelasting is bij ouder niet aftrekbaar.
Samenvatting (Bron)Artikel 35 Wet IB64; aftrekbare kosten; aanslag vermogensbelasting voldaan door ouder van minderjarig kind. Artikel 7:15 Awb; kosten bezwaarfase.
AnnotatorM. Schuver-Bravenboer
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU7385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 06-03-2006, 41160
CiteertitelNTFR 2006/562
SamenvattingConclusie inzake eindheffing, brutering en anoniementarief.
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 10-10-2003, 00/00153, MK II
CiteertitelNTFR 2006/563
SamenvattingVergoeding populariteits- en portretrechten voor profvoetballer vormt loon.
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Leeuwarden, 07-04-2006, 04/00713, MK I
CiteertitelNTFR 2006/564
SamenvattingMaandelijks uitgekeerd vakantiegeld is onderdeel van het toetsloon.

Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Arnhem, 21-03-2006, 05/01299
CiteertitelNTFR 2006/565
SamenvattingBoekwinst grondtransactie is onbelast vanwege ontbreken voorkennis.
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Breda, 17-01-2006, 05/00328
CiteertitelNTFR 2006/566
SamenvattingTerecht loonbelasting op uitkering ongevallenverzekering ingehouden.
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomensvoorzieningen en pensioenen
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 09-03-2006, 42208
CiteertitelNTFR 2006/567
SamenvattingArubaanse pensioenuitkering ter heffing toegewezen aan Aruba.
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale Zekerheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2006, 05/01600
CiteertitelNTFR 2006/568
SamenvattingFiscale boete geen invloed op boete in kader van CSV.
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale Zekerheid
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-02-2006, 05/01685
CiteertitelNTFR 2006/569
SamenvattingPremie over loon voor verlofsparen, verlofsparen is aanspraak.
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPrivgebruik auto
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 09-11-2005, 04/02572, EK IX
CiteertitelNTFR 2006/570
SamenvattingBijtelling ten onrechte vanwege weinig privť-gebruik lesauto's.
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanmerkelijk belang/Directeur-grootaandeelhouder
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41535
CiteertitelNTFR 2006/571
SamenvattingKosten procedure in 2000 drukken in 1999 op behaalde ab-winst.
Samenvatting (Bron)Art. 20c, lid 2, en art. 20h, leden 3 en 5, Wet IB 1964. Tijdstip van in aanmerking nemen van kosten van vervreemding van aanmerkelijk belang.
AnnotatorE. Alink
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW1746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanmerkelijk belang/Directeur-grootaandeelhouder
TitelRechtbank Haarlem, 14-03-2006, 05/01814, 05/01815, 05/01816, 05/01817, 05/01818
CiteertitelNTFR 2006/572
SamenvattingGebruikelijk loon aannemelijk wegens hoogte kosten.
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof Arnhem, 27-03-2006, 03/01483
CiteertitelNTFR 2006/573
SamenvattingAan ontvanger betaalde som vormt als voorheffing verrekenbare loonbelasting.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 07-12-2005, BK-04/02595
CiteertitelNTFR 2006/574
SamenvattingToetrederskorting toegekend op grond van vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft recht op toetrederskorting. Niet eerder dan op 1 januari 2001 is sprake van een reele arbeidsparticipatie. Invloed voorlopige teruggaaf.
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AV7079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-03-2006, 04/00755
CiteertitelNTFR 2006/575
SamenvattingNiet voldaan aan onderhoudsvereiste: geen aftrek uitgaven levensonderhoud.
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41301
CiteertitelNTFR 2006/576
SamenvattingArrest inzake valutaverliezen, risicoreserve en CFA-winst.
Samenvatting (Bron)concernfinancieringsmaatschappij; valutaverliezen die niet ten laste van de risicoreserve zijn gekomen.
Annotator van Suilen
Pagina16-18
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU7742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 40037
CiteertitelNTFR 2006/577
SamenvattingHoge Raad stelt prejudiciŽle vragen over fbi-regime.
Annotator Douma
Pagina19-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 09-03-2006, 41711
CiteertitelNTFR 2006/578
SamenvattingBegrip onderneming in art. 20, lid 5 (oud) VPB moet ruim worden uitgelegd.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 09-03-2006, 42444
CiteertitelNTFR 2006/579
SamenvattingA-G Wattel concludeert over begrip 'uiteindelijk belang' in art. 20a VPB.
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelRechtbank Breda, 27-01-2006, 05/00817
CiteertitelNTFR 2006/580
SamenvattingOrganisator wielerronde is volgens rechtbank belastingplichtig voor VPB.
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelRechtbank Haarlem, 15-03-2006, 05/03175
CiteertitelNTFR 2006/581
SamenvattingGeen aftrek aankoopkosten die aan eerder jaar moeten worden toegerekend.
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSuccessiewet
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 05-04-2006, 04/02575
CiteertitelNTFR 2006/584
SamenvattingStichting tot natuurbehoud heeft recht op kwijtschelding schenkingsrecht.
Annotator Monteiro
Pagina29-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41397
CiteertitelNTFR 2006/586
SamenvattingBoete wegens niet tijdige aangifte gehandhaafd ondanks vertraging.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 21-04-2006, 41509
CiteertitelNTFR 2006/587
SamenvattingHof had verschoonbaarheid termijnoverschrijding moeten onderzoeken.
Samenvatting (Bron)Termijnoverschrijding verschoonbaar?
Annotator Boxem
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 11-04-2006, 05/00440
CiteertitelNTFR 2006/588
SamenvattingOok de Ontvanger kan zich als benadeelde in een strafproces voegen.
Annotator Thomas
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 40386
CiteertitelNTFR 2006/589
SamenvattingBelanghebbende kan voor toegezegde teruggaaf OB naar civiele rechter.
Samenvatting (Bron)Artikel 6:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Verrekening van een correctie ter zake van afgetrokken omzetbelasting. Weigering door de Inspecteur om een naheffingsaanslag op te leggen.
AnnotatorE.B. Pechler
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AT4493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 07-04-2006, C05/039HR
CiteertitelNTFR 2006/590
SamenvattingAdviesplicht belastingadviseur voor wetswijzigingen.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen een belastingadvieskantoor en cliŽnten over zijn beroepsaansprakelijkheid als de Vpb-adviseur wegens het niet waarschuwen voor mogelijke toepasselijkheid van een in te voeren wetsbepaling (art. 28b Vpb) op grond waarvan voor de toepassing van Vpb het aandelenbelang in een niet in Nederland gevestigd lichaam, verzekeringsmaatschappij, in het vervolg diende te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer i.p.v. de historische kostprijs; rustte op de belastingadviseur ter zake van deze, ten tijde van het afgeven van zgh. tax comfort letters voorzienbare, wetswijziging een (spontane) adviseringsplicht?
AnnotatorE. Thomas
Pagina37-41
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV1558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-03-2006, 04/00508
CiteertitelNTFR 2006/591
SamenvattingBezwaar niet-ontvankelijk omdat adreswijziging niet tijdig is doorgegeven.
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Arnhem, 24-03-2006, 05/01052
CiteertitelNTFR 2006/592
SamenvattingNiet ingehouden loonbelasting mag niet worden verrekend met aanslag IB.
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 14-03-2006, 41917
CiteertitelNTFR 2006/595
SamenvattingA-G De Wit concludeert inzake de verhuurvrijstelling.
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 14-03-2006, 42450
CiteertitelNTFR 2006/596
SamenvattingA-G De Wit concludeert over vooruitbetalingen in de BTW.
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-03-2006, 03/01954, MK II
CiteertitelNTFR 2006/597
SamenvattingVervoer naar andere lidstaat niet aannemelijk gemaakt: geen nultarief.
Pagina44-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelRechtbank Arnhem, 15-02-2006, 05/00819
CiteertitelNTFR 2006/598
SamenvattingZuivere holding behoort niet tot fiscale eenheid voor omzetbelasting.
Pagina44-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDouane
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 20-02-2006, 41309 en 41310
CiteertitelNTFR 2006/599
SamenvattingGeen communautair vertrouwensbeginsel bij navordering douanerechten.
Pagina44-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelRechtbank Arnhem, 21-02-2006, 05/02222
CiteertitelNTFR 2006/600
SamenvattingVrijstellingsvergunning BPM voor Duitse ondernemer strijdig met EG-recht.
AnnotatorB.J.A. Kalshoven
Pagina45-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelRechtbank Breda, 10-10-2005, 05/00939
CiteertitelNTFR 2006/601
SamenvattingMercedes Unimog in gebruik bij agrariŽr vrij van motorrijtuigenbelasting.
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelGerechtshof Arnhem, 17-03-2006, 01/01777, EK XII
CiteertitelNTFR 2006/602
SamenvattingEen keer bestemmingsheffing verschuldigd ondanks meerdere mestnummers.
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelRechtbank Arnhem, 24-01-2006, 05/03070 en 05/03071
CiteertitelNTFR 2006/603
SamenvattingVerrekening fosfaatsaldo bij bedrijfsbeŽindiging zonder nadere voorwaarden.
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41576
CiteertitelNTFR 2006/604
SamenvattingWillekeurige baatbelastingheffing nu aantal gebate panden niet is belast.
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 41872
CiteertitelNTFR 2006/605
SamenvattingVerordening baatbelasting gemeente Leeuwarden is onverbindend.
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelHoge Raad, 21-04-2006, 41185
CiteertitelNTFR 2006/607
SamenvattingOnjuist verzoek tot verstrekking van waardegegevens door belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Artikel 40 Wet WOZ. Verzoek tot verstrekking van waardegegevens van andere woningen dient gespecificeerd te zijn. Heffingsambtenaar dient gelegenheid tot specificatie te geven.
AnnotatorJ.F. Kastelein
Pagina48-50
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2326
Artikel aanvragenVia Praktizijn