AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 06-05-2006
Aflevering 18
TitelHoge Raad, 02-12-2005, 40066
CiteertitelAB 2006/150
SamenvattingVerhouding van een beroep op fundamentele processuele rechten tot de mogelijkheid van wraking.
Samenvatting (Bron)Klacht over schijn van partijdigheid raadsheer.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina689-691
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU7352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-02-2006, 200505098/1
CiteertitelAB 2006/151
SamenvattingIntern beraad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2004 heeft appellant afwijzend beslist op het verzoek van de stichting Stichting Enci Stop (hierna: de stichting) om openbaarmaking van de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enci BV (hierna: Enci) opgestelde concept-milieu-effectrapporten van september 2003 en januari 2004.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina691-693
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-02-2006, 200506483/1
CiteertitelAB 2006/152
SamenvattingBeleidsregels of algemeen verbindende voorschriften? Hardheidsclausule in de beleidsregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2003 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid (hierna: het dagelijks bestuur) besloten dat de door appellante gemelde reclame op het perceel [locatie] te [plaats] niet toelaatbaar is. Bij besluit van 16 maart 2004 heeft het dagelijks bestuur het daartegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina693-697
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200506113/1
CiteertitelAB 2006/153
SamenvattingIntrekking verblijfsvergunning asiel op grond dat vreemdeling in asielprocedure gegevens heeft achtergehouden; dat minister ambtsbericht al in asielprocedure had kunnen inbrengen doet daaraan niet af; beroep gegrond.

(De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in zaak no. AWB 04/7471 van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, van 15 juni 2005).
AnnotatorH. Battjes
Pagina698-701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200502891/1
CiteertitelAB 2006/154
SamenvattingMandaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2003 is namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hierna: de Minister) de aanvraag van [wederpartij] om huursubsidie over het tijdvak van 1 augustus 2000 tot en met 30 juni 2001 afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina701-703
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200500275/1
CiteertitelAB 2006/155
SamenvattingSubsidie; preventieve weigering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2003 heeft het bestuur van de Stichting Fonds PGO (hierna: het Fondsbestuur) de aanvraag van appellante om subsidieverlening voor het jaar 2004 afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina704-706
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-02-2006, 04/6249 WAO
CiteertitelAB 2006/156
SamenvattingLoonsanctie in strijd met de wet.
Samenvatting (Bron)Loonsanctiebesluiten in strijd met de wet.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina706-709
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV2477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 13-02-2006, 2006/049
CiteertitelAB 2006/157
SamenvattingImmateriŽle schadevergoeding; ten onrechte als verdachte aangemerkt en als zodanig in de publiciteit gekomen.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina709-715
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn