Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 09-05-2006
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
Titel'I Love Verkeersboetes!'
CiteertitelAA 2006, 325
SamenvattingHardrijders kunnen - voorlopig althans - hun hart ophalen: je kunt je tegenwoordig namelijk verzekeren tegen de financiŽle consequenties van het moeten betalen van verkeersboetes. [...] Hoewel deze dienst onmiskenbaar voordelen te bieden heeft voor de minder wetsgetrouwe verkeersdeelnemer, valt er vanuit juridisch perspectief nogal wat op aan te merken.
Auteur(s)T. Kodrzycki , A. Ringnalda
Pagina325-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Raad en Daad'
TitelRechtsvorming: een blik over de grenzen
CiteertitelAA 2006, 327
SamenvattingIn deze en de vorige jaargang van Ars Aequi staat de rechtsvorming door de Hoge Raad centraal. De redactie vroeg mij in dit kader een blik over de grenzen te werpen. Hiermee doelt zij kennelijk op grenzen in geografische zin en niet in de zin van een interdisciplinaire kijk. 'De manier waarop dit wordt vormgegeven kan nogal eens verschillen. Een rechtsvergelijkende bijdrage over de verschillen tussen Common en Civil law landen en Civil law landen onderling', luidde de toelichting.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina327-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWie was toch Suijling?
CiteertitelAA 2006, 333
SamenvattingDe in de titel opgeworpen vraag werd mij ooit gesteld door een Utrechts docent burgerlijk recht. Mijn eerste opwelling was: hoe is het mogelijk dat een van Utrechts coryfeeŽn - andere grootheden waren Molengraaff en Eggens - zo weinig bekendheid geniet, dat deze zelfs bij docenten niet bekend is.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina333-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelItaliaanse intriges: de overname van Antonveneta
CiteertitelAA 2006, 334
SamenvattingDe strijd die ABN Amro Bank N.V. voerde om de overname van de Italiaanse Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A bevat alle ingrediŽnten voor een spannende roman. Er zijn intriges, geheimzinnige gesprekken en verrassende plotwendingen. Het gaat om geld, veel geld, en om macht. Er is een winnaar en er zijn verliezers. Het verhaal kent bovendien een happy end. Althans, een happy end voor degenen onder de lezers die zich identificeren met de Nederlandse hoofdpersoon van dit verhaal: ABN Amro. Voordat wij de belevenissen van deze hoofdpersoon ten tonele voeren, is het goed om te weten op welke manieren de overname van een onderneming kan plaatsvinden.
Auteur(s)M.J. Kroeze , H.M. Vletter-van Dort
Pagina334-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens en Maatschappij
TitelDe realisatie van gelijkheid in bestraffing. Over het probleem, de oplossingen en de trivialiteiten
CiteertitelAA 2006, 341
SamenvattingGelijkheid in bestraffing is een lang gekoesterd ideaal in het Nederlandse strafrecht. Dankzij de inspanningen van het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld die gericht zijn op het verwezenlijken van (meer) consistentie in de strafoplegging. Recent onderzoek stemt tot vreugde ťn somberheid. De initiatieven die de zittende magistratuur heeft ontplooid, lijken deels hun vruchten af te werpen. Tegelijkertijd staan triviale zaken de realisatie van gelijkheid in bestraffing in de weg. Een verdere cultuuromslag en een aanpassing van de werkprocessen zijn geÔndiceerd.
Auteur(s)M.J. Borgers
Pagina341-346
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelSlachtoffers druipen weer af
CiteertitelAA 2006, 347
SamenvattingNienke Kleiss, Nicky Verstappen, Bart van Dijck, Floris Sebregts, Andrea Luten, Marianne Vaatstra: allen jeugdige slachtoffers van zinloos geweld met dodelijke afloop. Ik noem er vele niet. Zinloos geweld is geweld waar geen enkele zingeving voor te vinden is. Voor de nabestaanden, vaders en moeders, opa's en oma's, broers en zussen begint een harde strijd om hun levens weer enigszins op de rails te krijgen en zinvol te maken.
Auteur(s)F. van Dijck
Pagina347-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie: Wie eist, bewijst - of hoe men met Cremers en Noorduijn uit de bocht vliegt
CiteertitelAA 2006, 350
SamenvattingAan het slot van zijn lezenswaardige annotatie in het januari-nummer 2006 van Ars Aequi bij Hoge Raad 9 september 2005, NJ 2006, 99 (op dwaling gegronde vernietiging van Zeeuwse huwelijkse voorwaarden) vraagt prof.mr. A.J.M. Nuytinck [...] aandacht voor een bewijsrechtelijke beslissing.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina350-352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNawoord bij bovenstaande reactie
CiteertitelAA 2006, 352
Auteur(s)A.J.M. Nuytinck
Pagina352-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op 'Is de hbo-jurist welkom?'
CiteertitelAA 2006, 354
SamenvattingDe op zich verhelderende bijdrage van Eric van de Luytgaarden over het al dan niet welkom zijn van de hbo-jurist op de arbeidsmarkt behoeft enige nuancering vanuit de onderwijspraktijk.
Auteur(s)H. Jansen
Pagina354-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNawoord bij bovenstaande reactie
CiteertitelAA 2006, 355
SamenvattingIk dank Herbert Jansen voor de reactie op mijn artikel omdat ik in dit nawoord nog eens de gelegenheid krijg mijn - zoals Jansen stelt - pr-verhaal, inhoudelijk te adstrueren.
Auteur(s)E. van de Luytgaarden
Pagina355-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArs Longa Vita Brevis
TitelBoegbeeld van de deformalisering in het strafrecht: Charles Moons (1917-2005)
CiteertitelAA 2006, 357
SamenvattingEind 2005, op 12 oktober, overleed de oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden Charles Moons, gedreven kenner van het strafrecht. Hij overleed op 88-jarige leeftijd in Den Haag, waar hij vanaf 1961 had gewoond.
Auteur(s)W.E. Haak
Pagina357-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 22-04-2005, C04/031HR
CiteertitelAA 2006, 363
SamenvattingConservatoir derdenbeslag. Verrekening. Faillissement.

(Reuser q.q. / Postbank).
Samenvatting (Bron)22 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/031HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Mr. Jos Augustinus Marie REUSER, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Quadraad Plantengroothandel B.V., wonende te Pijnacker, EISER tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. J.A.M. Reuser, thans mr. J.A.M.A. Sluysmans, t e g e n POSTBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorA.I.M. van Mierlo
Pagina363-367
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 27-05-2005, R04/088HR
CiteertitelAA 2006, 368
SamenvattingEenzijdig verzoek ongehuwde vader tot gezamenlijk gezag ontvankelijk?

Samenvatting (Bron)27 mei 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/088HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De vader], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. L. van Hoppe, t e g e n [De moeder], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina368-372
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS7054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie/Rode draad 'Raad en Daad'
TitelHoge Raad, 01-01-1970, ---
CiteertitelAA 2006, 373
SamenvattingVerrotte aardappelen in Rio de Janeiro: rechtskeuze en voorrangsregels in het internationaal privaatrecht.

(Alnati-arrest).
AnnotatorM.V. Polak
Pagina373-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelHet nieuwe verzekeringsrecht. Deel I
CiteertitelAA 2006, 380
SamenvattingOp 1 januari 2006 is de nieuwe wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) in werking getreden. Deze vervangt de oude - uit 1838 stammende - wettelijke regeling in het Wetboek van Koophandel. De nieuwe regeling kent een lange voorgeschiedenis. [...]
Auteur(s)N. Frenk , F.R. Salomons
Pagina380-384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding en Carrire
TitelBachelor-masterstructuur en toegang tot juridische beroepen: de stand van zaken
CiteertitelAA 2006, 389
SamenvattingDe invoering van de bachelor-masterstructuur, in het jargon de 'BaMa', heeft in de universitaire rechtenopleidingen het nodige teweeggebracht. In plaats van een doctoraaldiploma als eindpunt van de opleiding kan een student thans achtereenvolgens twee 'graden' behalen die elk als afronding van een opleiding gelden: de graad van bachelor en de graad van master. In het kielzog van deze structuurwijziging is er ook aan de inhoud van de meeste juridische opleidingen gesleuteld. Deze ontwikkelingen zijn van direct belang voor de juridische beroepen waarvoor de toegang wettelijk is geregeld: de advocatuur, het notariaat en rechterlijke macht.
Auteur(s)A.F.M. Dorresteijn , R.C.H. van Otterlo
Pagina389-393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelBoekaankondigingen met lijst Nieuwe boeken
CiteertitelAA 2006, 385
SamenvattingD.M.A. Gerdes, Derdenverrijking; K.F. Bolt, Het rechterlijk toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht (CRBS dissertatiereeks); E.C. Bos, Vruchtgebruik op aandelen. Over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht.
Auteur(s)J. van Rijn van Alkemade , J.H. Verdonschot
Pagina385-388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelNieuwe boeken
CiteertitelAA 2006, 385
Pagina385-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelColofon
CiteertitelAA 2006, 324
Pagina324-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Rechter
CiteertitelAA 2006, 326
Auteur(s)J. van Muylwijck
Pagina326-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelNieuws en agenda
CiteertitelAA 2006, 394
Pagina394-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn