AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 20-05-2006
Aflevering 20
TitelRaad van State, 01-02-2006, 200505618/1
CiteertitelAB 2006/166
SamenvattingZienswijze ontwerpbestemmingsplan; vereniging in oprichting; niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2004 heeft de gemeenteraad van Schiedam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2004, het bestemmingsplan ""Groenoord 2003"" vastgesteld.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina759-762
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200503143/1
CiteertitelAB 2006/167
SamenvattingPlanschade; planvergelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 mei 2003 heeft appellant de verzoeken van [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2], [verzoeker sub 3] en [verzoeker sub 4] (hierna gezamenlijk: verzoekers) om planschadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina762-766
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-01-2006, 200510495/1
CiteertitelAB 2006/168
SamenvattingRegistratie aanduiding politieke groepering; aanduiding anderszins misleidend voor de kiezers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005 heeft verweerder (hierna: het centraal stembureau) voor de vereniging "Politieke Vereniging Actieve- en Onafhankelijke Consumenten" op haar verzoek de aanduiding 'PvdAC Burgersbelangen' ingeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Den Haag.
AnnotatorA.P. Krijnen
Pagina766-769
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-01-2006, 04/6788 CSV
CiteertitelAB 2006/169
SamenvattingBoetenota's; cautie.
Samenvatting (Bron)Is terecht boete opgelegd. Cautieplicht.
AnnotatorH.R. Bröring
Pagina769-772
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AU9497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-01-2006, 04/4182 CSV
CiteertitelAB 2006/170
SamenvattingLoonopgave zonder vermelding sofi-nummer, boete; vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Opleggen boete vanwege opgave loon zonder vermelding sofinummer. Vertrouwensbeginsel.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina772-776
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AU9494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 01-07-2005, AWB 05/4155 MAWKMA
CiteertitelAB 2006/171
SamenvattingRechtstreeks beroep.
Samenvatting (Bron)[...] Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat verweerder ten onrechte heeft ingestemd met rechtstreeks beroep. De rechtbank zal bepalen dat verweerder het beroepschrift als bezwaarschrift behandelt, en de gedingstukken daartoe aan verweerder retourneren. [...]
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina776-777
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AT9437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 10-10-2005, 2004/1470 & 2005/200 & 2005/201
CiteertitelAB 2006/172
SamenvattingRechtstreeks beroep.
Samenvatting (Bron)Subsidie voor bibliotheken. Rechtstreeks beroep. Geen toepassing gegeven aan art. 8:54a Awb, ondanks onterechte doorzending van het bezwaarschrift naar de rechtbank, aangezien het initiatief daartoe niet is uitgegaan van de indiener daarvan. Beroep ongegrond. Wel vergoeding van griffierecht gelast.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina777-783
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2005:AU4357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 25-08-2005, AWB 05 / 210 WET FEE
CiteertitelAB 2006/173
SamenvattingRechtstreeks beroep; beslistermijn voor beslissing op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft eisers verzoek om vergoeding van planschade afgewezen. Geen opschorting beslistermijn in bezwaar in geval van verzoek om rechtstreeks beroep.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina783-785
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2005:AU2430
Artikel aanvragenVia Praktizijn