Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-05-2006
Aflevering 5
TitelDe beuk in de WOB? Over de nota 'Open de oester' van het kamerlid W. Duyvendak
CiteertitelNTB 2006, 20
SamenvattingBij het zilveren jubileum van de WOB heeft het kamerlid Duyvendak van Groen Links een eigen visie op de voornaamste knelpunten van deze wet gegeven in de nota 'Open de oester'. Auteur bespreekt op prikkelende wijze deze vijf knelpunten.
Auteur(s)R. Kooper
Pagina139-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtszekerheid in concreto. Aanspraak op gerichte informatie van het bestuursorgaan
CiteertitelNTB 2006, 21
SamenvattingHet belang van de burger bij gerichte informatie van het bestuursorgaan ex ante over zijn rechtspositie staat in dit artikel centraal. De vraag is welke middelen het bestuursrecht de burger hiertoe aanreikt. Auteur brengt deze middelen in kaart en stelt de vraag aan de orde of deze toereikend zijn.
Auteur(s)S. Pront-van Bommel
Pagina146-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelOverheden in zaken
CiteertitelNTB 2006, 22
SamenvattingDe betrokkenheid van overheden bij marktactiviteiten kent in ons land een kleurrijke historie, ondermeer met Willem I als de koopman-koning. Na de Franse bezetting was de Nederlandse economie danig in het slop geraakt en het nieuwe staatshoofd nam het herstel even energiek als eigenzinnig ter hand. [...]
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina153-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2006, 23
SamenvattingIndeling: 1. Het begrip besluit 2. Aanvraag en co÷rdinatie 3. Voorschriften en voorwaarden 4. Wijziging, intrekking, vervallen 5. Soorten besluiten 6. Meerzijdige (rechts)handelingen: overeenkomsten, convenanten etc.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina156-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2006, 24
SamenvattingIndeling: 1. Algemeen 2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht 3. Vertegenwoordiging 4. Verjaring 5. Overeenkomsten met de overheid 6. Onrechtmatige daad 7. Onverschuldigde daad 8. Ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina162-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2006,
Pagina168-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn