AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 03-06-2006
Aflevering 22
TitelHof van Justitie EG, 15-09-2005, C-495/03
CiteertitelAB 2006/182
SamenvattingGeen verplichting om prejudiciŽle vraag te stellen als hoogste rechter de BTI van een douaneautoriteit van andere lidstaat onjuist acht. (Intermodal Transports BV / Staatssecretaris van FinanciŽn).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 september 2005. # Intermodal Transports BV tegen Staatssecretaris van Financien. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Indeling in gecombineerde nomenclatuur - Post 8709 - "Magnum ET120 Terminal Tractor" - Artikel 234 EG - Verplichting voor nationale rechter om prejudiciele vraag te stellen - Voorwaarden - Bindende tariefinlichting die door douaneautoriteiten van andere lidstaat voor soortgelijk voertuig aan derde is afgegeven. # Zaak C-495/03.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina827-838
UitspraakECLI:EU:C:2005:552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506157/1
CiteertitelAB 2006/183
SamenvattingVerslechtering luchtkwaliteit? Gelijk blijven aantal overschrijdingsdagen niet doorslaggevend; toepassingsbereik art. 7 lid 3 Blk 2005.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellanten sub 1 (hierna: MDG) vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en bouwvergunning verleend voor een Factory Outlet Center (hierna: FOC) op het perceel plaatselijk bekend De Stok 2 te Roosendaal (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina838-847
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200509482/1
CiteertitelAB 2006/184
SamenvattingLuchtkwaliteit; onderzoek ook vereist bij uitoefening binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Praxis Vastgoed B.V." (hierna: Praxis) een binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van een bouwmarkt op het perceel Hoofdweg 46 te Capelle aan den IJssel (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina848-852
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-01-2006, 200503658/1
CiteertitelAB 2006/185
SamenvattingPlanschade; WOZ-waarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2004 heeft de raad van de gemeente Beek (hierna: de raad) een verzoek om toekenning van planschadevergoeding van appellant afgewezen.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina852-856
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200504012/1
CiteertitelAB 2006/186
SamenvattingHuursubsidie; vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2003 is namens appellant (hierna: de Minister) de aan de echtgenote van [wederpartij] verstrekte huursubsidie over het subsidietijdvak 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 nader vastgesteld op 415,72 en de over dit tijdvak uitbetaalde huursubsidie ten bedrage van 2.078,60 teruggevorderd.
AnnotatorN. Verheij
Pagina856-858
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200503679/1
CiteertitelAB 2006/187
SamenvattingSubsidie; vertrouwensbeginsel; niet contra legem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) een aanvraag van appellante om verlening van subsidie op grond van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (hierna: de Regeling SAN) afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina858-860
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200504310/1
CiteertitelAB 2006/188
SamenvattingHuursubsidie; vermogen; vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2004 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) de aan appellante verstrekte huursubsidie over het subsidietijdvak van 1 september 2002 tot 1 juli 2003 nader vastgesteld op nihil en de over dit tijdvak uitbetaalde huursubsidie ten bedrage van 2.465,60 teruggevorderd.
AnnotatorN. Verheij
Pagina861-865
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-01-2006, 04/2363 WAO
CiteertitelAB 2006/189
SamenvattingOnherroepelijkheid toestemming eigen risico dragen.
Samenvatting (Bron)Werkgever, eigen risicodrager, verzuimt WAO-uitkering aan werknemr uit te betalen. Overname verplichting door UWV. Is verhaal op werkgever terecht?
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina865-867
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV0900
Artikel aanvragenVia Praktizijn