Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-06-2006
Aflevering 8
RubriekActualiteiten
TitelHand in Hand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 352
SamenvattingBram Moszkowicz treedt op als advocaat van Willem Holleerder, die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In het strafdossier komt de raadsman zelf ook voor. Is hij nauwer betrokken geraakt bij de handel en wandel van zijn cliŽnt dan de beroepsethiek toestaat? En hoe treedt Moszkowicz op in een zaak waar de verklaringen van zijn eigen vroegere cliŽnt, Willem Endstra, de basis vormen van de aanklacht. Het Advocatenblad volgt het proces en kijkt naar de advocaat.
Auteur(s)D. Hooghiemstra
Pagina352-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerschoningsrecht en procesmonopolie geen gelopen race
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 353
Pagina353-354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechtbank: zwangerschapsregeling Movir niet Discriminerend
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 355
SamenvattingDe voorwaarde dat vrouwelijke verzekerden minimaal twee jaar bij verzekeraar Movir verzekerd moeten zijn om in aanmerking te komen voor een zwangerschapsverlofuitkering, is niet discriminerend. Dat heeft de Rechtbank Utrecht begin mei bepaald.
Pagina355-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Van de deken
TitelNog geen veilig water
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 357
SamenvattingDe Amsterdamse advocaat Nico Meijering is gesommeerd om te verschijnen bij de rechter-commissaris. Hij zou daar een verklaring moeten afleggen over een eigen cliŽnt. Iets dergelijks staat mogelijk ook Bram Moszkowicz te wachten.
Auteur(s)E. Unger
Pagina363-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDelicaat instrument om rechter te dwingen tot nadere motivering. Nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad over verweren en 'uitdrukkelijk onderbouwde standpunten'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 364
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 11 april jl. uitgemaakt wat moet worden verstaan onder 'uitdrukkelijk onderbouwde standpunten', die de strafrechter alleen gemotiveerd mag verwerpen. Deze eisen aan de verdediging vormen tegelijkertijd een nieuw instrument om de rechter te dwingen tot motivering. Maar het is een delicaat instrument, want de advocaat die onvoldoende kernachtig, concludent en schriftelijk controleerbaar argumenteert, kan worden geconfronteerd met tuchtrechtelijke klachten of claims uit beroepsaansprakelijkheid.
Auteur(s)W. Koops , J.M. SjŲcrona
Pagina364-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerzekering aanspreken buiten de boedel om
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 370
SamenvattingSinds 1 januari jl. zijn slachtoffers van personenschade buiten de sfeer van de WAM beter beschermd als de aansprakelijke tijdens de schaderegeling failliet gaat. Verzekeraars kunnen namelijk rechtstreeks aan hen de personenschade vergoeden. Een overzicht van de veranderingen, mogelijkheden en knelpunten.
Auteur(s)T.H. Bruning , P.M. Leerink
Pagina370-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAdvocaat in de 21ste eeuw. Opinie. Reacties op Commissie Advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 374
SamenvattingIn het vorige nummer (7, van 12 mei jl.) vroegen we enkele nauwbetrokkenen naar hun mening over twee voorstellen van de Commissie Advocatuur: toelaten van no win no fee en instellen van een Regelgevende Raad. In dit nummer schrijft advocaat Rob Greene dat de commissie veel te weinig werk maakt van de positie van de advocatuur in de rechtsstaat. Hij wil zelf de advocaten als 'magistraten' in de rechtsstaat scheiden van commerciŽle advocaat-juristen zonder de gebruikelijke 'privileges'. Hieraan voorafgaand, en deels eraan tegengesteld, geeft Floris Bannier, advocaat en hoogleraar advocatuur, een kritisch overzicht van de belangrijkste onderdelen van het rapport. De uitgangspunten zijn juist volgens hem, maar over de uitwerking ervan heeft hij zijn twijfels.
Auteur(s)F. Bannier
Pagina374-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAdvocaat als magistraat in de rechtsstaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 377
SamenvattingDe Commissie Advocatuur pretendeert met het rapport 'Een maatschappelijke Orde' een fundamentele beschouwing over de advocatuur te presenteren. Naar mijn oordeel kan dat uitsluitend na het innemen van een standpunt over de verhouding tussen de rechtsstaat en de samenleving. De commissie gaat echter aan deze noodzakelijke voorwaarde voorbij.
Auteur(s)R. Geene
Pagina377-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAlle stagiaires een sabbatical
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 381
SamenvattingDe Raden van Toezicht mogen de stageperiode van drie jaar niet automatisch verlengen na zwangerschapsverlof. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee weken geleden beslist. De Jonge Balie pleit al jaren voor een inhoudelijke toetsing van de opgedane praktijkervaring, en meent dat deze beslissing onbedoelde effecten zal hebben.
Auteur(s)A. Louter , D. van Sprundel
Pagina381-382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe cultuur van
Titel'Een penseelstreek kun je maar ťťn keer hetzelfde zetten'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 384
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, als ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Paul 't Sas (55, gehuwd, geen kinderen; advocaat te Breda) heeft drie schilderijen van Vermeer nageschilderd.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina384-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 388
Pagina388-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 21-03-2005, 4083
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 389
SamenvattingOpgetreden voor wederpartij.

Hoger beroep van de zaak:

Raad van Discipline Amsterdam, 21 april 2004
(mrs. Kist, Hamer, Karskens, Van der Plas en Voorhoeve).
Pagina389-391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 01-04-2005, 4146
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 8, p. 391
SamenvattingBewijsstukken niet tijdig toegestuurd.

Hoger beroep in de zaak:

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 5 juli 2004
(mrs. Peutz, Henselmans, Houtakkers, Kneepkens en Luchtman).
Pagina391-392
Artikel aanvragenVia Praktizijn