Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 06-06-2006
Aflevering 11
TitelGrenzen aan de autonome verordende bevoegdheid
CiteertitelJBa 2006/134
SamenvattingVeel van de lezers van dit tijdschrift zijn tijdens hun studie geconfronteerd met de Wilnisser Visser. En weten dat hangjongeren helemaal niet van de laatste jaren zijn: in Emmen stonden in de jaren '50 van de vorige eeuw al jongeren te lanterfanten op de brug. Destijds overigens niet aangeduid als 'hangen' maar als 'baliekluiven'. De genoemde rechtspraak over de grenzen van de verordenende bevoegdheid is inmiddels bejaard. Het betekent echter geenszins dat deze uitspraken tot het antiquariaat van het staatsrecht gerekend moeten worden: de ontwikkelde jurisprudentielijnen zijn onverkort van toepassing.
Auteur(s)E.T. de Jong
Pagina164-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200505624/1
CiteertitelJBa 2006/135
SamenvattingProcesbelang. Sloopvergunning.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijnsburg (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vergunning verleend voor het slopen van tuinbouwkassen op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200506646/1
CiteertitelJBa 2006/136
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2004 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) het besluit van 20 januari 2003 tot verlening van een eenmalige subsidie aan de vereniging "Voetbalvereniging "Alexandria '66"" (hierna: de voetbalvereniging) ingetrokken en het subsidiebedrag op nihil vastgesteld.
Pagina168-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507569/1
CiteertitelJBa 2006/137
SamenvattingBelanghebbende. Bouwvergunning. Zichtcriterium. Afstandscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een overkapping van golfplaten op palen (hierna: het bouwwerk) op het terrein, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie [], no. [], plaatselijk bekend "tegenover [locatie]".
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507851/1
CiteertitelJBa 2006/138
SamenvattingBelanghebbende. Bouwvergunning. Zichtcriterium. Afstandscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het vernieuwen van een stallingsruimte op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina169-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200506293/1
CiteertitelJBa 2006/139
SamenvattingBesluit. Bestuurlijk rechtsoordeel. Persoonsgebonden gedoogbeschikking.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn (hierna: het college) aan [appellant sub 2] medegedeeld dat het gebruik van de woning aan de [locatie] als recreatiewoning onder de werking van het overgangsrecht van het bestemmingsplan "Buitengebied West" valt. Voor de overige opstallen heeft het college een persoonsgebonden gedoogbeschikking verleend.
Pagina169-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200505537/1
CiteertitelJBa 2006/140
SamenvattingBezwaar. Gewijzigde aanvraag. Procesbelang. Tijdig.
Samenvatting (Bron)Appellante heeft bij brief van 22 juni 2005, bij de Raad van State ingekomen op 24 juni 2005, beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar.
Pagina170-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200505997/1
CiteertitelJBa 2006/141
SamenvattingSchriftelijke bedenkingen. Gedachtewisseling. Bedenkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een onbemand tankstation, garagebedrijf en wasplaats gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina171-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200601868/1 en 200601868/2
CiteertitelJBa 2006/142
SamenvattingBezwaar. Niet-ontvankelijk. Bekendmaking besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2005 heeft verweerder op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna te noemen: het Besluit) aan appellanten nadere eisen opgelegd met betrekking tot de inrichting aan de Nieuwezijds Kolk 25 te Amsterdam.
Pagina171-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200509200/1
CiteertitelJBa 2006/143
SamenvattingHandhaving. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2004 heeft verweerder een verzoek van appellante om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot [partij]  op het adres [locatie] te Zevenhuizen afgewezen.
Pagina172-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200509161/1
CiteertitelJBa 2006/144
SamenvattingHandhaving. Bijzondere omstandigheden. Opgewekt vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2005 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van de vereniging "sport-, jacht- en kleiduiven schietvereniging 'De Bosduif'" (hierna: vereniging "De Bosduif") gelegen aan de Krimweg 1 te Koningsbosch, afgewezen.
Pagina172-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2095
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200506468/1
CiteertitelJBa 2006/145
SamenvattingOvertreder. Opdrachtgever.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) appellanten onder een tweetal separate lasten onder dwangsom aangeschreven de op de percelen [locatie 1] respectievelijk [locatie 2] (hierna: de percelen) aanwezige bergingen te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina173-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200507040/1
CiteertitelJBa 2006/146
SamenvattingDwangsom. Hoogte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft appellant (hierna: het dagelijks bestuur) [wederpartij] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast de zonder bouwvergunning aangebrachte dakkapel dan wel uitbreiding van de zolder van de woning van [wederpartij] aan de [locatie] (vierde verdieping) te Amsterdam (hierna: de woning) te verwijderen en terug te brengen naar de vorige toestand in die zin dat het schuine dakvlak vanaf de goot tot aan de nok moet worden hersteld. Aan de last is een dwangsom verbonden van 40.000,- ineens.
Pagina174-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200506280/1
CiteertitelJBa 2006/147
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheid. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heumen (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de zonder bouwvergunning op het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats] sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] gebouwde overkapping/aanbouw af te breken en van het perceel te verwijderen.
Pagina174-175
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200509433/1
CiteertitelJBa 2006/148
SamenvattingTe late beslissing. Bezwaar. Beslistermijn. Termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2004 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) de aan appellante verstrekte huursubsidie over het subsidietijdvak 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 nader vastgesteld op 1.601,88 en de over dit tijdvak teveel betaalde huursubsidie ten bedrage van 117,36 teruggevorderd. Voorts heeft de Minister bij besluit van gelijke datum de aan appellante verstrekte huursubsidie over het subsidietijdvak 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 nader vastgesteld op 1.644,36.
Pagina175-175
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200509304/1
CiteertitelJBa 2006/149
SamenvattingBeroepschrift. Machtiging. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2004 heeft verweerder naar aanleiding van een melding van appellante sub 1 vastgesteld dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering niet urgent is op de locatie bedrijventerrein Dr. C. Lelyweg (ophooglaag) te Arnhem.
Pagina175-175
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507021/1
CiteertitelJBa 2006/150
SamenvattingAfzien horen. Verhindering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) een op 25 mei 1999 aan appellant verleende bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel [locatie] te Boxtel (hierna: het perceel) ingetrokken.
Pagina176-176
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200507352/1
CiteertitelJBa 2006/151
SamenvattingHeroverweging. Ex tunc. Ex nunc.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft (hierna: het college) geweigerd aan appellant vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het verbouwen van een pakhuis tot een atelier op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina176-176
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200508538/1
CiteertitelJBa 2006/152
SamenvattingProceskosten. Bezwaarschriftprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2005 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen wegens het handelen in strijd met de Wet milieubeheer in de inrichting van de vereniging "Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst" op het adres Stakenbergweg 60 te Elspeet afgewezen.
Pagina177-177
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200504093/1
CiteertitelJBa 2006/153
SamenvattingVernietiging. In stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert (hierna: het college) appellant, onder aanzegging van bestuursdwang, aangeschreven de bewoning van de werktuigenberging op het perceel [locatie] te [plaats] binnen zes weken te staken.
Pagina177-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200506442/1
CiteertitelJBa 2006/154
SamenvattingVernietiging. In stand laten rechtsgevolgen. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college), voor zover hier van belang, geweigerd appellante een vergunning te verlenen voor het kappen van een schietwilg (salix alba).
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200505725/1
CiteertitelJBa 2006/155
SamenvattingHerziening. Bekendheid. Rechterlijke misslag.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 13 april 2005, in zaak no. 200407551/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Almelo van 5 augustus 2004, 03/545, bevestigd. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200504989/1
CiteertitelJBa 2006/156
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Gewekt vertrouwen. Bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2004 heeft de gemeenteraad van Borne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
Pagina178-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200508567/1
CiteertitelJBa 2006/157
SamenvattingGelijkheidsbeginsel. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heumen (hierna: het college) geweigerd vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het veranderen van een berging in woonruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [] , plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina179-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina179-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina180-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina181-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn