AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 10-06-2006
Aflevering 23
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 65731/01
CiteertitelAB 2006/190
SamenvattingVerschillen in wettelijke pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen niet in strijd met art. 14 EVRM.

(Stec en anderen / het Verenigd Koninkrijk).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 14+P1-1;Not necessary to examine victim status of third, fourth and fifth applicants
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina869-882
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0412JUD006573101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 16-03-2006, C-234/04
CiteertitelAB 2006/191
SamenvattingGeen EG-rechtelijke verplichting om met het EG-recht strijdige rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde te herzien.

(Rosmarie Kapferer / Schlank & Schick GmbH).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 maart 2006. # Rosmarie Kapferer tegen Schlank & Schick GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landesgericht Innsbruck - Oostenrijk. # Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Uitlegging van artikel 15 - Bevoegdheid ter zake van door consumenten gesloten overeenkomsten - Prijstoezegging - Misleidende reclame - Rechterlijke beslissing over bevoegdheid - Kracht van gewijsde - Heropening in hoger beroep - Rechtszekerheid - Voorrang van gemeenschapsrecht - Artikel 10 EG. # Zaak C-234/04.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina882-888
UitspraakECLI:EU:C:2006:178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200505026/1
CiteertitelAB 2006/192
SamenvattingWelstandstoets en bestemmingsplan; welstandsadvies leidt tot belemmering van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en mag daaraan niet aan het oordeel omtrent de welstand ten grondslag worden gelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) geweigerd aan appellante een reguliere bouwvergunning te verlenen voor bebouwing ten behoeve van een watersportbedrijf en jachthaven op het terrein [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina888-891
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-02-2006, 200503291/1
CiteertitelAB 2006/193
SamenvattingHuursubsidie; wisseling gemachtigde; geen uitstel zitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 23 februari 2004 en van 26 maart 2004 is namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) de aan appellante verstrekte huursubsidie over de subsidietijdvakken 1999-2000 tot en met 2002-2003 nader vastgesteld op nihil en is bij besluit van 2 april 2004 de over genoemde tijdvakken teveel betaalde huursubsidie ten bedrage van in totaal 4.911,14 teruggevorderd. Voorts is bij dit besluit appellante een boete opgelegd van vier maal 225,00.
AnnotatorN. Verheij
Pagina892-894
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200502343/1
CiteertitelAB 2006/194
SamenvattingSubsidie; aanvraag; weigering wegens onvoldoende beschikbare middelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere (hierna: het college) appellante medegedeeld de subsidieaanvraag van 28 juli 2003 niet in behandeling te kunnen nemen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina894-896
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200409575/1
CiteertitelAB 2006/195
SamenvattingDe Brummen-lijn en voorschriften die van openbare orde zijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 18 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) geweigerd op het verzoek van appellante handhavend op te treden tegen het storten van puin en grond, het kappen van bomen en de uitbreiding van een autospuiterij, op het perceel plaatselijk bekend als "Het Veldje".
AnnotatorR. Ortlep
Pagina897-898
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 02-02-2006, AWB 05/154
CiteertitelAB 2006/196
SamenvattingHerhaalde aanvraag; reactie op de aanvraag door de minister, hoewel een ander orgaan bevoegd is.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina898-903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 30-09-2005, 2005/303
CiteertitelAB 2006/197
SamenvattingAfgewezen verzoek telefonisch horen; belang mondeling horen voor zorgvuldige beslissing. (een klacht over een gedraging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Ter Apel).
AnnotatorJ.B.J.M. ten Berge
Pagina903-907
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn