AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 17-06-2006
Aflevering 24
TitelHoge Raad, 14-04-2006, C05/036HR
CiteertitelAB 2006/198
SamenvattingGemeentelijke gronduitgifte; anti-speculatiebeding; onaanvaardbare doorkruising Huisvestingswet?
Samenvatting (Bron)Sprongcassatie. Geschil tussen een gemeente en kopers van bouwgrond over de toelaatbaarheid van een in de overeenkomst naar burgerlijk recht bij de uitgifte van grond opgenomen anti-speculatiebeding uit hoofde waarvan kopers, behoudens ontheffing door de gemeente, op straffe van een boete verplicht zijn de op de verkochte grond te bouwen woning gedurende vijf jaar zelf te bewonen en niet aan derden door te verkopen; doorkruisen dergelijke anti-speculatiebedingen op onaanvaardbare wijze (systeem en strekking van) de Huisvestingswet?, vrijheid van vestiging.
AnnotatorJ.J. Hoekstra , G.A. van der Veen
Pagina909-935
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU8946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200503994/1
CiteertitelAB 2006/199
SamenvattingSubsidie; bekendmaking; vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2003 heeft appellant aan de Stichting "Stichting Kinderopvang Roermond" (hierna: de Stichting) een bedrag toegekend voor de instandhouding van 95,72 plaatsen kinderopvang en buitenschoolse opvang tot en met 31 december 2003.
AnnotatorN. Verheij
Pagina935-938
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200503778/1
CiteertitelAB 2006/200
SamenvattingSubsidie; lagere vaststelling en terugvordering; terughoudende toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2003 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister) in het kader van de Regeling voor- en vroegschoolse educatie van appellante een subsidiebedrag van 83.422,95 teruggevorderd over het schooljaar 2001/2002.
AnnotatorN. Verheij
Pagina938-941
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200405143/1
CiteertitelAB 2006/201
SamenvattingVoor het voldoen aan de last onder dwangsom is geen bouwvergunning vereist; de gegeven last impliceert de vereiste toestemming om aan de last te voldoen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom aangeschreven ervoor zorg te dragen dat binnen 13 weken na verzending van dat besluit alle kunststof kozijnen in het pand [locatie] te Leiden worden verwijderd en dat in plaats daarvan houten kozijnen worden geplaatst, welke qua houtzwaarte, detaillering en indeling uitgevoerd dienen te worden conform de situatie van vr de wijziging naar de aanwezige kunststof kozijnen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina941-943
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 2005034416/1
CiteertitelAB 2006/202
SamenvattingVoor het voldoen aan de last onder dwangsom volgend op een aanschrijving is wel een bouwvergunning vereist.

(Beleggingsmaatschappij Amstelmond II BV / Uitspraak in zaak nr. AWB 03/5596 WW44).
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina943-947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-01-2006, 04/5625 WAO
CiteertitelAB 2006/203
SamenvattingTe late betaling griffiegeld; geld bank.
Samenvatting (Bron)Gegrond verzet. Griffierecht toch tijdig betaald.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina947-948
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV0741
Artikel aanvragenVia Praktizijn