European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 14-06-2006
Aflevering 6
TitelHof van Justitie EG, 27-04-2006, C-423/04
CiteertitelEHRC 2006/66
SamenvattingOngelijke behandeling. Erkenning geslachtsverandering voor toepassing Pension Act 1995. PrejudiciŽle vraag. (S.M. Richards / Secretary of State for Work and Pensions).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 april 2006. # Sarah Margaret Richards tegen Secretary of State for Work and Pensions. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Social Security Commissioner - Verenigd Koninkrijk. # Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op gebied van sociale zekerheid - Richtlijn 79/7/EEG - Weigering, op leeftijd van 60 jaar ouderdomspensioen toe te kennen aan transseksueel die operatief van mannelijk naar vrouwelijk geslacht is overgegaan. # Zaak C-423/04.
Pagina620-623
UitspraakECLI:EU:C:2006:256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 02-05-2006, C-341/04
CiteertitelEHRC 2006/67
SamenvattingFundamentele rechten die integrerend deel uitmaken van de algemene beginselen van gemeenschapsrecht. Eerlijk proces. Recht op mededeling processtukken. Recht gehoord te worden. PrejudiciŽle vraag. Grote Kamer.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 2 mei 2006.#Eurofood IFSC Ltd.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Supreme Court - Ierland.#Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 1346/2000 - Insolventieprocedures - Beslissing tot opening van procedure - Centrum van voornaamste belangen van schuldenaar - Erkenning van insolventieprocedure - Openbare orde.#Zaak C-341/04.
Pagina624-631
UitspraakECLI:EU:C:2006:281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-04-2006, 46917/99
CiteertitelEHRC 2006/68
SamenvattingEerlijk proces. Fair hearing. Kostencompensatie. (Stankiewicz / Polen).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 6-1;Not necessary to examine under P1-1;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses award - Convention proceedings
AnnotatorF. Fernhout
Pagina631-638
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0406JUD004691799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-04-2006, 19324/02
CiteertitelEHRC 2006/69
SamenvattingLevenslange detentie. Vervroegde invrijheidstelling. (Lťger / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 5-1-a;No violation of Art. 3
Pagina638-655
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0411JUD001932402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-04-2006, 60796/00
CiteertitelEHRC 2006/70
SamenvattingEerlijk proces. Wetgevende ingreep die lopende civiele procedure feitelijk beslecht. Staat aandeelhouder van procespartij. (Cabourdin / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 6-1;No separate issue under Art. 6-1 and combined with Art. 14;Pecuniary and non-pecuniary damage - financial awards (global);Costs and expenses partial award - domestic proceedings;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
Pagina655-660
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0411JUD006079600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 58675/00
CiteertitelEHRC 2006/71
SamenvattingEerlijk proces. Civil right and obligation. Publieke accountant. Uitoefening publiek gezag. Pellegrin. Openbare zitting. Positie procureur-generaal in procedure bij Cour des comptes. Aanwezigheid regeringscommissaris bij beraadslaging Conseil d'Etat. Grand Chamber.

(Martinie / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection rejected (ratione materiae);Violations of Art. 6-1;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Costs and expenses partial award - Convention and domestic proceedings
Pagina660-678
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0412JUD005867500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 657310/01 en 65900/01
CiteertitelEHRC 2006/72
SamenvattingVerbod van discriminatie. Ongelijke behandeling mannen en vrouwen. Uitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Koppeling aan verschillende pensioenleeftijden mannen en vrouwen. Grand Chamber.

(Stec e.a. / Verenigd Koninkrijk).
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina678-688
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0412JUD065731001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-04-2006, 55170/00
CiteertitelEHRC 2006/73
SamenvattingGodsdienstvrijheid. Religieuze feestdagen. Reikwijdte. Bewijs van godsdienstige overtuiging.

(Kosteski / Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 9;No violation of Art. 14+9
AnnotatorJ.H. Gerards
Pagina688-695
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0413JUD005517000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-04-2005, 44362/04
CiteertitelEHRC 2006/74
SamenvattingRecht op voortplanting. Toegang van gedetineerde tot kunstmatige inseminatie.
AnnotatorE. Brems
Pagina696-706
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0418JUD004436204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-04-2006, 42780/98
CiteertitelEHRC 2006/75
SamenvattingEerlijk proces. Deugdelijke verdediging. Verlaten grondslag tenlastelegging.

(I.H. e.a. / Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 6;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Costs and expenses partial award - Convention and domestic proceedings
Pagina706-710
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0420JUD004278098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-04-2006, 69698/01
CiteertitelEHRC 2006/76
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Persvrijheid. Vertrouwelijk staatsdocument. Publiek debat.

(Stoll / Zwitserland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorH.I. Janssen
Pagina711-721
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0425JUD006969801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-04-2006, 77551/01
CiteertitelEHRC 2006/77
SamenvattingPersvrijheid. Voorbereidingsfase voorafgaand aan publicaties. Toetsing Hof van beperkingen op deze fase.

(Dammann / Zwitserland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Costs and expenses (domestic proceedings) - claim dismissed;Costs and expenses award - Convention proceedings
Pagina721-728
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0425JUD007755101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-04-2006, 30961/03
CiteertitelEHRC 2006/78
SamenvattingEerlijk proces. Kwaliteit rechtshulp. Plicht staat tot ingrijpen in al te slechte verdediging. Voortdurende wisseling kennelijk onvoorbereide en door overheid aangewezen advocaten.

(Sannino / ItaliŽ).
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Article 6-3-c - Defence through legal assistance) (Article 6 - Right to a fair trial;Article 6-3-c - Defence through legal assistance);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
Pagina728-735
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD003096103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-05-2006, 47533/99
CiteertitelEHRC 2006/79
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Eerlijk proces. Kritiek procedure vertrek dienstplichtigen naar militaire dienst. Veroordeling wegens oproepen tot desertie. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid militair gerecht. Berechting burger.

(Ergin (nr. 6) / Turkije).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Violation of Art. 6-1 (independence and impartiality of the General Staff Court);Not necessary to examine Art. 6 (another complaint);Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - Convention and domestic proceedings
Pagina735-741
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0504JUD004753399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-03-2006, 38258/03
CiteertitelEHRC 2006/80
SamenvattingEerlijk proces. Recht om te zwijgen. Nemo tenetur-beginsel. Procedure voor parlementaire enquÍtecommissie. Antwoordplicht getuigen voor commissie. Vervolging wegens meineed. Geen sprake van crimineel charge dan wel civil rights and obligations.

(Van Vondel / Nederland).
AnnotatorS.C. Loeffen
Pagina742-747
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0323JUD003825803
Artikel aanvragenVia Praktizijn