Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 20-06-2006
Aflevering 12
RubriekRedactionele bijdrage
TitelAanvaardbaarheid antispeculatiebeding bij verkoop van bouwgrond
CiteertitelJBa 2006/158
SamenvattingBij de uitgifte van bouwkavels ten behoeve van woningbouw door de overheid is het niet ongebruikelijk om aan de koper van grond een antispeculatiebeding op te leggen. Een dergelijk beding komt in vele varianten voor, maar houdt in veel gevallen in dat de koper gehouden is om de op de grond te realiseren woning zelf te bewonen en dat het de koper niet is toegestaan om de grond gedurende een bepaalde periode na de verkoop te vervreemden aan een derde. Zowel in de literatuur als in de (lagere) rechtspraak werd over de vraag naar de toelaatbaarheid van een dergelijk beding nogal wisselend gedacht. De Hoge Raad heeft op 14 april 2006 het verlossende woord gesproken, wat de directe aanleiding vormt tot de onderhavige bijdrage.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina184-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200506521/1
CiteertitelJBa 2006/159
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.

(X / B en W van Midden-Delfland).
Pagina188-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200508528/1
CiteertitelJBa 2006/160
SamenvattingBelanghebbende. Kapvergunning. Procesbelang.

(X / B en W van Arnhem).
Pagina188-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 02-06-2006, 200505411/1
CiteertitelJBa 2006/161
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.

(X / GS van Limburg).
Pagina189-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200508351/1
CiteertitelJBa 2006/162
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Woongenot.

(Tuin en Plantencentrum De Driesprong B.V. en B en W van Zoetermeer (appellant sub 1) / de uitspraak van de rechtbank in het geding tussen de Vereniging Agata Nostra en wederpartijen sub 2 enerzijds en appellant sub 2 anderzijds).
Pagina189-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200509663/1
CiteertitelJBa 2006/163
SamenvattingBesluit. Plankosten.

(B en W van Uden (appellant) / de uitspraak van de rechtbank in het geding tussen wederpartij en wederpartij holding enerzijds en appellant anderzijds).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200507087/1
CiteertitelJBa 2006/164
SamenvattingBelangenverstrengeling. Ondertekening. Gemeentesecretaris.

(Appellante sub 1 en B en W van Brunssum (appellant sub 2) / de uitspraak van de rechtbank in het geding tussen appellante sub 1 en B en W van Brunssum (appellant sub 2)).
Pagina191-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200506358/1
CiteertitelJBa 2006/165
SamenvattingOpenbaarmaking. Terinzagelegging. Rapportage.

(X / GS van Zuid Holland).
Pagina191-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200504810/1
CiteertitelJBa 2006/166
SamenvattingBekendmaking. Aangetekend verzenden.

(B en W van Heerenveen / X).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200508117/1
CiteertitelJBa 2006/167
SamenvattingBestuursdwang. Preventief. Artikel 13b Opiumwet.
Samenvatting (Bron)Op 17 september 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) besloten bij het doorgaan van het op 26 september 2003 in de inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peppermill B.V." (hierna: Peppermill) geplande evenement "Megarave Reunion" de inrichting bij de aanvang daarvan met onmiddellijke ingang te sluiten voor de duur van 72 uren en bij elk ander vergelijkbaar evenement, waarbij de burgemeester er redelijkerwijs van mag uitgaan dat die onlosmakelijk is verbonden met gebruik van en/of handel in (hard)drugs, eveneens tot sluiting over te gaan voor een nader te bepalen duur.
Pagina192-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200508002/1
CiteertitelJBa 2006/168
SamenvattingDwangsom. Evenredigheidsbeginsel. Gelijkheidsbeginsel.

(X / B en W van Boxtel).
Pagina193-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200504224/1
CiteertitelJBa 2006/169
SamenvattingHoorzitting. Belanghebbenden. Eigenaar.

(B en W van Groesbeek / X).
Pagina194-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200507787/1
CiteertitelJBa 2006/170
SamenvattingBeroep. Indiening stukken.
Samenvatting (Bron)Op 17 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo (hierna: het college) bekend gemaakt dat op 16 januari 2004 aan [vergunninghouder] van rechtswege bouwvergunning is verleend voor een spoelplaats, voedersilo en silovoet op de [locatie], kadastraal bekend sectie [], nummer [], te [plaats].
Pagina194-195
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina195-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina195-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingKamerstuk 2005-2006, TK 30489, nr. 2 - Kamerstuk 2005-2006, TK 30566, nr. 2.
Pagina196-196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina197-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn