Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 03-07-2006
Aflevering 6
TitelDe uniforme openbare voorbereidingsprocedure nader beschouwd
CiteertitelNTB 2006, 25
SamenvattingOp 1 juli 2005 zijn de afdelingen 3.4 en 3.5 Awb tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure samengevoegd. Auteur bespreekt een groot aantal aspecten van deze wetswijziging. Hij gaat onder meer in op het vervallen van de bezwaarmogelijkheid, het inspraakkarakter van de voorbereidingsprocedure, het getrapte beroepsrecht en het ontbreken van een kostenvergoedingsregeling. Ook de kennisgevingsvereisten, de terinzageleggingsregeling, de zienswijzeprocedure en beslistermijnregeling komen aan de orde.
Auteur(s)J. Robbe
Pagina169-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelHet tweesnijdend zwaard van vrouwe Jusititia
CiteertitelNTB 2006, 26
SamenvattingDe wereld wordt steeds complexer. Rotsvaste voornemens tot deregulering en vermindering van administratieve lasten ten spijt, leidt dat ook tot meer en ingewikkelder regelgeving. Daarnaast ontwikkelt het recht zich autonoom, doordat vage, in wet- of regelgeving opgenomen normen, door de rechter worden uitgewerkt en geconcretiseerd.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina180-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2006, 27
Samenvatting1. Algemeen deel 2. Normerende werking a.b.b.b.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina182-196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2006, 28
Samenvatting1. Algemeen 2. Preventieve handhaving 3. Toezicht en opsporing 4. Sanctionering 5. Gedogen 6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina197-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn