Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 04-07-2006
Aflevering 13
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBrummen: de huidige stand van zaken
CiteertitelJBa 2006/171
SamenvattingBijna drie jaar geleden gooide de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: 'de Afdeling') het roer drastisch om bij de vaststelling van de omvang van het hoger beroep. In de bekende Brummen-uitspraak werd de Amicitia-lijn verlaten. Het gevolg was een herbezinning in de bestuurs in de bestuursrechtpraktijk op de noodzaak om te appelleren. Enkele recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak geven aanleiding deze Brummen-lijn nog eens tegen het licht te houden.
Auteur(s)R. Keuken
Pagina200-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200510086/1
CiteertitelJBa 2006/172
SamenvattingBezwaar. Bevoegd gezag.

(Appellant / Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina203-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200507806/1
CiteertitelJBa 2006/173
SamenvattingBekendmaking. Gebrek.

(Appellant / GS van Noord-Holland).
Pagina203-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507581/1
CiteertitelJBa 2006/174
SamenvattingHandhaving. Bevoegdheid. Afwijken beleid.

(Appellante / Burgemeester van Groningen).
Pagina204-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200509926/1
CiteertitelJBa 2006/175
SamenvattingLast onder dwangsom. Bijzondere omstandigheden. Vertrouwensbeginsel. Gewekte verwachtingen.

(Appellante / B en W van Lith).
Pagina204-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200600051/1
CiteertitelJBa 2006/176
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking.

(Appellante / B&W van Oss).
Pagina205-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200508888/1
CiteertitelJBa 2006/177
SamenvattingBeslistermijn. Termijnoverschrijding. Verschoonbaar. Openbare orde.

(Appellanten / Gemeenteraad van Zaandstad).
Pagina205-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507269/1
CiteertitelJBa 2006/178
SamenvattingKosten bezwaarfase. Herroepen.

(Appellant / B en W van Brunssum).
Pagina206-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200600272/1
CiteertitelJBa 2006/179
SamenvattingKosten bezwaarfase. Handhaving. Onevenredig.

(Appellant / B en W van Brunssum).
Pagina207-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200504995/1
CiteertitelJBa 2006/180
SamenvattingBeperking beroepsrecht. Grondenfuik. Artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

(Appellant / GS van Gelderland).
Pagina208-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200603591/2
CiteertitelJBa 2006/181
SamenvattingVoorlopige voorziening. Doel.

(Appellant / B en W van Zevenhuizen-Moerkapelle).
Pagina208-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelHof van Justitie EG, 13-06-2006, C-173/03/04
CiteertitelJBa 2006/182
SamenvattingAansprakelijkheid. Fouten rechter.

(Traghetti del Mediterraneo / Republiek ItaliŽ).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 13 juni 2006. # Traghetti del Mediterraneo SpA tegen Repubblica italiana. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale di Genova - Italie. # Niet-contractuele aansprakelijkheid van lidstaten - Schade aan particulieren toegebracht door schendingen van gemeenschapsrecht die kunnen worden toegerekend aan nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg - Beperking door nationale wetgever van overheidsaansprakelijkheid tot gevallen van handelen te kwader trouw of grove schuld van rechter - Uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot uitlegging van rechtsregels en beoordeling van feiten en bewijs in kader van uitoefening van rechtsprekende functie. # Zaak C-173/03.
Pagina209-209
UitspraakECLI:EU:C:2006:391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507631/1
CiteertitelJBa 2006/183
SamenvattingBevoegdheid. Niet-ontvankelijk.

(Gemeenteraad van de Gemeente Ridderkerk / Wederpartij).
Pagina209-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn