Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 19-07-2006
Aflevering 7
RubriekActualiteiten
TitelHoge Raad geeft cosmetica industrie een nieuwe troef in handen
SamenvattingOp 16 juni 2006 heeft de Hoge Raad beslist dat een parfum in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. De parfumproducent Lancôme spande in 2000 een rechtszaak aan tegen concurrent Kecofa. De eau de parfum Female Treasure van Kecofa zou inbreuk maken op het parfum Trésor van Lancôme. Op 8 juni 2004 heeft het hof Den Bosch zich over deze kwestie uitgesproken.
Auteur(s)V. Rörsch
Pagina275-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 05-04-2006, 259123/KG ZA 06-134
Samenvatting(Koolhydraatmengsels) Geen inbreuk; Fibrulose'97 kan niet als een B-component volgens het octrooi worden gekwalificeerd.

(Nutricia / Kruidvat Retail).
Samenvatting (Bron)Europees octrooi betreffende koolhydraatmengsels voor diëtische voedingen en farmaceutica. Nutricia, dat rechthebbende is op het octrooi, stelt dat Kruidvat met de zuigelingenmelk en de opvolgmelk die Kruidvat sinds 2005 onder haar eigen merk aanbiedt, inbreuk maakt en/of dreigt te maken op de rechten uit het octrooi. De voorzieningenrechter concludeert dat Kruidvat geen inbreuk maakt op het octrooi.
Pagina276-278
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AV8607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelHoge Raad, 13-01-2006, C04/252HR
Samenvatting(Prepaid telephone calls) Hof: geen letterlijke of op equivalente wijze (directe) inbreuk op Fromer-octrooi door toepassen werkwijze volgens stand van de techniek; kraskaart als voortbrengsel niet beschermd, maar slechts als bij voorkeur toe te passen maatregel bij geoctrooieerde werkwijze; HR: cassatiemiddelen treffen geen doel.
(S. Fromer e.a. / Gnanam Telecom Center e.a.).
Samenvatting (Bron)Europees octrooi inzake werkwijze voor het bewerken van vooruitbetaalde telefoonoproepen; uitleg; uitleg stand van de techniek; geen directe of indirecte inbreuk; passeren ongespecificeerd bewijsaanbod; hof kon zelf beslissen of het aan deskundige voorlichting behoefte had
Pagina278-293
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU3256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-12-2005, ---
Samenvatting(Bevestiging van haarstrengen). Uitvinding niet als eenheid geopenbaard ondanks vóórpublicatie van alle elementen in één boek; wel zijn de maatregelen uit conclusie 1 hierdoor voor de hand liggend; prioriteitsstuk stemt niet overeen met verleend Europees octrooi; geen beroep op prioriteit.
(W.R. Mettendaf / SES Nederland e.a.).
Pagina293-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 03-03-2005, ---
Samenvatting(Portakabin) Merk Portakabin heeft voldoende onderscheidend vermogen en is niet tot soortnaam verworden; verwarringsgevaar door gebruik van woord 'portocabin' op website van gedaagden.

(Portakabin e.a / Brouwer Unit Bouw e.a.).
Pagina297-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-01-2006, 1368/04
Samenvatting(McDonald's / McSmart) Enkele gebruik van prefix 'Mc' rechtvaardigt niet dat alle merken van McDonald's waarvan dat prefix deel uitmaakt op dezelfde wijze bekendheid genieten; ook indien aan prefix 'Mc' relatief zwaar gewicht toekomt, is er geen rechtens relevante gelijkenis tussen beeldmerk McDonald's en tekens van Schaap; publiek ziet ook geen samenhang tussen teken McSmart en de woordmerken van McDonald's.

(McDonald's International Property Company e.a. / F. Schaap).
Samenvatting (Bron)Vergelijking van woord- en beeldmerk ‘McSmart’ met McDonald’s. Onderscheidende kracht van het prefix ‘Mc’ is door het seriegebruik toegenomen. Echter niet als woordmerk behandelen: het deel van het merk dat op het prefix volgt is niet zonder betekenis. Gelijkenis, maar ook zeer grote verschillen. Woord ‘smart’ wijst in andere richting dan fast-foodwereld.
Pagina299-302
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AV8265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Almelo, 23-12-2005, 08/996023-05
Samenvatting(Counterfeit) Strafvervolging; betrokkenheid bij zeer grootschalige productie en verhandeling van 'counterfeit' sigaretten; benadeelde partijen niet-ontvankelijk omdat hun vorderingen niet van zo eenvoudige aard zijn dat die zich lenen voor behandeling in een strafgeding.

(Officier van Justitie / O.).
Samenvatting (Bron)Illegale Hengelose sigrettenfabriek. Verdachte O. heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen en voorhanden hebben van 34.000.000 sigaretten in strijd met de Wet op de accijns, aan het bedrijfsmatig voorhanden hebben van waren met vervalste merken en aan het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank legt hem vijf jaar gevangenisstraf op.
Pagina302-304
UitspraakECLI:NL:RBALM:2005:AU8650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Maastricht, 14-02-2006, 211849 EJ VERZ 06-13
Samenvatting(Global Aviation) Woordcombinatie 'Global Aviation' is niet generiek; gebruik door verweerster is verwarringstichtend; verwarring mogelijk weg te nemen door gebruik van 'Worldwide' i.p.v. 'Global' in verweersters handelsnaam.

(Global Aviation Support / Global Aviation Transport Group).
Samenvatting (Bron)Handelsnaamwet. Veroordeling tot aanpassing naam.
Pagina304-305
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2006:AV5291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kwekersrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 13-07-2005, ---
Samenvatting(Gipskruid II) Geen afgeleid ras; rassen gipskruid vertonen groot aantal verschillen en ter verkrijging van het aangevallen ras zijn niet slechts eenvoudige middelen aangewend; beroep op pretenties uit het litigieuze kwekersrecht t.o.v. derden na deze uitspraak onrechtmatig.

(Astée Flowers / Danziger 'Dan' Flower Farm).
Pagina306-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 13-04-2006, ---
Samenvatting(Kalou-commercial) Zonder toestemming van Kalou gebruiken van zijn portret in een commerciële uiting; Kalou heeft redelijk belang om zich daartegen te verzetten.

(S.A. Kalou / Achmea Schadeverzekeringen).
Pagina311-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-09-2005, ---
Samenvatting(Exhibitieplicht processtukken) Aanvragen, verwerven en handhaven van kennelijk ongeldige octrooi- en modelrechten onrechtmatig; 'fishing expedition' voldoende voorkomen door beperking tot processtukken die kunen bijdragen tot een beoordeling van geldigheid van het model en het octrooi waarop gedaagden zich hebben beroepen.

(Wijbenga Machines / Eisenkolb e.a.).
Pagina313-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn