Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
Datum 17-11-2005
Aflevering 15
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 31-05-2005, 16387/03
CiteertitelJV, 2005/423
SamenvattingGezinsleven, gerechtvaardigde inmenging. Openbare orde. Estland.

(A. Davydov / Estland).
Pagina1484-1485
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0531JUD001638703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 31-05-2005, 30673/04
CiteertitelJV, 2005/424
SamenvattingGezinsleven, gerechtvaardigde inmenging. Openbare orde.

(R. McCalla / het Verenigd Koninkrijk).
Pagina1488-1490
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0531JUD003067304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-07-2005, 73316/01
CiteertitelJV, 2005/425
SamenvattingSlavernij. Dienstbaarheid. Positieve verplichting.

(Siliadin / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and rejected (victim);Violation of Art. 4;Costs and expenses award - Convention proceedings
AnnotatorR.A. Lawson
Pagina1490-1503
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0726JUD007331601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-07-2005, 200501013/1
CiteertitelJV, 2005/426
SamenvattingTaalanalyse, contra-expertise. Hoger beroep, voortzetting debat in. Sierra Leone.

(de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in zaak nr. AWB 03/37712).
AnnotatorB.K. Olivier
Pagina1503-1507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-07-2005, 200501915/1
CiteertitelJV, 2005/427
SamenvattingOnmenselijke behandeling. Toetsing, ex nunc. Traumatabeleid.

(A. / de uitspraak in zaken nrs. AWB 03/36244 en 03/36243 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1507-1510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-08-2005, 200503296/1
CiteertitelJV, 2005/428
SamenvattingOngewenstverklaring. Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging. Openbare orde.

(De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/41744).
AnnotatorS.K. van Walsum
Pagina1510-1513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200410621/1
CiteertitelJV, 2005/429
SamenvattingNaturalisatie. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 8 september 2003 heeft appellant (hierna: de minister) verzoeken van [verzoekers] (hierna: de vreemdelingen) om hun het Nederlanderschap te verlenen afgewezen.
Pagina1513-1515
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2005, 200507684/1
CiteertitelJV, 2005/430
SamenvattingHoger beroep. Vreemdelingenbewaring. Nationaliteit.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/34763 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1515-1516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-09-2005, 200504377/1
CiteertitelJV, 2005/431
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf. Gezinshereniging, verruimde. Procesbelang. Verblijfsvergunning, wijziging beperking. Beleid.

(de Minister van Buitenlandse Zaken / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/37866).
Pagina1516-1518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-09-2005, 200507463/2
CiteertitelJV, 2005/432
SamenvattingHoger beroep. Voorlopige voorziening. Verblijfsvergunning, verlenging. Ongewenstverklaring.

(de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in nr. AWB 05/11141).
Pagina1518-1519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200502852/1
CiteertitelJV, 2005/433
SamenvattingHoger beroep, ontbreken schorsende werking. Wet arbeid Vreemdelingen. Verblijfsvergunning, wijziging beperking. Procesbelang.

(de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in nr. AWB 04/31927).
AnnotatorP.A. Willemsen
Pagina1519-1524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-09-2005, 200503303/1
CiteertitelJV, 2005/434
SamenvattingTaalanalyse, contra-expertise. Burundi.

(de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in nr. AWB 02/56927).
Pagina1524-1526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200500239/1
CiteertitelJV, 2005/435
SamenvattingRegeling Opvang Asielzoekers.

(A. / de uitspraak in zaak nr. SBR 04/1305 en het College van burgemeester en wethouders van Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) de aan appellant krachtens de Regeling opvang asielzoekers (hierna: de ROA) toegekende verstrekkingen, bestaande uit een toelage van 201,93 voor persoonlijke uitgaven, een verzekering tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid en het ter beschikking stellen van woonruimte, beŽindigd.
Pagina1526-1529
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2005, 200503224/1
CiteertitelJV, 2005/436
SamenvattingAanvraag, asiel. Beroep. Rechtsmiddelen. Termijn, overschrijding.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/34545 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1529-1531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2005, 200503285/1
CiteertitelJV, 2005/437
SamenvattingAlleenstaande minderjarige vreemdeling, adequate opvang. Kinderen, rechten van. Horen, in bezwaar. Angola.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/44653 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1531-1532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2005, 200504824/1
CiteertitelJV, 2005/438
SamenvattingGronden, indienen. Ontvankelijkheid.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/7738 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1533-1534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-09-2005, 200503605/1 en 200503509/1
CiteertitelJV, 2005/439
SamenvattingAlleenstaande minderjarige vreemdeling, adequate opvang. Horen, in bezwaar.

(A. / de uitspraken in de zaken nrs. AWB 02/69552 en 03/24315 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1534-1535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-09-2005, 200504634/1
CiteertitelJV, 2005/440
SamenvattingProcesorde. Beroep, gronden. Horen, in bezwaar.

(de Minister voor vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/42814).
Pagina1535-1536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-09-2005, 200504786/1
CiteertitelJV, 2005/441
SamenvattingHoger beroep, schriftelijke verklaring art. 451a WvSr. Grievenstelsel. Ontvankelijkheid.

(A. de uitspraak in zaak nr. AWB 04/48479 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1536-1537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-09-2005, 200507616/1
CiteertitelJV, 2005/442
SamenvattingVreemdelingenbewaring, zicht op uitzetting. Vreemdelingenbewaring, hernieuwde. Angola. Democratische Republiek Congo.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/35662 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1538-1539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-10-2005, 200503975/1
CiteertitelJV, 2005/443
SamenvattingBeroep. Besluit, intrekking. Proceskostenveroordeling.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/12274 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1540-1541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-10-2005, 200507925/1
CiteertitelJV, 2005/444
SamenvattingVreemdelingenbewaring. Zitting, onderzoek ter. Termijn.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/36833 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1542-1543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-10-2005, 200504488/1
CiteertitelJV, 2005/445
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf, vereiste. Medische noodsituatie. Kosovo.

(A. - F. / de uitspraak in de zaken nrs. AWB 03/24341, 03/24344, 03/24346, 03/24355, 03/24359, 03/34238, 03/24351, 03/24331, 03/24347, 03/24324 en 03/24354 en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
Pagina1543-1545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-10-2005, 200504100/1
CiteertitelJV, 2005/446
SamenvattingMedische behandeling. Medische noodsituatie. Verblijfsvergunning regulier, beperkingen.
Pagina1545-1547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats†Alkmaar, 24-08-2005, AWB 05/2491
CiteertitelJV, 2005/447
SamenvattingOngewenstverklaring, opheffing. Schengen informatiesysteem. Verblijfsvergunning, verlenging. Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging. Spanje.
Samenvatting (Bron)Ongewenstverklaring / Schengen Informatie Systeem / niet-verlengen verblijfsvergunning Spanje / artikel 8 EVRM. Eisers aanvraag om opheffing van zijn ongewenstverklaring is afgewezen. Volgens eiser is dit in strijd met artikel 8 EVRM. Er is sprake van inmenging in het familie- en gezinsleven in Spanje nu de ongewenstverklaring ertoe heeft geleid dat eiser in het SIS is gesignaleerd, hetgeen voor de Spaanse autoriteiten aanleiding is geweest eisers verblijfsvergunning niet te verlengen. De rechtbank oordeelt dat uit artikel 25, tweede lid, SUO geen verplichting voor de Spaanse autoriteiten voortvloeit om af te zien van verlenging van eisers verblijfsvergunning. Uit Richtlijn 2001/40 vloeit evenmin een dergelijke verplichting voort. Eiser kan de bescherming van artikel 8 EVRM tegenover de Spaanse autoriteiten inroepen. Beroep ongegrond.
AnnotatorP. Boeles
Pagina1548-1555
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU3548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Leeuwarden, 29-09-2005, AWB 05/40982
CiteertitelJV, 2005/448
SamenvattingVreemdelingenbewaring, categoriewijziging.
Vreemdelingenbewaring, zicht op uitzetting.

(A. / de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
AnnotatorP.J.A.M. Baudoin
Pagina1555-1557
Artikel aanvragenVia Praktizijn