Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 15-08-2006
Aflevering 15
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe toets van deskundigen-adviezen door de Afdeling
CiteertitelJBa 2006/194
SamenvattingDe Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent in afdeling 3.3 een aantal bijzondere spelregels met betrekking tot wettelijke adviseurs, de taak van het bestuursorgaan om dat advies te toetsen op de gevolgde procedure, een zorgvuldige wijze van belangenafweging en een deugdelijke motivering. In dit artikel bespreken we de voornaamste trends in de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (Afdeling). Zij hecht grote waarde aan deskundigenadviezen en trekt deze niet snel in twijfel.
Auteur(s)B. ten Have , J.P.A.F. Vriens
Pagina232-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 02-08-2006, 200509193/1
CiteertitelJBa 2006/195
SamenvattingBelanghebbende.

(appellanten / B&W van Westerveld).
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200508588/1
CiteertitelJBa 2006/196
SamenvattingBesluit.

(Appellante / Gemeenteraad van Den Haag).
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200508295/1
CiteertitelJBa 2006/197
SamenvattingAfwijken advies. Motivering.

(B&W van Elburg / wederpartijen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004 heeft appellant een aanvraag van [wederpartij sub 1] om verlening van een ontheffing van het verbod om een berk te vellen afgewezen.
Pagina238-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200508772/1
CiteertitelJBa 2006/199
SamenvattingMotivering. Onbevoegd genomen besluit.

(Appellant /B&W van Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) de uitschrijving van [zoon] uit de gemeentelijke basisadministratie van Amsterdam naar de gemeentelijke basisadministratie van Nijmegen van 6 februari 2003 ongedaan gemaakt.
Pagina239-239
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200507969/1
CiteertitelJBa 2006/198
SamenvattingOpenbare voorbereidingsprocedure. Vernietiging. Ontwerpbesluit.

(Appellant / GS van Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005, kenmerk 2003/12302, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en de bewerking van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina238-239
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 02-08-2006, 200502380/1
CiteertitelJBa 2006/200
SamenvattingSubsidie-ontvanger. Aanleveren gegevens.

(Gemeente Rotterdam / Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 1998 heeft de Regionale Directie voor de Arbeidsvoorziening Rijnmond (hierna: de Regionale Directie) appellante sub 1 op grond van de Regeling Europees Sociaal Fonds (CBA 1994, Stcrt. 1994, 239, zoals nadien gewijzigd; hierna: de ESF-regeling) voor de periode van 30 maart 1998 tot en met 31 december 1998 een subsidie van maximaal 193.477,00 ( 87.796,03) verleend voor het project 'Medewerker inkoop logistiek' (hierna: het project).
Pagina239-239
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200507609/1
CiteertitelJBa 2006/201
SamenvattingIntrekking of wijziging subsidievaststelling. Reformatio in peius. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2004 heeft verweerder (hierna: de Staatssecretaris) de aan appellante verleende subsidie vastgesteld op 54.495,77 en 221.104,23 aan reeds verstrekte voorschotten teruggevorderd.
Pagina240-240
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200508251/1
CiteertitelJBa 2006/202
SamenvattingHandhaving. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen (hierna: het college), voor zover hier van belang, het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen de kapconstructie op een vakantiebungalow van [vergunninghouder] op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina240-240
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200509473/1
CiteertitelJBa 2006/203
SamenvattingHandhaving. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2003 heeft appellant het verzoek van [wederpartij] om handhaving ten aanzien van chalets op het recreatiepark "Elsendorp" afgewezen.
Pagina241-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200509001/1
CiteertitelJBa 2006/204
SamenvattingDwangsom. Hoogte. FinanciŽle draagkracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college), voor zover thans van belang, appellant aangeschreven vůůr 1 september 2004 de zonder vergunning gebouwde hondenren op het perceel [locatie] in [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen en het niet-agrarisch gebruik van de op de bijgevoegde tekening met geel aangegeven opstallen te beŽindigen op straffe van de verbeurte van een periodieke dwangsom van 500,- per vier weken met een maximum van 5000,-.
Pagina241-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200509405/1
CiteertitelJBa 2006/205
SamenvattingBezwaar en beroep. Nieuwe last. Doorzenden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen (hierna: het college) appellante gelast binnen een dag na bekendmaking van dat besluit de met het bestemmingsplan strijdige werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van de onomkeerbare ofwel permanente containervelden op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te beŽindigen en beŽindigd te houden onder oplegging van een dwangsom van 500,00 per dag met een maximum van 75.000,00.
Pagina241-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200506252/1
CiteertitelJBa 2006/206
SamenvattingWijziging besluit. Ondergeschikte betekenis. Nieuw besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een bedrijfsberging op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Westzaan (hierna: het perceel), gemeente Zaanstad.
Pagina242-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508955/1
CiteertitelJBa 2006/207
SamenvattingHoorplicht. Bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2005 heeft verweerder het verzoek van appellant van 3 maart 2005 om bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen ten aanzien van de inrichting van [partij] op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Weststellingwerf, afgewezen.
Pagina242-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200508295/1
CiteertitelJBa 2006/208
SamenvattingAdviescommissie. Bezwaarschriftencommissie. Afwijken advies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004 heeft appellant een aanvraag van [wederpartij sub 1] om verlening van een ontheffing van het verbod om een berk te vellen afgewezen.
Pagina243-243
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200508884/1
CiteertitelJBa 2006/209
SamenvattingNegatieve lijst. Weigering vaststellen bestemmingsplan. Artikel 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom (hierna: de gemeenteraad) het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan "Noordgeest 7e herziening" vast te stellen, verworpen. Bij besluit van 25 maart 2004 heeft de gemeenteraad het voorstel van burgemeester en wethouders om alsnog te besluiten de procedure voor het bestemmingsplan "Noordgeest 7e herziening" op te starten, verworpen.
Pagina243-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200508151/1 en 200508152/1
CiteertitelJBa 2006/210
SamenvattingProcesrecht. Indienen verweerschrift. Gevolgen niet-naleving plicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2001 heeft het college [appellant] met toepassing van artikel 17 van de Woningwet aangeschreven tot het treffen van voorzieningen binnen twaalf maanden na verzending van het besluit aan de gebouwen op het bedrijventerrein "Flora" aan de [locatie] te Rijnsburg en daarbij tevens een last onder dwangsom opgelegd voor het geval niet binnen de termijn aan de aanschrijving is voldaan.
Pagina244-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200505546/1
CiteertitelJBa 2006/211
SamenvattingOmvang van het geding. Grondenfuik. Artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Borne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2004, zoals aangevuld op 31 augustus 2004, het bestemmingsplan "Bornsche Maten" vastgesteld.
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200507609/1
CiteertitelJBa 2006/212
SamenvattingMandaat. Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2004 heeft verweerder (hierna: de Staatssecretaris) de aan appellante verleende subsidie vastgesteld op 54.495,77 en 221.104,23 aan reeds verstrekte voorschotten teruggevorderd.
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina246-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
Pagina246-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina247-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn