Bijblad IndustrlŽle Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad IndustrlŽle Eigendom
Datum 16-08-2006
Aflevering 8/9
RubriekActualiteiten
TitelHvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden
SamenvattingOp 13 juli 2006 heeft het HvJ EG twee arresten uitgesproken die grote gevolgen hebben voor de in Nederland ontwikkelde praktijk van grensoverschrijdende verboden. Het gaat om de zaken GAT/LuK (C-4/03) en Roche Nederland/Primus (C-539/03). Aan de conclusies van de Advocaten-Generaal Geelhoed en Lťger in de zaken is in deze rubriek eerder aandacht geschonken: BIE 2004, blz. 485 en BIE 2006, blz. 3.

GAT/LuK - Het arrest in in de zaak GAT/LuK is het belangrijkst.
Auteur(s)J.J. Brinkhof
Pagina319-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht
SamenvattingHet fenomeen rechtsverwerking heeft tot op heden in het intellectuele eigendomsrecht, anders dan in het algemene civiele recht, betrekkelijk weinig aandacht gekregen. De specifieke wettelijke regelingen op het gebied van de intellectuele eigendom kenden tot voor enkele jaren geen bepalingen over rechtsverwerking, en rechtspraak en literatuur waren (en zijn) schaars. Wat de wettelijke regelingen betreft is in deze situatie een paar jaar geleden verandering gekomen, als gevolg van de eerste (en tot nu toe enige) richtlijn van de EG op het terrein van het merkenrecht.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina322-328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelHof van Justitie EG, 04-05-2006, ---
SamenvattingCarmustine - Begrip 'samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel' omvat niet een samenstelling van twee stoffen waarvan er slechts ťťn eigen therapeutische effecten heeft, en de andere een farmaceutische vorm van het geneesmiddel mogelijk maakt, noodzakelijk voor de therapeutische werking van de eerste stof voor die indicatie.

(Massachusetts Institute of Technology / Het Deutsche Patent- und Markenamt).
Pagina328-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-01-2006, ---
SamenvattingDiepgevroren voedingsgewassen - Met de door haar gebruikte zonnebloemolie past Orogel de uitvindingsgedachte van het octrooi - voorkomen van samenklonteren door bevriezing van het aanwezige water in/aan de kruiden/groenten met name bij onderbreking van koudeketen - niet toe.

(Darome / Orogel Surgelati e.a.).
Pagina331-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 23-12-2005, ---
SamenvattingBeeldmerken voor sokken - Bij vraag of merk normaal - ter reŽle commerciŽle exploitatie daarvan -, kan niet buiten beschouwing blijven dat gebruik van merk door kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven naar zijn aard kwantitatief geringer is dan gebruik van gevestigde aanbieder.

(Sidoste / Bonnie Doon Europe).
Pagina333-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 27-07-2005, ---
SamenvattingPresident - Beroep op 'normaal gebruik' onvoldoende onderbouwd door beperkt aantal facturen m.b.t. levering van sigaretten aan Antwerpen; merken van partijen stemmen overeen door zeer dominant en beeldbepalend element 'President'; merk van eiseressen thans als bekend merk te beschouwen; Lactalis - niet merkhoudster - is gerechtvaardigd belanghebbende.

(Groupe Lactalis e.a. / Papastratos International).
Pagina345-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Haarlem, 22-11-2005, ---
SamenvattingPenthouse - Partijen voeren identiek merk 'Penthouse'; erotische waren en diensten die eiseres aanbiedt o.a. via tijdschriften en website, zijn niet soortgelijk aan diensten die gedaagde in bordeel aanbiedt; geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan onderscheidend vermogen; geen verwarringsgevaar.

(General Media Communications / Horeca Exploitatie Maatschappij 'Tamarinde').
Pagina349-351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-03-2006, ---
SamenvattingRozenpot - KRV rozenpot wekt andere algemene indruk dan de gedeponeerde pot; door druk bezet 'omveld' van reeds bestaande potten zullen eerder verschillen tussen de potten opgemerkt worden, zodat minder snel inbreuk moet worden aangenomen.

(Aufderhaar Plastic Industrie / Kreuwel Plastics Almelo).
Pagina351-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-02-2006, ---
SamenvattingGaskookplaten - Geen inbreuk voor beide individuele pan- en wokdragers als ervan uitgegaan wordt dat de dragers auteursechtelijk beschermd werk opleveren; totaalindrukken van dragers Boretti stemmen onvoldoende overeen met dragers van Atag; HG507H van Atag is te beschouwen als een werk, gaskookplaten van Boretti tonen zozeer gelijkenis dat deze geen zelfstandige werken opleveren; vermoeden van ontlening.

(Home Products Benelux e.a. / Boretti).
Pagina353-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-11-2005, ---
SamenvattingAanhaken door ex-distributeur - Handelswijze, waarbij gewezen distributeur (zwaar) aanhaakt aan merknaam en productuitmonstering van gewezen leverancier en aan diens reclameboodschappen, is onrechtmatig.

(Advance Agro Paper e.a. / Schneider Papier Benelux).
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina356-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelOctrooicentrum Nederland, 27-04-2006, ---
SamenvattingGedeeltelijke afstand van octrooi - Inschrijving van akte van gedeeltelijke afstand terecht geweigerd geweigerd; ook personen die een rechtsvordering tot vernietiging van octrooi hebben ingesteld en in het octrooiregister ingeschreven, behoren tot de personen die rechtsvordering betreffende het octrooi hebben ingesteld.

(Hollandse Beton Groep e.a. / Janssen de Jong Infra).
Pagina360-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn