AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 02-09-2006
Aflevering 31
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-05-2006, 20627/04
CiteertitelAB 2006/257
SamenvattingKenbaarheid procesrecht; excessief formalisme; recht op een eerlijk proces.
(Liakopoulou / Griekenland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 6-1;Remainder inadmissible;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses - claim dismissed
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Pagina1203-1209
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0524JUD002062704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-03-2005, 22 860/02
CiteertitelAB 2006/258
SamenvattingReikwijdte art. 1 EVRM; staatsaansprakelijkheid; private organisaties; 'public authority'; bestuursorgaan; recht op een eerlijk proces.

(Wos / Polen).
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Pagina1209-1219
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0301JUD000086002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05
CiteertitelAB 2006/259
SamenvattingNon-exporteerbaarheid Wajong.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 juli 2006. # J. J. Kersbergen-Lap en D. Dams-Schipper tegen Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis - Bijzondere prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling berusten - Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten - Niet-exporteerbaarheid. # Zaak C-154/05.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1220-1226
UitspraakECLI:EU:C:2006:449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200507929/1
CiteertitelAB 2006/260
SamenvattingLast onder dwangsom; keurovertreding; reguleren eigendom in algemeen belang; onderhoudspad obstakelvrij maken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2004 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (hierna: het dagelijks bestuur) aan appellant onder oplegging van een dwangsom gelast een hekwerk, beplanting en een slagboom te verwijderen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1226-1229
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200506461/1
CiteertitelAB 2006/261
SamenvattingCommissariaat voor de media weigert handhavend op te treden tegen UPC ter zake van het pas op 1 juli 2004 implementeren van het advies van de Programmaraad en niet reeds op 1 april 2004, zoals de Programmaraad had geadviseerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2004 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) het verzoek van appellant om handhavend op te treden jegens de besloten vennootschap 'UPC Nederland B.V.' (hierna: UPC) vanwege het niet op of omstreeks 1 april 2004 overgaan tot implementatie van het radioadvies van appellant voor de periode 2004-2005, afgewezen.
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina1229-1232
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7024
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200509024/1
CiteertitelAB 2006/262
SamenvattingToewijzing zendtijd voor lokale omroep toegewezen aan de ene gegadigde en afgewezen jegens de andere; uitleg van het begrip 'geldigheidsduur' in eerder toewijzingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2005 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) de aanvraag van appellante om toewijzing van zendtijd afgewezen.
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina1232-1234
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200506928/1
CiteertitelAB 2006/263
SamenvattingPlanschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2003 heeft de raad van de gemeente Enschede (hierna: de raad) een verzoek van appellant om vergoeding van planschade, als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina1234-1238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200507783/1
CiteertitelAB 2006/264
SamenvattingBegrip overtreder; bewijs van overtrederschap onvoldoende komen vast te staan; spoedshalve bestuursdwang; vuilniszakkenproblematiek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 23 februari 2005 jegens appellant bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang (€ 59,00) voor rekening van appellant komen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1239-1242
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200503034/1
CiteertitelAB 2006/265
SamenvattingBegrip overtreder; bewijs van overtrederschap onvoldoende komen vast te staan; spoedshalve bestuursdwang; vuilniszakkenproblematiek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft verweerder zijn beslissing om op 9 december 2004 jegens appellante bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang (€ 59,00) voor rekening van appellante komen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1242-1243
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200506150/1
CiteertitelAB 2006/266
SamenvattingBegrip overtreder; voldoende bewijs van overtrederschap geleverd; spoedshalve bestuursdwang; vuilniszakkenproblematiek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 10 december 2004 jegens appellant bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang (€ 59,00) voor rekening van appellant komen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1244-1246
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-04-2005, 200404208/1
CiteertitelAB 2006/267
SamenvattingEuropese subsidie; datum van ontvangstbevestiging aanvraag; nieuwe aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht (hierna: het college) de subsidieaanvraag van appellant ten behoeve van de restauratie van zijn tabaksschuur afgewezen.
AnnotatorM.J. Jacobs
Pagina1246-1251
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-02-2006, 200509921/1
CiteertitelAB 2006/268
SamenvattingNadere stukken, goede procesorde.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1251-1255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200504567/1
CiteertitelAB 2006/269
SamenvattingWeigering ruimere voorwaarden aan gedoogverklaring te verbinden betreft reikwijdte gedoogverklaring; geen besluit; bezwaar tegen weigering om aanwijzingsbesluit te wijzigen is ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) appellant meegedeeld dat onder voorwaarden wordt gedoogd dat appellant tot 17 juni 2004 met het [woonschip] ligplaats inneemt in de Eem, ter hoogte van de [locatie] te [plaats].
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina1255-1263
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-11-2005, 200503594/1
CiteertitelAB 2006/270
SamenvattingDiscretionaire bevoegdheid burgemeester; marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2004 heeft appellant (hierna: de burgemeester) met ingang van 28 oktober 2004 de tijdelijke algehele sluiting bevolen van het door [wederpartij] geëxploiteerde horecabedrijf [café] aan de [locatie] te Tilburg (hierna: het horecabedrijf) voor de duur van drie maanden.
AnnotatorF. Vermeer
Pagina1263-1266
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-02-2006, AWB 04/967
CiteertitelAB 2006/271
SamenvattingBestuursorgaan; rechterlijk overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Regeling overig erkenning ex art. 3 Zuivelverordening 2002
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1266-1270
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AV2085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 30-05-2006, 2006/193
CiteertitelAB 2006/272
SamenvattingEerbiediging persoonlijke levenssfeer; correcte bejegening.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1270-1274
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn