Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 01-09-2006
Aflevering 8
RubriekOverleven
TitelOverleven
CiteertitelNotariaat 2006/8, 7
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarisstraat
TitelNotaris J.H.Th.W. van den Hamstraat (Lunteren)
CiteertitelNotariaat 2006/8, 9
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTevreden kandidaat?
CiteertitelNotariaat 2006/8, 10
SamenvattingDriekwart van de kandidaat-notarissen heeft plezier in het werk en beoordeelt de sfeer op kantoor, de inhoud van het werk en de vooruitzichten positief. Tweederde is tevreden over de werkgever. Over de primaire en vooral secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de meningen verdeeld. Hetzelfde geldt voor het pensioen. Dat zijn een paar van de conclusies uit het onderzoek onder vijfhonderd kandidaat-notarissen van Notariaat Magazine en de Commissie kandidaat-notarissen van de KNB.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina10-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGecalculeerd giswerk
CiteertitelNotariaat 2006/8, 18
SamenvattingHandel in onroerend goed en witwassen. Steeds vaker worden de twee in ťťn adem genoemd. En waar gehandeld wordt in onroerend goed, is een notaris. Maar hoe hard zijn de aanwijzingen dat met criminele activiteiten verdiend geld wordt witgewassen in de vastgoedhandel? En wat is dan de rol van de notaris? "Het is nog veel gecalculeerd giswerk."
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Rubriekwww.notaris
TitelDenieuwenotaris.nl
CiteertitelNotariaat 2006/8, 23
Auteur(s)M. de Groot
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof Amsterdam miskent ambtsgeheim
CiteertitelNotariaat 2006/8, 24
Auteur(s)T.J. Koelmans
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHuizenkoop ItaliŽ
CiteertitelNotariaat 2006/8, 26
SamenvattingHet kopen van een huis in ItaliŽ is een zenuwslopende aangelegenheid. Stukjes grond blijken zoek, verloren gewaande familieleden duiken op om een deel van de opbrengst te claimen. Waar loop je als koper zoal tegenaan in een land waar de bureaucratie tot cultuurgoed is verheven? En wat is de rol van de Italiaanse notaris? "Hoeveel overdrachtsbelasting er wordt betaald, is altijd een punt van discussie." Reportage uit het land van la dolce vita.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina26-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelNuttig rapport
CiteertitelNotariaat 2006/8, 35
SamenvattingHet rapport over de arbeidssatisfactie van kandidaat-notarissen is een representatief onderzoek naar de ervaringen van kandidaat-notarissen in ons werk, naar onze werkbeleving, onze (on)tevredenheid en hoe wij het vak beleven. Ongeveer een kwart van alle kandidaten in Nederland heeft de enquÍte ingevuld.
Auteur(s)C. Romeijn
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOud-notaris Krans reconstrueert 'zijn' Baarns Beslag-zaak. 'Na het telefoontje van de belastingambtenaar wist ik: dit wordt notariŽle geschiedenis'
CiteertitelNotariaat 2006/8, 36
SamenvattingDe Baarns Beslag-beroepsregel bestaat 25 jaar. En daarmee de verplichte beslagrecherche van de notaris bij de verkoop van onroerend goed. Maar welke zaak leidde eigenlijk precies tot deze aanscherping? En hoe kijkt de betrokken notaris daarop nu terug? Oud-notaris Peter Krans (68 jaar) graaft in zijn geheugen en reconstrueert. " Dit is de eerste keer na mijn pensionering, nu bijna tien jaar terug, dat ik er weer aan denk."
Auteur(s)M. Hooijmeijer
Pagina36-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVeel belangstelling studiemiddag Aon over 25 jaar Baarns Beslag arrest
CiteertitelNotariaat 2006/8, 39
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-06-2006, 2013/05 NOT
CiteertitelNotariaat 2006/8, 40
SamenvattingOnderzoek naar de psychische toestand van de volmachtgeefster, die lijdt aan manische depressiviteit. Alternatief voor een psychiatrisch oordeel. Het niet-beantwoorden van een aantal brieven is onzorgvuldig. Uitspraak in hoger beroep ter zake van Kamer van Toezicht Rotterdam 20 oktober 2005.
Samenvatting (Bron)Uitgangspunt van de beoordeling door het hof is dat een psychiatrisch patiŽnt met een manisch-depressief ziektebeeld, die niet onder curatele is gesteld, niet zonder meer wilsonbekwaam kan worden geacht. Nagegaan moet worden of er, in de concrete omstandigheden van het geval, voor de notaris voldoende aanknopingspunten waren om uit te gaan van de wilsbekwaamheid van mevrouw [Y].
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AX9172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Alkmaar, 21-06-2006, 2/2006
CiteertitelNotariaat 2006/8, 40
SamenvattingHet is normaal dat de conceptakte van overdracht een week vůůr de passeerdtum in het bezit van de cliŽnt is.
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Den Bosch, 15-06-2006, 05/13
CiteertitelNotariaat 2006/8, 40
SamenvattingNotaris is verplicht om de onherroepelijke volmacht tot medewerking aan de eigendomsoverdracht, opgenomen in een notariŽle akte economische eigendomsoverdracht, te respecteren, tenzij daartegen zwaarwegende omstandigheden bestaan.
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Amsterdam, 23-05-2006, 05/50
CiteertitelNotariaat 2006/8, 41
SamenvattingAntidateren van een (onderhandse) akte mag nooit! Een van de kerntaken van het notariaat is het vaststellen op welk moment bepaalde rechtshandelingen worden verricht.
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelFinancieel toezicht 2005
CiteertitelNotariaat 2006/8, 43
SamenvattingAan het jaarverslag 2005 van het Bureau Financieel Toezicht ontleen ik het volgende: per 31 december 2005 vielen 33 notarissen (32 per ultimo 2004) onder verscherpt toezicht.
Auteur(s)R. Holtman
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotaris & Zn.
TitelOndernemerschap geen bezwaar voor notarisfamilie Kamps: 'Dat gezeur over die tarieven moet eens stoppen'
CiteertitelNotariaat 2006/8, 44
SamenvattingTheo Kamps was al beginnend notaris in Doetinchem al zeker zoveel ondernemer als zijn zonen Rik en Lennard dat anno 2006 zijn. Zijn benoeming in 1972 - op een nieuwe standplaats - was volgens zoon Lennard niet veel anders dan een 'vrije vestiging van nu, maar dan onder de oude notariswet'. Natuurlijk waren er toen nog geen vrije tarieven. Alhoewel... Andere zoon Rik Kamps: "Mijn vader was soms gefrustreerd dat andere notarissen heimelijk onder de vastgestelde tarieven werkten."
Auteur(s)M. Hooimeijer
Pagina44-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelBenoeming, ontslag en toewijzing protocol
CiteertitelNotariaat 2006/8, 48
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeachte redactie
TitelFoutje / Slordig
CiteertitelNotariaat 2006/8, 48
Pagina48-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn