Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 02-09-2006
Aflevering 3
TitelRedactioneel. Tien jaar Arbeid Integraal...
SamenvattingWat begon als een goedkoop uitgevoerd bulletin is uitgegroeid tot een fraai uitgevoerd tijdschrift met een eigen redactie, adviesraad en medewerkersbestand.

Het tijdschrift dat éénmaal per kwartaal verschijnt, kenmerkt zich door een geheel eigen kleur. In tegenstelling tot andere tijdschriften op het terrein van het arbeidsrecht wordt in Arbeid Integraal per aflevering een arbeidsrechtelijk thema behandeld. Deze 'special formule' geniet bij de lezers veel waardering, reden waarom de redactie op deze voet zal doorgaan.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbeidsovereenkomstenrecht 1996-2006: uniform, transparant en handhaafbaar?
SamenvattingWat laat tien jaar na de oprichting van Arbeid Integraal ons aan ontwikkelingen zien op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht? Weinigen zullen verbaasd zijn als ik constateer dat er een ware stortvloed aan nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving c.q. regelgeving en jurisprudentie is verschenen die beoefenaren van het arbeidsrecht ertoe dwingt alle zeilen bij te zetten om up-to-date te blijven. Bovendien komt die informatie (via internet) steeds sneller tot ons en verschijnen steeds meer periodieken om ons van die ontwikkelingen op de hoogte te stellen (zoals recent «JIN» en RAR).
Auteur(s)C.J. Loonstra
Pagina5-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel10 jaar collectief arbeidsrecht
SamenvattingDe afgelopen 10 jaar hebben een grote mate van stabiliteit in het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen en het collectieve arbeidsrecht laten zien. Bestaande regels en instituties werden zelden veranderd; nieuwe zijn er nauwelijks bijgekomen. De wetgever ontplooide weinig activiteiten, de rechtspraak was vruchtbaar, niet in het verzetten van bakens, maar in het zetten van de puntjes op de i.
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs
Pagina27-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntwikkelingen in het socialezekerheidsrecht
SamenvattingTien jaar Arbeid Integraal. De redactie vroeg mij om ter gelegenheid hiervan een terugblik te werpen op het socialezekerheidsrecht in deze afgelopen periode, en vervolgens voor wat betreft dit rechtsgebied naar de toekomst te kijken. Ik heb daarin toegestemd en bedacht mij dat ik eerder geprobeerd heb zoiets te doen, namelijk in 1998 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina35-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel10 jaar Europees arbeidsrecht: diversiteit gekoppeld aan sociale grondrechten
SamenvattingHet is een bijna onbegonnen taak om, binnen een relatief beperkt bestek, een beschouwing te geven over alle ontwikkelingen in het Europees communautair arbeidsrecht van de laatste tien jaar. In dat opzicht lijkt een keuze voor één van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het afgelopen decennium meer verantwoord. Toch springt er één ding uit: sinds de laatste jaren klinkt meer dan ooit de slagzin "dat het Europees sociaal model moet behouden blijven". Het is inderdaad opvallend dat het Europees sociaal model steeds vaker onder de aandacht wordt gebracht.
Auteur(s)F. Hendrickx
Pagina51-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel10 jaar Europees arbeidsrecht: regelingen met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid
SamenvattingNiet alleen in Nederland is er de afgelopen tien jaar veel veranderd op arbeidsrechtelijk gebied. Ook in Europees verband zijn er interessante ontwikkelingen geweest. In deze bijdrage wordt ingegaan op het Verdrag inzake het Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit Overeenkomst (EVO-verdrag), de Detacheringsrichtlijn, de Dienstenrichtlijn en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), althans voor wat betreft de ontwikkelingen van de laatste tien jaar. Er zal kort worden uitgelegd wat elke regeling behelst en wat daarin de laatste tien jaar is veranderd.
Auteur(s)E. Franssen
Pagina65-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn