Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-08-2006
Aflevering 7256
TitelLuchtkwaliteit. Een tussenstand
CiteertitelGst. 2006, 107
SamenvattingOp 23 juni stond het Besluit luchtkwaliteit 2005 in het Staatsblad. De nieuwe regeling was nodig om de op dat moment volledig gestagneerde ruimtelijke besluitvorming weer vlot te trekken. In juli 2005 is in dit tijdschrift een artikel geplaatst van onze hand, waarin wij zijn ingegaan op vragen als: wat maakt de nieuwe regeling mogelijk en hoe gieten de bestuursorganen hun onderzoek en afweging op het punt van de luchtkwaliteit voortaan het best in het vat?
Inmiddels zijn we een jaar verder. De Staatssecretaris van VROM heeft in die periode bepaald niet stilgezeten. [...] Dit alles leek ons een mooi moment om een tussenstand op te nemen.
Auteur(s)H.J.M. Besselink , E.C.M. Schippers
Pagina411-424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506157/1
CiteertitelGst. 2006, 108
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO en bouwvergunning voor Factory Outlet Center te Roosendaal. Concurrent als belanghebbende ex art. 1:2 Awb. Ruimtelijke onderbouwing. FOC één inrichting? Luchtkwaliteit. Vooringenomenheid? Voorlopige voorziening door bodemrechter. (Roosendaal).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellanten sub 1 (hierna: MDG) vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en bouwvergunning verleend voor een Factory Outlet Center (hierna: FOC) op het perceel plaatselijk bekend De Stok 2 te Roosendaal (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina425-432
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200503327/1
CiteertitelGst. 2006, 109
SamenvattingConcrete beleidsbeslissing in streekplan m.b.t. verstedelijkingscontouren. Betreft CBB met "slechts" werend karakter, waarin inrichting van het desbetreffende gebied niet juridisch bindend is neergelegd. Dit geschiedt eerst bij bestemmingsplan. Onderzoek naar effecten op luchtkwaliteit niet aan de orde in het kader van vaststelling CBB. (Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 januari 2003, het streekplan "Zuid-Holland West" (hierna te noemen: het streekplan) vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina432-436
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW4013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200508117/1
CiteertitelGst. 2006, 110
SamenvattingOpiumwet, preventieve bestuursdwangaanschrijving, sluiting; rechtszekerheid. (Heerlen).
Samenvatting (Bron)Op 17 september 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) besloten bij het doorgaan van het op 26 september 2003 in de inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peppermill B.V." (hierna: Peppermill) geplande evenement "Megarave Reunion" de inrichting bij de aanvang daarvan met onmiddellijke ingang te sluiten voor de duur van 72 uren en bij elk ander vergelijkbaar evenement, waarbij de burgemeester er redelijkerwijs van mag uitgaan dat die onlosmakelijk is verbonden met gebruik van en/of handel in (hard)drugs, eveneens tot sluiting over te gaan voor een nader te bepalen duur.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina436-439
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200509003/4
CiteertitelGst. 2006, 112
SamenvattingGeen spoedeisend belang bij voorlopige voorziening in hoger beroep, inhoudende de opheffing van de door de voorzieningenrechter in eerste aanleg toegewezen schorsing van de kapvergunning. (Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2005 heeft verzoeker een vergunning verleend voor het vellen van veertien bomen op een perceel gelegen aan de Albert Schweitzerlaan.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina442-444
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200505351/1
CiteertitelGst. 2006, 111
SamenvattingBesluitbegrip, gepretendeerde publiekrechtelijke bevoegdheid; Koppelingswet; autonomie, gemeentelijke uitkering. (Leiden).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (hierna: het college) een verzoek van appellant om verlening van een periodieke uitkering afgewezen.
AnnotatorF.F. Larsson
Pagina439-442
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn