Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 07-09-2006
Aflevering 9
TitelAdvies over de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Ten geleide
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 476
SamenvattingEr ligt een wetsvoorstel "Regels inzake de inrichting van het landelijk gebied (Wet inrichting landelijk gebied)" bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel dient als opvolger van de Landinrichtingswet en de Reconstructiewet concentratiegebieden.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina476-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvies over de Wet Inrichting landelijk gebied (Wilg)
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 478
SamenvattingAl enige tijd loopt er een discussie over de Landinrichtingswet, die dateert van 1985. Enerzijds liep er een zogenoemde herijkingsoperatie, die geresulteerd heeft in aanbevelingen voor een nieuwe Landinrichtingswet. Daarnaast is er een - veel bredere - operatie gaande in verband met decentralisatie. In dat verband is een aantal bestuurlijke akkoorden tot stand gekomen. Beide ontwikkelingen hebben voor een deel invloed uitgeoefend op de Reconstructiewet concentratiegebieden, die zelf weer voortkwam uit de wens tot een omvangrijke herinrichting van de gebieden waar de intensieve veehouderij een grote vlucht had genomen.
Pagina478-497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommentaar op het wetsvoorstel Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) met betrekking tot kavelruil
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 498
SamenvattingDe geldende wet- en regelgeving met betrekking tot kavelruil. De Landinrichtingswet (Liw) die in 1985 in werking is getreden en ruim 240 artikelen bevat, kent slechts zes artikelen die specifiek betrekking hebben op kavelruil. In de kavelruilovereenkomst kan een aantal andere artikelen van de wet op de overeenkomst van toepassing worden verklaard, mits de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarmee heeft ingestemd.
Auteur(s)B.F. Preller
Pagina498-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOverzicht pachtjurisprudentie
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 506
SamenvattingNet als in de eerdere jurisprudentieoverzichten is er in dit overzicht naar gestreeft om ten aanzien van bepaalde wetsartikelen c.q. een bepaald deelgebied aan te geven tot welke slotsom de desbetreffende uitspraken hebben geleid. Het gaat daarbij zowel om herhaling van al langer bestaande jurisprudentie als om nieuwe jurisprudentie.
Auteur(s)K. Kok
Pagina506-519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 520
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina520-524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPublicaties
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 525
Pagina525-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 529
Pagina529-530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 26-07-2005, 2003/545
CiteertitelAgr.r. 2006/5360
SamenvattingGoed Pachterschap. Onderhoudsverplichtingen pachter en verpachter.

(Cerçi / Poelhoorn).
Pagina531-539
Artikel aanvragenVia Praktizijn