Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 08-09-2006
Aflevering 12
RubriekActualiteiten
TitelRechtbanken op weg naar uniforme rechtstoepassing. 'Minder ieder-voor-zich-cultuur; meer oog voor elkaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 540
SamenvattingEen landelijk comparitiebeleid zal er vooralsnog niet komen. De Projectgroep versterking van de regiefunctie van de civiele rechter - een initiatief van de rechtelijke macht - heeft wel een Handleiding Comparitiebeleid opgesteld, maar die is niet dwingend. Van een landelijke uniforme toepassing is dan ook niet zonder meer sprake. Toch is er ook voor de advocatuur winst geboekt, vinden twee leden van de Projectgroep
Auteur(s)M. Knapen , L. Rammeloo
Pagina540-542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelBrauwerij
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 541
SamenvattingIn een nieuwe zaak melde zich enige tijd geleden een advocaat voor de wederpartij, een kleine eenmanszaak.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina541-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechters fel over beschuldiging Wagenaar. Niet bij afvinken alleen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 543
SamenvattingRechters werpen de 'ernstige beschuldiging', die rechtspsycholoog Willem Albert Wagenaar uitte, verre van zich. Zij zijn wel degelijk geïnteresseerd in de waarheid en doen meer dan afvinken of er voldoende bewijs is voor wat het OM beweert.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina543-544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGedragscode Behandeling Letselschade. 'Advocatenorganisaties manoeuvreerden zichzelf buitenspel'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 544
SamenvattingDeze zomer nam de vereniging Letselschade Advocaten (LSA) afstand van de Gedragscode Behandeling Letselschade, opgesteld door het Centrum Aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit Tilburg in samenspraak met verzekeraars, belangenorganisaties (ANWB, Consumentenbond) en slachtoffers. Maurits Barendrecht, de intellectuele vader van het project, reageert.
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina544-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe wetenschapper vindt. Jan Kleffner 'Uitzendingen naar Afghanistan scheppen juridische valkuil'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 546
SamenvattingISAF, Enduring Freedom, Navo, Verenigde Naties, Verenigde Staten - het aantal landen en organisaties dat militair actief is in de Afghanistan is aanzienlijk. Wie is voor wat aansprakelijk als humanitaire rechten worden geschonden? Docent humanitair recht Jann Kleffner schetst een onontwarbare kluwen.
Auteur(s)L. Heuts
Pagina546-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 548
SamenvattingMarktmisbruik en prospectustoezicht - Studiedag - Nieuwe Wet op het financieel toezicht (Wft) - De Gemeente aansprakelijk: wat te doen?
Pagina548-548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 548
SamenvattingPositie Iraanse advocaten steeds meer onder druk.
Pagina548-548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Een buitenproportionele inbreuk op het verschoningsrecht'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 549
SamenvattingDe Aanwijzing dwangmiddelen tegen advocaten bevat te weinig garanties voor het verschoningsrecht, betogen wetenschapper Fernhout en adcovaat Röttgering. In een schriftelijke reactie ontkent voorzitter Brouwer (College van P-G) dat.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina549-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOrdenieuws
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 549
SamenvattingOproep huishoudelijke vergadering.
Pagina549-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 550
SamenvattingSolicitor na zes maanden Londen - Definitieve reactie op Commissie Advocatuur naar minister - Studiedag: Versterking forensische expertise - Gedragskundige rapportages in strafzaken
Pagina550-550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Van de deken
TitelAloha
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 551
SamenvattingBegin augustus was ik met algemeen secretaris Jan Suyver in Honolulu, Hawaii.
Auteur(s)E. Unger
Pagina551-551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek bestuursrecht II
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 554
SamenvattingIn dit nummer het tweede deel van de Kroniek bestuursrecht. De auteurs behandelen in de kroniek de bestuursprocesrechtelijke ontwikkelingen in 2004 en 2005. Ze hebben zich wederom beperkt tot de uitspraken in Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) en de Jurisprudentie Bestuursrecht (JB).
Auteur(s)J.C. Binnerts , M.F.A. Dankbaar
Pagina554-561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeblesseerde werknemer niet buitenspel.Loondoorbetaling bij ziekte door opzet of eigen schuld en toedoen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 562
SamenvattingStond onlangs niet in de krant dat het Arnhemse hof had uitgemaakt dat een werkgever geen loon hoeft te betalen als de werknemer ziek werd door riskante privé activiteiten? Dat stond wel hier en daar, maar het klopt niet, tenzij iemand willens en wetens ziek wordt. Astrid Helstone maakt duidelijk dat het arrest geen revolutie maakt in het arbeidsrecht maar dat er in opvalt dat er nadere voorwaarden kunnen worden gesteld aan de gebruikelijke aanvulling van het wettelijk minimum van 70% tot 100% van het loon. Maar of bijvoorbeeld roken daaronder valt?
Auteur(s)A. Helstone
Pagina562-564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe goeie ouwe rolzitting
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 566
SamenvattingIn september gaan de rechtbanken over op een schriftelijke rol. Ter gelegenheid daarvan beschrijft advocaat L. van Heijningen het 'geraas en beweging' maar ook de gemoedelijkheid tijdens rolzittingen in vroeger tijden. In het volgende nummer meer over de voorbereiding van de afschaffing van het procuraat.
Auteur(s)L. van Heijningen
Pagina566-567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchat de gezondheidsrisico's. Mentale belasting en beeldschermwerk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 568
SamenvattingSinds 1 juli 2005 stelt de Arbeidsomstandighedenwet nog wat striktere eisen aan het in kaart brengen en het beperken van de veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk. Voor advocatenkantoren gelden minstens vier redenen om dat te doen. De Orde heeft voor de kantoren een speciaal instrument ontwikkeld.
Auteur(s)T. Mutsaerts
Pagina568-569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelR. van Otterlo, J. Dijkstra, Management en organisatie van het advocatenkantoor
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 571
Auteur(s)M. de Haas
Pagina571-572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe cultuur van
TitelGijs Heutink
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 574
Samenvatting'Realisme dwingt niet'. Ik heb veel schilderijen gemaakt waar het object belangrijk is en de omgeving er weinig toe doet. Het uitvergroten van het onderwerp van een schilderij vind ik vergelijkbaar met het benadrukken van argumenten in de advocatuur.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina574-575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties en brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 577
Pagina577-578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Voortg. Stagiaire/Perman. Opleiding
TitelVoortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 580
SamenvattingVoortgezette Stagiaire Opleiding - Permanente Opleiding - Personalia.
Pagina580-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 17-06-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 586
SamenvattingNiet tijdig voltooien beroepsopleding.
Pagina586-587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Arnhem, 13-06-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 587
SamenvattingTegenstrijdige belangen bij voorgenomen ontslag
Pagina587-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 27-06-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 588
SamenvattingEne deken bindt andere
Pagina588-590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 27-06-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 590
SamenvattingAdvocaat laat cliënt illegaal bellen.
Pagina590-590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 27-06-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 590
SamenvattingZonder toestemming wederpartij zich tot rechter wenden
Pagina590-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 11-06-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 12, p. 591
SamenvattingMeteen controleren op tegenstrijdige belangen
Pagina591-592
Artikel aanvragenVia Praktizijn