Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 15-09-2006
Aflevering 16
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBezwaar tegen niet tijdig beslissen en proceskostenvergoeding: einde discussie
CiteertitelJBa 2006/213
SamenvattingTot voor kort liepen de opvattingen van de twee hoogste bestuursrechtelijke colleges uiteen ten aanzien van de vraag of de kosten van een gegrond bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit, voor vergoeding in aanmerking komen. Met een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) is hieraan een einde gemaakt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de jurisprudentie die aan deze uitspraak voorafging en wordt stilgestaan bij de uitspraak waarbij de Afdeling 'om' ging.
Auteur(s)B.A. Spaninks
Pagina252-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-08-2006, 200604009/3
CiteertitelJBa 2006/214
SamenvattingBelanghebbende. Kennisgeving. Stankcirkel. Artikel 13.4 Wet milieubeheer (Wm).

(X / GS van Overijssel).
Pagina255-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200507730/1
CiteertitelJBa 2006/215
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon. Collectief belang.

(De vereniging 'Land- en Tuinbouworganisatie Noord' / GS van Zuid-Holland).
Pagina256-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-08-2006, 200604893/1
CiteertitelJBa 2006/216
SamenvattingBelanghebbende. Milieuvergunning. Stankcirkel.
Pagina256-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 30-08-2006, 200602392/1
CiteertitelJBa 2006/217
SamenvattingBesluit. Conceptnotitie. Inspraak.

(X / de burgemeester van Raalte).
Pagina256-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200605821/1
CiteertitelJBa 2006/218
SamenvattingBelangenafweging. Geringe overtreding.

(X / B en W van Oosterhout).
Pagina257-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-08-2006, 200604859/2
CiteertitelJBa 2006/219
SamenvattingInspraak. Zienswijze. Kennisgeving. Belanghebbende. Niet-ontvankelijk.

(X / B en W van Montferland).
Pagina257-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200505704/1
CiteertitelJBa 2006/220
SamenvattingBestuursdwang. Beleidsmarge. Gedogen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2004 heeft appellant [wederpartij] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de inrichting op het perceel [locatie] te Nieuwegein onder de naam poolcentrum "Zuidpool" (hierna: de inrichting) gedurende een periode van zes weken te sluiten, tenzij binnen een week na verzending van het besluit in de inrichting geen softdrugs meer worden verkocht, verstrekt of aanwezig zijn.
Pagina258-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-08-2006, 200600944/1
CiteertitelJBa 2006/221
SamenvattingHandhaving. Handhavingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2004 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot door hem gehouden rundvee op het perceel [locatie] te Enschede afgewezen voor zover het de handhaving van de Wet milieubeheer betrof.
Pagina258-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 30-08-2006, 200510395/1
CiteertitelJBa 2006/222
SamenvattingHandhaving. Bijzondere omstandigheden.

(X / de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat).
Pagina259-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200602372/1
CiteertitelJBa 2006/223
SamenvattingKosten bestuursdwang. Tenaamstelling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 7 juli 2005 heeft verweerder de beslissing van diezelfde datum om bestuursdwang toe te passen ter zake van het verwijderen van afvalstoffen die zijn aangetroffen op een parkeerplaats nabij het perceel Keppelseweg 26 te Doetinchem, op schrift gesteld.
Pagina259-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508851/1
CiteertitelJBa 2006/224
SamenvattingDwangsom. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel kadastraal bekend gemeente Loenen, sectie [], nr. [], plaatselijk bekend tegenover [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) geplaatste steiger binnen zes weken te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200509060/1
CiteertitelJBa 2006/225
SamenvattingDwangsom. Hoogte. Redelijke verhouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2004 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] gelast de afwijkingen van de op 23 april 2003 verleende bouwvergunning voor het oprichten van drie appartementen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie], vr 4 juni 2004 ongedaan te maken door het uitvoeren van vijf nader omschreven werkzaamheden, waarna een dwangsom zal worden verbeurd ten bedrage van 2.500,00 voor elke volgende week waarin voormelde last niet volledig is uitgevoerd met een maximum van 40.000,00.
Pagina260-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200601486/1
CiteertitelJBa 2006/226
SamenvattingBeroepstermijn. Termijnoverschrijding. Verschoonbaar.

(Development of Recycling and Environmental Systems Rotterdam B.V. / GS van Zuid-Holland).
Pagina261-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200509264/1
CiteertitelJBa 2006/227
SamenvattingAfzien horen. Bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2004 heeft appellant (hierna: de Minister) het verzoek van [wederpartij] om inzage in de stukken die ten grondslag hebben gelegen aan het in het kader van een asielprocedure opgemaakt individueel ambtsbericht van 29 januari 2003 gedeeltelijk ingewilligd.
Pagina261-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-08-2006, 200601131/3, 200601165/3
CiteertitelJBa 2006/228
SamenvattingWraking. Onpartijdigheid. Zitting.

(BM Vastgoed B.V.).
Pagina262-262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200600348/1
CiteertitelJBa 2006/229
SamenvattingNadere stukken. Goede procesorde. Behandeling ter zitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft appellant (hierna: de Minister) het verzoek van [wederpartij] tot het verlenen van ontheffing, op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw), voor het verplaatsen van de op haar bedrijf aanwezige dassen, afgewezen.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200510196/1
CiteertitelJBa 2006/230
SamenvattingOmvang geding. Nieuwe gronden. Goede procesorde.

(X / B en W van Rijssen-Holten).
Pagina263-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200605202/2
CiteertitelJBa 2006/231
SamenvattingVoorlopige voorziening. Spoedeisend belang.

(B en W van Zevenhuizen-Moerkapelle / X).
Pagina263-264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200601729/1
CiteertitelJBa 2006/232
SamenvattingBekendmaking. Noodverordening.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 13 augustus 2005, op schrift gesteld op 23 augustus 2005, heeft appellant (hierna: de burgemeester) de bestuurlijke ophouding en overbrenging gelast van een groep PSV-supporters, aangetroffen op een terras op de Koornmarkt en een groep PSV-supporters, aangetroffen op een terras op het Centrumplein te Almelo. Het politiebureau van Almelo was aangewezen als plaats voor de ophouding.
Pagina264-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina264-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina265-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
Pagina266-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina266-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn