Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 21-09-2006
Aflevering 9
RubriekTer Visie
TitelHet concurrentiebeding en het topje van de ijsberg
CiteertitelSR 2006, 51
Samenvatting'I ordered ice, but this is ridiculous', sprak de rijke oude dame bestraffend tegen de ober, na het bestellen van het dessert aan boord van de Titanic. Althans, de overlevering wil dat zij dit gezegd zou hebben. Het is wat mij betreft een mooi voorbeeld van iemand die de consequentie van haar daden niet heeft overzien, of niet heeft willen overzien en daarvan de verantwoording niet kan aanvaarden. Bij het opnieuw bekijken van de parlementaire geschiedenis rondom het wetsvoorstel inzake het concurrentiebeding bekruipt mij eenzelfde gevoel.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina253-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSancties in de Wet werk en bijstand
CiteertitelSR 2006, 52
SamenvattingIn deze bijdrage wordt onderzocht wat de verschillen zijn tussen het sanctiebeleid van de Algemene bijstandswet en de Wet werk en bijstand, toegespitst op het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen. Er blijken niet alleen aanzienlijke verschillen tussen de Algemene bijstandswet en de Wet werk en bijstand te zijn, maar bij de Wet werk en bijstand ook tussen de gemeenten onderling.
Auteur(s)T.A. Willems-Dijkstra
Pagina255-262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rechtsvermoedens van het bestaan en de omvang van de arbeidsovereenkomst
CiteertitelSR 2006, 53
SamenvattingDe beide rechtsvermoedens (van het bestaan van de arbeidsovereenkomst en van de omvang van de arbeidsovereenkomst) zijn relatief jonge loten aan de brede stam van het arbeidsrecht. De beide rechtsvermoedens leken na hun geboorte een tamelijk moeizaam leven beschoren. Van de beide rechtsvermoedens werd betrekkelijk weinig gebruik gemaakt. Komt daar allengs verandering in? Een (commentariŽrende) beschrijving van recente literatuur (inclusief het proefschrift van Gerrard Boot) en recente jurisprudentie lijkt op haar plaats.
Auteur(s)J.J.M. de Laat
Pagina263-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 02-06-2006, C05/164HR
CiteertitelSR 2006, 54
SamenvattingDe omkeringsregel bij aansprakelijkheid van de werkgever voor beroepsziekten. Aansprakelijkheid werkgever, RSI.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen voormalig werknemer en werkgever over aansprakelijkheid uit hoofde van art. 7:658 BW voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer als gevolg van gezondheidsklachten aangeduid als Repetitive Strain Injury (RSI) (81 RO).
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina271-273
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 16-06-2006, C05/032HR
CiteertitelSR 2006, 55
Samenvatting'Less is more' bij meerdere redenen voor een ontslag op staande voet. Dringende reden.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen een assurantiekantoor en een voormalig werknemer/hypotheekadviseur over de rechtsgeldigheid van zijn ontslag op staande voet wegens beweerde misdragingen jegens zakenrelatie werkgever; slechts gedeeltelijke vaststelling door appelrechter van feitencomplex dat als dringende onverwijld medegedeelde reden voor ontslag ten grondslag was gelegd.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina273-276
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-05-2006, 04/2904 WAO
CiteertitelSR 2006, 56
SamenvattingDe werkgever en de benutbare mogelijkheden van de werknemer. Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba). Belanghebbende, werkgever als -.
Samenvatting (Bron)Besluit inzake WAO-uitkering. Niet voldaan aan de eisen van een zorgvuldig onderzoek en een deugdelijke motivering.
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina276-278
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX7476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 30-06-2005, 2005-117 en 2005-118
CiteertitelSR 2006, 57
SamenvattingAlleenstaandenfranchise in aanvullende pensioenregelingen.
AnnotatorW.P.M. Thijssen
Pagina278-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn