Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 29-09-2006
Aflevering 13
RubriekArtikelen
TitelDe mythe van het DNA-bewijs
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 607
SamenvattingMenselijke fouten in het laboratorium en problemen met mengsporen tasten het DNA-bewijs aan. Maar hoe sterk? Van Koppen en Elffers schetsen een veelbetekenend praktijkgeval en rekenen voor dat het DNA-bewijs bepaald niet onfeilbaar is. En ze zouden graag zien dat ontdekte fouten worden geanalyseerd en openbaar gemaakt.
Auteur(s)H. Elffers , P.J. van Köppen
Pagina607-618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek arbeidsrecht 2004-2005
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 620
SamenvattingSinds de vorige editie van de Kroniek arbeidsrecht (Advocatenblad 2004-18, 3 december 2004) wees de Hoge Raad een groot aantal uitspraken op arbeidsrechtelijk gebied. Deze kroniek vat de belangrijkste samen en rubriceert ze in elf deelonderwerpen.
Auteur(s)Y. van Gemerden , R.J. van der Ham
Pagina620-628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGrote kantoren leiden zelf op
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 594
SamenvattingDe Brauw en Loyens & Loeff bieden stagiaires een speciaal opleidingstraject aan, voor proceservaring, en laten een groot deel van de beroepsopleiding intern volgen. Zullen andere grote kantoren het voorbeeld volgen? En wordt zo de aankomende advocaat niet teveel opgesloten in één kantoor?
Auteur(s)V. Spaans
Pagina594-596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBOA: 'Orde is als burgemeester in oorlogstijd'. Hoogleraar betwist verbindendheid verordening Wild en Wet MOT
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 597
SamenvattingDe Groningse hoogleraar Elzinga noemt de Verordening op de praktijkuitoefening deels onverbindend. Als hij gelijk krijgt, zal de Orde de controle op naleving van de Wid en Wet MOT moeten overlaten aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De reeds in gang gezette audit-ronde wordt vooralsnog afgemaakt.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina597-597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOntsluiting elektronische informatie in nieuw stadium
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 598
SamenvattingVoor de ontsluiting van elektronische juridische bronnen kunnen juristen tegenwoordig kiezen tussen de grote uitgeverijen, een onafhankelijke leverancier of een methode van eigen makelij. Dit najaar worden weer verschillende nieuwe producten gelanceerd, waaronder waarschijnlijk een juridisch portaal dat de medewerking heeft van Sdu én Kluwer.
Auteur(s)H. van der Klis
Pagina598-599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelUitgebluste brandweerlieden procederen om rusttijd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 600
SamenvattingMet zijn uitspraken over de dienstroosters van artsen heeft het Hof van Justitie gezorgd voor onbedoelde gevolgen. Nederlandse brandweerlieden procederen nu om meer vrije tijd voor hetzelfde geld. Betrokken advocaten betrekken hun stellingen.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina600-600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBelgisch OM lonkt naar plea bargaining
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 601
SamenvattingHet parket in Antwerpen bereidt in stilte een proef voor met plea bargaining. Zou deze bevoegdheid niet ook een mooie aanvulling zijn op het instrumentarium van het Nederlandse OM, dat sinds kort straffen mag uitdelen?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina601-601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe cultuur van
TitelVan Doorne. 'De mensen worden nieuwsgierig'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 630
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, áls ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Van Doorne advocaten in Amsterdam is in zee gegaan met de stichting Arts Initiatives. Managing Partner Johan Boeren vertelt over de samenwerking.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina630-631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 11-07-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 655
Samenvatting'Doen horen van getuigen is onrechtmatig'
Pagina655-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 25-07-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 656
SamenvattingKlacht tegen deken en gedragsregel 37.
Pagina657-657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 11-07-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 656
SamenvattingCivielrechtelijke aansprakelijkheid is voor civiele rechter.
Pagina656-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 21-08-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 657
SamenvattingMisleidend briefpapier.
Pagina657-658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 22-08-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 658
SamenvattingAdvocaatkeuze verdachte.
Pagina658-659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 07-02-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 659
SamenvattingGeheimhoudingsbeding in mediationovereenkomst.
Pagina659-661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Van de deken
TitelCassatiebalie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 605
SamenvattingMedio 2004 rapporteerde de Commissie cassatie-advocatuur - naar haar voorzitter ook genoemd Commissie-Neleman - aan de minister van Justitie. De opdracht van deze commissie was te onderzoeken of het huidige stelsel van civiele cassatie-advocatuur, het zogenoemde Haagse monopolie, nog voldoet. Dit mede in het licht van de opheffing van het verplichte procuraat, dat vooralsnog is voorzien per 1 juli 2007.
Auteur(s)E. Unger
Pagina605-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 644
Pagina644-644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 22-12-2005, ADV D05 0081
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 649
SamenvattingSchadeclaim gedeeltelijk toegewezen.
AnnotatorG.J. Kemper
Pagina649-650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 21-09-2005, ADV05 0016
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 650
SamenvattingMatiging declaratie, afwijzing schadeclaim.
AnnotatorG.J. Kemper
Pagina650-652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 13, p. 605
Pagina605-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn