Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-09-2006
Aflevering 7258
TitelCompensatiesteun aan diensten van algemeen economisch belang vereist zorgvuldigheid
CiteertitelGst. 2006, 123
SamenvattingSteun aan ondernemingen die belast zijn met een dienst van algemeen economisch belang (hierna: d.a.e.b.) blijft de Nederlandse overheden hevig beroeren. Uit recente besluiten van de Europese Commissie over de Nederlandse woningcorporaties, de publieke omroepen en de breedbandsteun in Appingedam blijkt dat de Nederlandse overheden de regels van het Europese spel inzake d.a.e.b.'s nog niet altijd goed toepassen. [...] Daarom is het gewenst nog eens duidelijk te maken welke strenge voorwaarden in acht genomen moeten worden bij steun aan d.a.e.b.'s.
Auteur(s)B. Hessel
Pagina479-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200409016/1
CiteertitelGst. 2006, 124
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. 260 woningen en natuurijsbaan. Strijd met (essentiële beleidsuitspraken in) streekplan? Onvoldoende onderzoek luchtkwaliteit (Blk 2001). Externe veiligheid. Parkeernormen. Verkeersintensiteit en geluidsbelasting. Watertoets. (Epe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Epe, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 februari 2004, het bestemmingsplan "Klaarbeek" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina489-494
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200402482/1
CiteertitelGst. 2006, 125
SamenvattingLast onder dwangsom wegens recreatief gebruik woning. Woning altijd als recreatiewoning gebruikt. Onttrekking in de zin van de Huisvestingswet en overtreding van Gebruiksverordening tweede woningen? Betekenis in deze van voor vorige eigenaar geldend persoonsgebonden overgangsrecht. (Veere).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) appellanten gesommeerd de woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de woning) niet langer in strijd met de Gebruiksverordening tweede woningen Veere (hierna: de verordening) te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken. Indien niet binnen 14 dagen zou worden voldaan aan deze lastgeving, zou voor iedere geconstateerde overtreding een dwangsom van 113,45 per dag worden verbeurd, met een maximum van 13.613,41.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina494-497
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200508050/1
CiteertitelGst. 2006, 126
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan in strijd met Drank- en Horecawet. (Amsterdam, 'de Vondeltuin').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2004 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Vondelpark" vastgesteld.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina497-501
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508099/1
CiteertitelGst. 2006, 127
SamenvattingIPPC-richtlijn. Wet milieubeheer, veehouderij. (Barneveld).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ. Meulman
Pagina501-503
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-10-2005, 200505558/1
CiteertitelGst. 2006, 128
SamenvattingAfwijzing verzoek ex art. 5:34 lid 1 Awb tot opheffing, opschorting of vermindering van opgelegde lasten onder dwangsom. Toepassing art. 5:34 lid 1 Awb niet uitgesloten wanneer dwangsom reeds volledig is gebeurd. (Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005, kenmerk BA/2005/657, heeft verweerder het verzoek om met toepassing van artikel 5.34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de bij besluit van 6 februari 2004 opgelegde lasten onder dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten of de dwangsommen te verminderen, afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina503-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200505926/1
CiteertitelGst. 2006, 129
SamenvattingOpnieuw horen na vernietiging beslissing op bezwaar. Zorgvuldigheid. Vier jaar verstreken sinds verlenen bouwvergunning. Meer dan één beslissing op bezwaar mogelijk. Nadere eisen ex art. 15 WRO geen algemeen toetsingskader. (Dronten).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2000 heeft appellant (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan de gemeente Dronten voor het oprichten van een hekwerk met ballenvanger op het perceel Muntmeestersdreef te Dronten, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie B, nummer 1306 gedeeltelijk.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina505-507
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200509298/1
CiteertitelGst. 2006, 130
SamenvattingIntrekking, schadevergoeding, causaal verband. (Schoonhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2005 heeft verweerder krachtens artikel 15.20 van de Wet milieubeheer aan appellante schadevergoeding toegekend ten bedrage van ten hoogste 258.200,00.
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.E.P.A. Lam
Pagina507-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken - Houthakkers en andere hoveniers in verordeningsland
CiteertitelGst. 2006, 131
SamenvattingWat in de mode is, is overal tegelijk in de mode. Denk voor de overheidssfeer maar aan verschijnselen en termen als trajecten, naar beneden bijstellen, control en controller, managementafspraken en prestatiecontracten, 'andere overheid', borgen... Gaat de ene overheid in dat soort begrippen redeneren, dan duurt het maar even of alle, maar dan ook alle andere overheden doen alras mee: je zou eens 'niet bij de tijd' zijn! Zo was het ook met het dereguleren; ook al is dat méér dan een modegril.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina514-514
Artikel aanvragenVia Praktizijn